Jak se zorientovat v nákladech daňově (ne)uznatelných

Dnešní článek Vás provede problematikou daňově uznatelných a neuznatelných nákladů, která je důležitým krokem pro zjištění správného daňového základu daně. 

Nejprve si řekneme, kde toto téma hledat v zákoně:

Zákon o daních z příjmů - §24: Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení  příjmů. Výčet těch výdajů/nákladů, které jsou daňově uznatelné.

Zákon o daních z příjmů - §25: Tento paragraf vymezuje daňově neuznatelné výdaje/náklady.

Obecně lze říci, že daňově uznatelné výdaje jsou ty, které byly vynaloženy k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (musí být vynaloženy pro účely podnikání). Zde je důležité spojení zdanitelný příjem. Pokud byly výdaje použity na příjem, který není daňově uznatelným, pak ani výdaje použité na dosažení tohoto příjmu, nejsou daňově odčitatelné. Výdaje/náklady si rozdělíme do 4 skupin.

1. Skupina – Náklady, které jsou vždy daňově neuznatelné

Zde si vyjmenujeme účty, u kterých se nemůžete splést a z daňového základu tyto účty vyloučíte: 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) , 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) , 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) , 545Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) , 554Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) , 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) , 574Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv (Nákladový - nedaňový) .

2. Skupina – Náklady daňově uznatelné pouze do hodnoty souvisejícího příjmu

 • Manka a škody, které jsou daňovým nákladem do výše náhrady. Samozřejmě existuje výjimka – náklad na škodu může být plně daňově uznatelným, i když náhrada bude nižší, v případě poškození živelnou pohromou nebo škody způsobené neznámým pachatelem. Údaj o neznámém pachateli je nutné doložit policejním potvrzením.

Př. 1: škoda ve výši 5 000 Kč byla způsobena neznámým pachatelem → daňově uznatelný náklad (§ 24 odst. 2 l)

Př. 2: škoda byla ve výši 7 000 Kč, pojišťovna uznala a zaplatila částku 4 000 Kč → daňově uznatelný náklad je ve výši 4 000 Kč, daňově neuznatelný náklad je vy výši 3 000 Kč (§ 25 odst. 1 n)

Inzerce ∇

3. Skupina – Náklady, které jsou daňově uznatelné, pouze pokud byly i zaplaceny

 • Pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel = pokud má být pojistné na SP a ZP daňově uznatelným nákladem, musí být zaměstnavatelem i uhrazeno, a to nejpozději do konce následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Pojistné zaplacené po uvedeném termínu je nákladem toho zdaňovacího období, kdy bylo i uhrazeno.
 • Daň z nemovitých věcí (§ 24 odst. 2 ch)
 • Smluvní pokuty a úroky z prodlení – daňově uznatelné, pokud se jedná o pokuty, penále, úroky a poplatky z prodlení vyplývající ze závazkového vztahu. Pokud by penále bylo vyměřeno např. správcem daně, tedy by nevzniklo na základě závazkového vztahu, z pozice poplatníka by se o daňový výdaj nejednalo.
 • Úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů od neúčtujících FO

Př. 1: Pojistné hrazené zaměstnavatelem nebylo zaplacené v zákonném termínu → daňově neuznatelný náklad (§ 24 odst. 2 f)

Př. 2: Pojistné bylo sraženo zaměstnanci ze mzdy, avšak nebylo odvedeno do konce následujícího měsíce po uplynutí zdaňovacího období → daňově neuznatelný náklad (§ 23 odst. 3 a)

4. Skupina – Náklady daňově uznatelné podle ustanovení zanesených v ZDP

 • Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců 

  • Stravování = 55 % hodnoty stravenky je daňově uznatelný náklad (zaměstnanec má nárok na stravenku, pokud jeho směna trvá alespoň 3 hodiny). Maximální daňově uznatelná výše příspěvku zaměstnavatele na stravování je v roce 2020 ve výši 72,10 Kč. Pokud je limit překročen jedná se o nedaňový náklad. 

 • výdaje na přechodné ubytování = obec přechodného ubytování nesmí být shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště

  • vzdělávání zaměstnanců, pokus souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele
  • výdaje na životní pojištění a penzijní připojištění

Př. 1: stravenka má hodnotu 120 Kč, zaměstnavatel proplácí 55 % z ceny 1 stravenky = 66 Kč je daňově uznatelný náklad

Př. 2: nejvýhodnější hodnota stravenky pro rok 2020 je 131 Kč = maximální daňově uznatelný náklad tak činí 72,10 Kč, daňově neuznatelný náklad je 58,90 Kč

Jak nedaňové náklady zaúčtovat?

Pokud budete účtovat náklady, které jsou vždy nedaňové, použijete příslušný účet:

 

Např.:

Účetní případ

Předpis zaúčtování

VPD – nákup kávy, čaje, občerstvení

513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní)

 

Jestliže budete mít účetní případ, který je běžně daňově uznatelný a výjimečně daňově neuznatelný, bude nejlepší, pokud využijete analytickou evidenci příslušného účtu.

 

Např.:

Účetní případ

Předpis zaúčtování

VÚD – předpis manka ve skladu zboží

549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

VÚD – manko daňově neuznatelné

549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) /999/ 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

 

Kategorie

S tématem 'Jak se zorientovat v nákladech daňově (ne)uznatelných' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady daňově (ne)uznatelné
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad III.
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daňově uznatelné/neuznatelné náklady
Nový 9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Náklady na reprezentaci

11. 07. 2013

Vymezení pojmů reprezentace, reklama, dar, sponzoring, obchodní jednání a jejich daňová (ne)účinnost, praktické příklady.

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (15)

#1  Mirunka 25.09.2014, 10:53

Dobrý den, prosím radu. Zaměstnanec byl na SC, zaplatil oběd ze zálohy, tzn. platí ho firma (odsouhlaseno), zda je oběd či večeře daňově uznatelný náklad a zaměstnanci se krátí stravné nebo jestli je daňově neuznatelný a krátí se stravné? Nebo je to jinak? Předem děkuji

#2  Petra Mikešová 16.04.2015, 13:51

Dobrý den, u druhé skupiny bych nesouhlasila s tím pozemkem, daňově uznatelná by měla být celá částka 5 mil a né jen 3,5. Uznatelnost do výše prodeje se týká fyzických osob. A ještě jedna věc, ten předpis manka 549/132, toto přeci není předpis manka hrazené pojišťovnou Děkuji za upřesnění

#3  Ing. Marie Bohdalová 16.07.2015, 12:34

@Petra Mikešová: Dobrý den, děkujeme za upozornění ohledně daňové uznatelnosti u částky prodaného pozemku. Účet 549 slouží k zaúčtování manka nebo máte jinou zkušenost?

#4  Petra Mikešová 16.07.2015, 15:09

Dobrý den, mám tu samou zkušenost, určitě manko na účet 549, mě spíše moc nedává logiku ten text: předpis manka na zboží proplacené pojištovnou

#5  H. Pavlíčková 20.10.2015, 15:33

Dobrý den, potřebovala bych poradit, pronájem kurtů pro potřeby zaměstnanců (FP), u kterého je účtována DPH. Má firma nárok na odpočet DPH. Já bych to účtovala včetně DPH na účet 528 (celé nedaňové). Je to správně? Děkuji.

#6  JanaKo 29.02.2016, 19:20

Dobrý den, OSVČ vede daňovou evidenci. V roce 2015 nakoupil auto a vložil do majetku. Zahájeno odepisování. Lze uznat kupní cenu jako daňově uznatelný náklad, nebo pouze odpisy? Může účetní jednotka vložit auto do majetku a odepsat celou částku najednou? Která z těchto variant je správná? Děkuji

#7  Ing. Marie Bohdalová 04.03.2016, 21:03

Dobrý den, dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 tis. kč vchází do nákladu v podobě odpisu.

#8  Petr Nový 24.05.2016, 16:38

Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to se zdaněním zaměstnaneckého benefitu příspěvku na nájem bydlení. Četl jsem, že do výše 3500 Kč se neodvádí daň, a to ani daň odváděná zaměstnavatelem, tak ani zaměstnancem. Chápu to prosím správně, že při modelové situaci, kdy by měl zaměstnanec superhrubou mzdu 29 500 Kč, tak bych mu mohl tuto SH mzdu snížit po domluvě o 3500 Kč, které bych zasílal pronajímateli bytu, kde je zaměstnanec v nájmu, a zaměstnanec by tím celkově ušetřil cca 1700 Kč? SuperHrubá 29 500 -> Hrubá 22 000 -> čistá 17 225 SuperHrubá 26 000 -> Hrubá 19 400 -> čistá 15 400 Čistou mzdu by měl zaměstnanec o 1800 Kč nižší, ale platil by o 3500 Kč nižší nájemné. Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem Petr Nový

#9  Zdeňka Jančová 20.09.2016, 12:41

Dobrý den. Je možné pro zaměstnance zakoupit cvičební stroj z pokladny firmy jako nedaňový náklad? Jde o to,že se o přestávce mohou protáhnout. Pracují ve strnulé poloze. Děkuji Jančová Zdeňka

#10  Ivana Urbanová 13.01.2017, 09:57

Dobrý den, neproplacený recept od pojišťovny může být daňově uznatelným nákladem? Jedná se o to, že dotyčná nebyla pojištěná, ale lékař jí vystavil recept, na který jsme zhotovili brýle, ale pojišťovna nám recept neproplatí. Děkuji

#11  Dana Smejkalová 12.04.2017, 11:49

Dobrý den, jsme právnická osoba a začali jsme pronajímat byt, který jsme zakoupili. Pronájem je našemu zaměstnanci a částka za pronájem se sráží z jeho mzdy,jak zaúčtovat tento nájem ve mzdách a DPH je osvobozeno ??Děkuji za odpověď.

#12  Jana Rot 19.08.2019, 13:32

Dobrý den, můžu poprosit o radu? Jedná se o dvě firmy obě jsou s.r.o.: Je firma "B" s jediným jednatele a firma "A" taky s jediným jednatelem. Jednatelem je jedna a tatáž osoba. "B" si vzal půjčku od banky, jelikož tato firma přestala vydělávat nemá příjmy udělala smlouvu s firmou "A" o převzetí tohoto dluhu. (dluh je na směnku jména jednatele, i když výpisy a vedení dluhu u banky jsou pořád na "B"). A k účtování: zatím to vedu takto: v "B" přijdou peníze z "A" (posíláno více než je splátka, zbytek zůstává na bance) : 221/491 na bankovním výpisu, z něho přeposílám na úvěrový 261/221 A na úvěrovém rozúčtovávám 461/261 jistina, 568/261 úrok, 552/261 poplatek bance. Neumím si rady s tou 491, tam se mi "jako" hromadí peníze a nemám je kde umořit na jaký účet (jestli na nějakou 6..? ale tam zase budu vytvářet zisk? (nebyly a nebudou převedené žádné finanční prostředky, "B" měl problém, vzal si půjčku z které zaplatil veškeré závazky, takže "A" posílá "B" měsíčně na splátku a "B" splácí bance) V "A" odchází do "B" : Je vytvořen Int.doklad s konečným zůstatkem na bance v "B" při podpisu smlouvy o převzetí půjčky. INT. 491/379. A pak při umořování Int. dokladu účtuji bankou 379/221 ale opět mi tady zůstává 491 . Nevím jestli jsem to napsala dobře, je to zapeklité. Tak jestli je mi možné poradit? V době kdy "A" převzal tuto půjčku od "B", neměl zisky na splácení a "A" by při změně na bance půjčku nedostal i když je to na směnku stejného jednatele. Děkuji

#13  Jana Veverková 11.03.2020, 10:23

Dobrý den, moc prosím o radu - jsem zaměstnanec, mám družstevní byt, který se souhlasem družstva podnajímám a chci si udělat daňové přiznání...byt je 10 km od místa trvalého bydliště, často tam jezdím ...mohu si uplatnit výdaje na auto ve výši 4000 Kč měsíčně? Na FÚ mi řekli že ne, protože nepodnikám, ale kamarádka, která pracuje jako daňová poradkyně, říká že ano....předem moc děkuji za radu

#14  Blanka Hlaváčková 03.09.2020, 07:06

Dobrý den, prosím o radu. Náhrada soudních nákladů řízení je daňový náklad nebo nedaňový náklad. Děkuji za odpověď

#15  Milan Usnul 01.11.2022, 17:30

Jako dražitel jsem byl odsouzen k náhradě škody způsobené chybnou dražbou nemovitosti, v případě, že ji uhradím poškozenému, jedná se o daňově uznatelný výdaj ?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-se-zorientovat-v-nakladech-danove-ne-uznatelnych&idc=161

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.