Videokurz jak na daně prakticky

Jak účtovat výnosy firmy

V části testů jsme pro Vás připravili souhrnné příklady k prověření znalostí zaúčtování výnosů. V dnešním článku Vám pomůžeme s touto problematikou po teoretické stránce a přidáváme i praktické příklady.

Nejprve si vysvětlíme, co vlastně výnosy jsou a co představují pro účetní jednotku.

Výnosy můžeme definovat jako výkony dané firmy vyjádřené v peněžních jednotkách. Výnosy je nutné odlišit od příjmu. Kdy příjem znamená reálný nárůst finančních prostředků do pokladny nebo na bankovní účet. O výnosu budeme účtovat na základě vystavené faktury bez ohledu na to, zda byla zaplacená nebo ne.

Pro výnosy je ve směrné účtové osnově vyhrazena účtová třída 6. Výnosové přírůstky se účtují na stranu Dal.

 3 skupiny členění výnosů:

  • provozní – účetní případy spojené s činnostmi, pro které byla účetní jednotka zřízena;
  • finanční – do této skupiny se účtují účetní operace, které účetní jednotka provádí ve vztahu k finančním institucím, např. účtování úroků;

 

 

Popis účtové skupiny

Účtová skupina

Členění výnosů

Tržby za vlastní výkony a zboží

60

Provozní

Jiné provozní výnosy

64

Finanční výnosy

66

Finanční

 

Výnosy v účetnictví uplatňujeme podle období, s nímž časově a věcně souvisejí, tedy je časově rozlišujeme.

 Při účetní závěrce převádíme zůstatky účtů 6. třídy na stranu Dal účtu 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710.

 

 

Provozní výnosy

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

Výkonem účetní jednotky může být:

  • výrobek,
  • práce,
  • služba

 

Podle toho, co je předmětem prodeje, použijeme následující účty:

 

Účty, které budou proti těmto účtům stát nejčastěji na straně MD budou:

 

Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

 

Na tyto účty firma zaúčtuje prodaný dlouhodobý majetek nebo materiál, který již ke své činnosti nevyužije.

Na účet 644 Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644 zaúčtujeme přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení podle obchodního zákoníku.

Tento účet slouží pro případ, kdy pohledávky byly v minulosti odepsány do nákladů a v účetnictví se už neuvádějí. V případě, že jsou pak uhrazeny, dalo by se říct neočekávaně, použijeme účet 646 Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646.

Účet, který je hromadný pro více variant výnosů, pro které není veden samostatný účet. Jedná se o nároky na provizi, slevy, náhrady soudních výloh, nároky na náhrady škody účtované na účtu pro manka a škody a dále inventarizační rozdíly.

 

Finanční výnosy

Představují výnosy spojené s úrokovými a kurzovými operacemi a obchodováním s cennými papíry.

 

Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

 

Inzerce ∇

 

Tabulka nejčastěji používaných účetních kontací účtové třídy 6xx

Číslo

Účetní případ

MD

D

1.

FAV - za prodané výrobky

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

601 Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

2.

PPD - za poskytnuté účetní služby

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

602 Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

3.

FAV - za zboží

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

4.

FAV – prodej nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

641 Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

5.

PPD – prodej nepotřebného materiálu

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

642 Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

6.

VÚD - Předpis úroků z prodlení za pozdní úhradu faktury odběratelem

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

644 Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644

7.

VBÚ – odepsaná pohledávka byla dlužníkem zaplacena

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

646 Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646

8.

VÚD – předpis manka materiálu k náhradě zaměstnanci

335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

9.

VBÚ – přijaté nájemné za kancelářské prostory

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

10.

VÚD – rozpuštění zákonné rezervy

451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451

552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552

11.

VÚD – rozpuštění ostatních rezerv

459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554

12.

VBÚ – tržby z prodaných obchodovatelných akcií

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661

13.

VBÚ – kladné úroky na bankovním účtu

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662

14.

VÚD – oceňovací rozdíl obchodovatelných akcií v případě, že současná tržní hodnota je vyšší než pořizovací hodnota

251 Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251

664 Účet 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů (Výnosový - daňový) 664

15.

VBÚ – přijaté dividendy z akcií

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

665 Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

16.

VBÚ – přijaté dividendy z akcií pořízených k obchodování

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

666 Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666

17.

VÚD – předpis schodku v pokladně zaměstnanci k náhradě

335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668

18.

VÚD – náhrada přiznaná pojišťovnou za zničené zásoby povodní

378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

19.

VÚD – kurzový zisk

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

663 Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663

Kategorie

S tématem 'Jak účtovat výnosy firmy' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad I.
7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad III.
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Určení nákladů a výnosů - procvičování
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Jak účtovat náklady

16. 09. 2015

Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek

Pohledávky

19. 05. 2011

Důležité informace o pohledávkách - maturitní otázka z účetnictví

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-uctovat-vynosy-firmy&idc=220

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.