Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Jak se zorientovat v nákladech daňově (ne)uznatelných

|

S blížícím se koncem léta začíná nejednoho podnikatele provázet myšlenka konce roku, respektive roční uzávěrky a s tím spojený výpočet daně z příjmu za rok 2014. Snad nikdo neplatí rád daně a o to méně daně vysoké. Jinými slovy řečeno, začíná doba kalkulací, propočtů a plánů, jak snížit daňový základ tak, aby zaplacená daň z příjmu nebyla moc vysoká. K dosaženým výnosům, respektive výdajům (v daňové evidenci) hledáme příslušné náklady, respektive výdaje, které by daňový základ snížily. Vyčíslit daňovou povinnost má každý, kromě těch, kteří své náklady uplatňují paušálně. Tedy vypočtou příslušné procento z dosažených příjmů. Ostatní musí náklady rozlišovat na daňově uznatelné a daňově neuznatelné. Pokud by si podnikatel zvolil snížení základu daně například hojnou večeří s obchodním partnerem, chybu by udělal.

Dnešní článek vás provede problematikou daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Téma by vystačilo na mnoho a mnoho článků a příkladů. Začneme tedy základy a pokud by vás problematika zajímala podrobněji, neváhejte nám své přání sdělit a další článek může být vytvořen na základě vámi zadaného požadavku.

Nejprve si řekneme, kde toto téma hledat v zákoně:

Zákon o daních z příjmů - §24: Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení  příjmů. Tedy výčet těch výdajů/nákladů, které jsou daňově uznatelné.

Zákon o daních z příjmů - §25: Tento paragraf vymezuje daňově neuznatelné výdaje/náklady.

 Obecně lze říci, že daňově uznatelné výdaje jsou ty, které byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Zde je důležité spojení zdanitelný příjem. Pokud byly výdaje použity na příjem, který není daňově uznatelným, pak ani výdaje použité na dosažení tohoto příjmu, nejsou daňově odčitatelné.

Není náklad jako náklad. A neznamená, že pokud byl jednou nebo stokrát náklad daňově uznatelný, bude uznatelný vždy. Orientačně si rozdělíme  výdaje/náklady do 4 základních skupin.

1. Skupina – Náklady, které jsou vždy daňově neuznatelné

Zde si vyjmenujeme účty, u kterých se nemůžete splést a z daňového základu tyto účty vyloučíte: 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) , 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) , 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) , 545Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) , 554Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) , 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) , 574Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv (Nákladový - nedaňový) .

2. Skupina – Náklady daňově uznatelné pouze do hodnoty souvisejícího příjmu

 • Manka a škody, které jsou daňovým nákladem do výše náhrady (samozřejmě existuje výjimka – náklad na škodu může být plně daňově uznatelným, i když náhrada bude nižší, v případě poškození živelnou pohromou nebo škody způsobené neznámým pachatelem. Údaj o neznámém pachateli je nutné doložit policejním potvrzením.)
 • Hodnota neodpisovaného hmotného majetku při jeho prodeji

Př.: Pořizovací cena pozemku byla 5 000 000 Kč. Nyní firma prodává pozemek za 3 500 000 Kč. Účet 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) obsahuje náklad 5 000 000 Kč. Daňově uznatelný náklad je však pouze 5 000 000 Kč

Inzerce ∇

3. Skupina – Náklady daňově uznatelné podle ustanovení zanesených v Zákoně o daních z příjmu

 • Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců Zákon o daních z příjmů, §24 odst.2 písm. j) Uvedeme si příklad dopravy zaměstnanců do a ze zaměstnání. Daňový výdaj (náklad) na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání je pro zaměstnavatele daňově uznatelným, pokud je splněna podmínka sjednání této výhody ve smlouvě nebo ve vnitřním předpisu firmy. Důležité je mít na paměti, že u zaměstnance se jedná o zdanitelný příjem.
 • Odpisy dlouhodobého majetku
 • Finanční leasing

 

4. Skupina – Náklady, které jsou daňově uznatelné, pouze pokud byly i zaplaceny

 • Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel
 • Zákon o daních z příjmů, §24 odst. 2 písm. f)
 • Pokud má být pojistné na sociální a zdravotní pojištění daňově uznatelným nákladem, musí být zaměstnavatelem i uhrazeno, a to nejpozději do konce následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Pojistné zaplacené po uvedeném termínu je nákladem toho zdaňovacího období, kdy bylo i uhrazeno.
 • Daň z nemovitých věcí
 • Smluvní pokuty a úroky z prodlení – tento bod je daňově uznatelný, pokud se jedná o pokuty, penále, úroky a poplatky z prodlení vyplývající ze závazkového vztahu. Pokud by penále bylo vyměřeno např. správcem daně, tedy by nevzniklo na základě závazkového vztahu, z pozice poplatníka by se o daňový výdaj nejednalo.

 

Jak nedaňové náklady zaúčtovat?

Pokud budete účtovat náklady, které jsou vždy nedaňové, použijete příslušný účet:

 

Např.:

Účetní případ

Předpis zaúčtování

VPD – nákup kávy, čaje, občerstvení

513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)

 

Jestliže budete mít účetní případ, který je běžně daňově uznatelný a výjimečně daňově neuznatelný, bude nejlepší, pokud využijete analytickou evidenci příslušného účtu.

 

Např.:

Účetní případ

Předpis zaúčtování

VÚD – předpis manka na zboží proplacené pojišťovnou

549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

VÚD – manko daňově neuznatelné

549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) /999/ 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci

11. 07. 2013, M. Bohdalová Vymezení pojmů reprezentace, reklama, dar, sponzoring, obchodní jednání a jejich daňová (ne)účinnost, praktické příklady.... celý článek


Kategorie: Daně

Rýchly přehled článků z kategorie Daně

S tématem 'Jak se zorientovat v nákladech daňově (ne)uznatelných' souvisí následující účetní testy

Náklady - souhrnný příklad III., 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady daňově (ne)uznatelné, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Náklady - souhrnný příklad II., 20 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (11)

 1. [ 1] Mirunka 25.09.2014, 10:53

  Dobrý den, prosím radu. Zaměstnanec byl na SC, zaplatil oběd ze zálohy, tzn. platí ho firma (odsouhlaseno), zda je oběd či večeře daňově uznatelný náklad a zaměstnanci se krátí stravné nebo jestli je daňově neuznatelný a krátí se stravné? Nebo je to jinak? Předem děkuji

 1. [ 2] Petra Mikešová 16.04.2015, 13:51

  Dobrý den, u druhé skupiny bych nesouhlasila s tím pozemkem, daňově uznatelná by měla být celá částka 5 mil a né jen 3,5. Uznatelnost do výše prodeje se týká fyzických osob. A ještě jedna věc, ten předpis manka 549/132, toto přeci není předpis manka hrazené pojišťovnou Děkuji za upřesnění

 1. [ 3] Ing. Marie Bohdalová 16.07.2015, 12:34

  @Petra Mikešová: Dobrý den, děkujeme za upozornění ohledně daňové uznatelnosti u částky prodaného pozemku. Účet 549 slouží k zaúčtování manka nebo máte jinou zkušenost?

 1. [ 4] Petra Mikešová 16.07.2015, 15:09

  Dobrý den, mám tu samou zkušenost, určitě manko na účet 549, mě spíše moc nedává logiku ten text: předpis manka na zboží proplacené pojištovnou

 1. [ 5] H. Pavlíčková 20.10.2015, 15:33

  Dobrý den, potřebovala bych poradit, pronájem kurtů pro potřeby zaměstnanců (FP), u kterého je účtována DPH. Má firma nárok na odpočet DPH. Já bych to účtovala včetně DPH na účet 528 (celé nedaňové). Je to správně? Děkuji.

 1. [ 6] JanaKo 29.02.2016, 19:20

  Dobrý den, OSVČ vede daňovou evidenci. V roce 2015 nakoupil auto a vložil do majetku. Zahájeno odepisování. Lze uznat kupní cenu jako daňově uznatelný náklad, nebo pouze odpisy? Může účetní jednotka vložit auto do majetku a odepsat celou částku najednou? Která z těchto variant je správná? Děkuji

 1. [ 7] Ing. Marie Bohdalová 04.03.2016, 21:03

  Dobrý den, dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 tis. kč vchází do nákladu v podobě odpisu.

 1. [ 8] Petr Nový 24.05.2016, 16:38

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to se zdaněním zaměstnaneckého benefitu příspěvku na nájem bydlení. Četl jsem, že do výše 3500 Kč se neodvádí daň, a to ani daň odváděná zaměstnavatelem, tak ani zaměstnancem. Chápu to prosím správně, že při modelové situaci, kdy by měl zaměstnanec superhrubou mzdu 29 500 Kč, tak bych mu mohl tuto SH mzdu snížit po domluvě o 3500 Kč, které bych zasílal pronajímateli bytu, kde je zaměstnanec v nájmu, a zaměstnanec by tím celkově ušetřil cca 1700 Kč? SuperHrubá 29 500 -> Hrubá 22 000 -> čistá 17 225 SuperHrubá 26 000 -> Hrubá 19 400 -> čistá 15 400 Čistou mzdu by měl zaměstnanec o 1800 Kč nižší, ale platil by o 3500 Kč nižší nájemné. Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem Petr Nový

 1. [ 9] Zdeňka Jančová 20.09.2016, 12:41

  Dobrý den. Je možné pro zaměstnance zakoupit cvičební stroj z pokladny firmy jako nedaňový náklad? Jde o to,že se o přestávce mohou protáhnout. Pracují ve strnulé poloze. Děkuji Jančová Zdeňka

 1. [ 10] Ivana Urbanová 13.01.2017, 09:57

  Dobrý den, neproplacený recept od pojišťovny může být daňově uznatelným nákladem? Jedná se o to, že dotyčná nebyla pojištěná, ale lékař jí vystavil recept, na který jsme zhotovili brýle, ale pojišťovna nám recept neproplatí. Děkuji

 1. [ 11] Dana Smejkalová 12.04.2017, 11:49

  Dobrý den, jsme právnická osoba a začali jsme pronajímat byt, který jsme zakoupili. Pronájem je našemu zaměstnanci a částka za pronájem se sráží z jeho mzdy,jak zaúčtovat tento nájem ve mzdách a DPH je osvobozeno ??Děkuji za odpověď.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-se-zorientovat-v-nakladech-danove-ne-uznatelnych&idc=161

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.