Jak účtovat závazky

Závazky vznikají účetní jednotce při styku s okolím. Všeobecně vyjadřují povinnost účetní jednotky zaplatit za zboží, službu, vykonanou práci, splnit daňovou povinnost. Podle skupiny ke které závazek vznikne rozdělujeme:

 • Závazky z obchodního styku (vztah dodavatel, odběratel),
 • Závazky vůči státu, respektive finančním orgánům (daně),
 • Závazky za zaměstnanci (mzdy),
 • Závazky za instituce ZP a OSSZ (pojištění),
 • Závazky k bankám (úvěry),
 • Závazky ke společníkům,
 • Jiné závazky.

Časové hledisko:

 • Krátkodobé závazky (splatnost do 1 roku od vzniku závazku),
 • Dlouhodobé závazky (splatnost nad 1 rok od vzniku závazku).

Vznik závazku z obchodního styku: na základě faktury přijaté vůči dodavateli

Možnost kompenzace závazku s pohledávkou: lze pouze při vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků mezi 2 stejnými subjekty, ve stejné měně a které mají splatnost do 1 roku. Tento vzájemný zápočet musí být stvrzen oběma obchodními partnery písemně.

Typ účtu: pasivní – přírůstky na straně „Dal“

 

Použití závazkových účtů

Závazky z obchodního styku:

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 – Dodavatel nám dodá zboží nebo službu. Než mu za tento úkon zaplatíme, vznikne nám vůči tomuto dodavateli závazek.

322 Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 – Účtuje se zde o směnkách ve funkci úvěrového platebního prostředku, ovšem z hlediska dlužníka a pouze o krátkodobých směnkách. Předáním směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovením směnky cizí dodavatelem se mění původní závazek v závazek směnečný. Na účtu 322 Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 je zapsána nominální hodnota dlužné směnky, která je vyšší než původní závazek na účtu 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321. Rozdíl představuje úrok, který je zaúčtován do nákladů na účet 562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562.

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 – Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům. Tento závazek vzniká skutečně vůči odběrateli – jedná se o situaci, kdy si odběratel u nás objedná zboží nebo službu, avšak předem pošle zálohu. Naše účetní jednotka bude mít už peníze v podobě zálohy, ale zboží odběrateli ještě nedodala. V této chvíli máme vůči odběrateli závazek.

325 Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 – Tento účet náleží účetním operacím ve formě ostatních krátkodobých závazků z obchodních vztahů. Uplatníme ho například při reklamaci vůči odběrateli.

 

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

Závazky vůči zaměstnancům podnik sleduje na skupině účtů 33. Nejpočetnější zastoupení účetních případů mají mzdové nároky zaměstnanců, které představují pro zaměstnavatele závazek na účtu 331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331.

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 – Účtujeme zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám (s výjimkou závazků ke společníkům ze závislé činnosti).

333 Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333 – Na tomto účtu použijeme ostatní závazky vůči zaměstnancům – například nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů. Tedy situace, kdy zaměstnanec pojede na služební cestu, kterou si bude hradit sám. Do doby než mu výdaje proplatíme máme vůči tomuto zaměstnanci závazek.

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 – Účtování závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím.

Podobně jako u mezd zaměstnanců postupuje účetní jednotka i v případě odměn, které vyplácí členům statutárních orgánů (evidence na účtech skupin 36 a 52)

 

Závazky vůči státu

Největší část závazků účetní jednotky vůči státu vyplývá z povinnosti odvádět daně. Daňový systém ČR je tvořen daněmi:

 • přímými (daň z příjmu, daň z nemovitostí, silniční daň, daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti). Přímé se nazývají, protože plátce je hradí z vlastních prostředků a pro účetní jednotku jsou tedy nákladem.
 • nepřímými (daň z přidané hodnoty, spotřební daně, ekologické daně).  Plátce tyto daně odvádí, ale vybírá je od dalšího poplatníka (nejčastěji od spotřebitele). Při nepřímých daních nevzniká náklad, ale zúčtovací vztah.

 

Účtování daní podrobně v tomto článku na našich internetových stránkách...

Inzerce ∇
 

Praktické účetní případy

Závazky z obchodního styku

FAP za nákup zboží

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131/ 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

účtování DPH

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/ 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

VBÚ – zaplacená FAP

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

 

VBÚ – přijatá záloha od odběratele

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324

FAV – na odběratele

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311/6xx

VÚD – zúčtování zálohy s fakturou

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324/ 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

VBÚ – úhrada rozdílu mezi zálohou a FAV

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

 

Závazky za zaměstnanci a institucemi ZP a OSSZ

VÚD – hrubá mzda

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521/ 331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

VÚD – pojistné placené zaměstnavatelem

524 Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524/ 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

VÚD – pojistné placené zaměstnancem

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331/ 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

VBÚ – úhrada závazku SZ a ZP

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

VÚD – záloha na daň z příjmu

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331/ 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342

VBÚ – odvod zálohy finančnímu úřadu

342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

VBÚ – částka k výplatě

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

 

Závazky vůči státu

VBÚ - záloha na daň z příjmů společnosti

341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

VBÚ - záloha na daň silniční

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

FAV – spotřební daň k výrobkům

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311/ 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

FAV – DPH k výrobkům

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311/ 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

VÚD – předpis daně z nemovitostí za budovu

532 Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532/ 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

VÚD – předpis k odvodu silniční daně

531 Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531/ 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

VÚD – vyúčtování roční daně z příjmu

591 Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591/ 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

 

S tématem 'Jak účtovat závazky' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Závazky
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-uctovat-zavazky&idc=100

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.