Kde si zkontrolovat evidenční listy duchodového pojištení?

Každý zaměstnanec by si měl pravidelně kontrolovat, jestli má v pořádku evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Proč byste si měli kontrolovat, zda za Vás zaměstnavatel odevzdal ELDP? Dozvíte se v následujícím článku.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP) představuje dokument, který zahrnuje účast zaměstnance na důchodovém pojištění v daném období a také celkovou dobu důchodového pojištění. Vedení těchto evidenčních listů důchodového pojištění je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. ELDP se vyhotovuje ve 3 kopiích (jeden originál a dva stejnopisy), jednu kopii dostává ČSSZ, jednu zaměstnanec a třetí eviduje zaměstnavatel. Na základě odevzdaného evidenčního listu důchodového pojištění je získaná doba důchodového pojištění evidována pro nárok na budoucí důchod.

Údaje v ELDP jsou rozděleny do následujících částí:

  • Záhlaví – zaměstnavatel vyplní rok, typ ELDP (řádný/opravný) a místně příslušnou správu sociálního zabezpečení,
  • 1. Identifikace pojištěnce – zaměstnavatel uvede poslední příjmení zaměstnance, rodné příjmení, jméno, rodné číslo, datum narození, bydliště a místo narození,
  • 2. Průběh pojištění v daném roce – uvádí se údaje o průběhu výdělečné činnosti včetně vyměřovacího základu zaměstnance a vyloučených dob, které se vylučují při stanovení osobního vyměřovacího základu (například doby dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do deseti let nebo jiného člena rodiny, otcovské, dlouhodobé ošetřovné atd.),
  • 3. Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy.

 

Proč kontrolovat evidenční listy důchodového pojištění?

Protože se může stát, že zaměstnavatel nedopatřením nepřihlásí zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění. Účast na nemocenském pojištění je základní podmínkou pro výplatu dávek nemocenského pojištění. Získaná doba důchodového pojištění je jednou ze základních podmínek pro nárok na důchod (starobní případně i invalidní). Vyšetřování nedoložených dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově náročné a nemusí být úspěšné. Při žádosti o důchod lze sice chybějící doby důchodového pojištění doložit stejnopisy evidenčních listů, ale tento postup prodlužuje vyřízení žádosti o důchod.

Každý občan si můžekdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Stačí zaslat žádost o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ, pokud máte datovou schránku nebo odesláním tiskopisu Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění prostřednictvím České pošty. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle ČSSZ občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření - zisk
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný
23 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - oprava a technické zhodnocení a jeho daňové dopady
21 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Kde-si-zkontrolovat-evidencni-listy-duchodoveho-pojisteni-&idc=451

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.