Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Kde si zkontrolovat evidenční listy duchodového pojištení?

|

Každý zaměstnanec by si měl pravidelně kontrolovat, jestli má v pořádku evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Proč byste si měli kontrolovat, zda za Vás zaměstnavatel odevzdal ELDP? Dozvíte se v následujícím článku.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) představuje dokument, který zahrnuje účast zaměstnance na důchodovém pojištění v daném období a také celkovou dobu důchodového pojištění. Vedení těchto evidenčních listů důchodového pojištění je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. ELDP se vyhotovuje ve 3 kopiích (jeden originál a dva stejnopisy), jednu kopii dostává ČSSZ, jednu zaměstnanec a třetí eviduje zaměstnavatel. Na základě odevzdaného evidenčního listu důchodového pojištění je získaná doba důchodového pojištění evidována pro nárok na budoucí důchod.

Údaje v ELDP jsou rozděleny do následujících částí:

  • Záhlaví – zaměstnavatel vyplní rok, typ ELDP (řádný/opravný) a místně příslušnou správu sociálního zabezpečení,
  • 1. Identifikace pojištěnce – zaměstnavatel uvede poslední příjmení zaměstnance, rodné příjmení, jméno, rodné číslo, datum narození, bydliště a místo narození,
  • 2. Průběh pojištění v daném roce – uvádí se údaje o průběhu výdělečné činnosti včetně vyměřovacího základu zaměstnance a vyloučených dob, které se vylučují při stanovení osobního vyměřovacího základu (například doby dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do deseti let nebo jiného člena rodiny, otcovské, dlouhodobé ošetřovné atd.),
  • 3. Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy.

 

Proč kontrolovat evidenční listy důchodového pojištění?

Protože se může stát, že zaměstnavatel nedopatřením nepřihlásí zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění. Účast na nemocenském pojištění je základní podmínkou pro výplatu dávek nemocenského pojištění. Získaná doba důchodového pojištění je jednou ze základních podmínek pro nárok na důchod (starobní případně i invalidní). Vyšetřování nedoložených dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově náročné a nemusí být úspěšné. Při žádosti o důchod lze sice chybějící doby důchodového pojištění doložit stejnopisy evidenčních listů, ale tento postup prodlužuje vyřízení žádosti o důchod.

Každý občan si můžekdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Stačí zaslat žádost o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ, pokud máte datovou schránku nebo odesláním tiskopisu Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění prostřednictvím České pošty. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle ČSSZ občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.


Autor: Michaela Vetráková

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Kde-si-zkontrolovat-evidencni-listy-duchodoveho-pojisteni-&idc=451

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.