Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna 2019?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jedenkrát a to do konce ledna letošního roku. Tento článek Vám shrne všechny důležité informace, které potřebuje vědět o dani z nemovitých věcí.

Povinnost podat daňové přiznání má každý, kdo během kalendářního roku 2018 koupil, zdědil nebo dostal (darem) nemovitost. Tato povinnost vzniká i v tom případě, že se výrazně změnily parametry nemovitosti (např. když se změnila výměra pozemku, byla realizována přístavba, přestavba). Přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. 1. 2019. Podává se na finančním úřadě, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží a to osobně, poštou nebo elektronicky.

Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí tvoří:

  • daň z pozemků,
  • daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně jsou všechny pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí a zdanitelné stavby a jednotky nacházející se na území České republiky.

 

Výpočet daně z nemovitých věcí

  • výpočet daně z pozemků: této dani podléhá pouze ta část plochy, která není zastavěná stavbou
  • výpočet dane ze staveb a jednotek: této dani podléhá pouze ta část plochy, která je zastavěná stavbou
  • postup výpočtu:

o   1. krok: stanovíme si základ daně (§ 5 a § 10) a sazbu daně (§ 6 a § 11) – zaokrouhlíme na celé Kč nahoru podle § 12a

o   2. krok: použijeme koeficient podle počtu obyvatel 

o   3. krok: použijeme místní koeficient podle § 12 (tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka a to pouze v případě, když si ho obec stanoví vyhláškou)

 

Praktický příklad na výpočet daně z nemovitých věcí

Pan Malý si koupil v srpnu roku 2018 rodinný dům. Stal se vlastníkem rodinného domu v obci, která má 3 200 obyvatel. Celková zastavěná plocha je 900 m2, z uvedené plochy stavba rodinného domu zabírá 320 m2 a skleník, který tvoří příslušenství k rodinnému domu má výměru 40 m2. Dům má 3 nadzemní podlaží. Zároveň obec stanovila vyhláškou místní koeficient ve výši 3. Vypočítejte daň z pozemků a daň ze staveb. Jak by se změnil výpočet daně z nemovitých věcí, kdyby 50 m2 v přízemí rodinného domu bylo využíváno pro podnikatelské účely p. Malého?

 

Daň z pozemků

základ daně: 900 m2 - 320 m2 - 40 m2 = 540 m2

sazba daně: 0,20 Kč (§ 6 odst. 2d)

daň = základ daně x sazba daně = 540 x 0,20 = 108 Kč, výslednou daň ještě musíme vynásobit místním koeficientem, který stanoví obec 108 x 3 = 324 Kč

Daň ze staveb

Rodinný dom

základ daně: 320 m2

sazba daně: (základní sazba daně + sazbové zvýšení za další nadzemní podlaží dle § 11 odst. 2) x koeficient podle počtu obyvatel dle § 11 odst. 3a = (2 Kč/ m2 + (2 x 0,75 Kč)) x 1,4 = 4,9 Kč/ m2

daň: základ daně x sazba daně = 320 x 4,9 = 1 568 Kč, výslednou daň také musíme vynásobit místním koeficientem 1 568 x 3 = 4 704 Kč

 

Skleník

základ daně: (40 m2 - 16 m2) = 24 m2 – podle § 11 odst. 1a se u příslušenství do 16 m2 neplatí daň

sazba daně: 2 Kč/ m2 x 1,4 (koeficient dle počtu obyvatel) = 2,8 Kč

daň: 24 x 2,8 = 67,2 68 Kč x místní koeficient (3) = 204 Kč

 

Celková daň z nemovitých věcí = daň z pozemků + daň ze staveb a jednotek = 324 Kč + (4 704 Kč + 204 Kč) = 5 232 Kč

 

Výpočet daně z nemovitých věcí, kdyby se 50 m2 v přízemí rodinného domu využívalo pro podnikatelské účely → došlo by k navýšení daně podle § 11a

daň: (základ daně x sazba daně) + (výměra nebytového prostoru x 2 Kč) = (320 x 4,9) + (50 x 2) = 1 668 Kč x místní koeficient (3) = 5 004 Kč. Daň by se zvýšila o 300 Kč.

Do kdy je třeba uhradit daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je jediná daň, která se platí předem. Úhrada daně probíhá každý rok na základě pokynů k platbě, které obdržíte od finančního úřadu. Způsob placení daně je uveden v § 15. Pokud výše daně nepřesáhne limit 5 000 Kč, tak se daň uhradí v jedné splátce a to nejpozději to 31. 5. 2019. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Druhou variantou je zaplatit daň ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 5. 2019 a do 30. 11. 2019 (v případě poplatníků, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb je první termín na úhradu daně prodloužen do 31. 8. 2019 a druhá splátka zůstává stejná do 30. 11. 2019. Konkrétní výši daně uhradíte elektronicky na účet příslušnému finančnímu úřadu nebo složenkou.

Vlastník nemovitosti by daň z praktického příkladu (5 232 Kč) uhradil jednorázově do 31. 5. 2019, nebo ve dvou stejných splátkách: 2 616 Kč do 31. 5. 2019 a 2 616 Kč do 30. 11. 2019.

Kategorie

S tématem 'Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. ledna 2019?' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daň z nemovitých věcí
Nový 13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Kdo-podava-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-do-31-ledna-2019-&idc=360

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.