Novela zákona o účetnictví od roku 2024

Účetnictví, a to nejen v Evropě, prochází neustálým vývojem. Jaké změny nastanou v zákoně o účetnictví od roku 2024? Představíme si nejvýznamnější změny, které se objevily v návrhu novely, jejímž cílem je snížení administrativní zátěže a posun vedení účetnictví k mezinárodním standardům.

Účetní období

Vymezení účetního období je z hlediska účetnictví velmi důležité a jedná se o promítnutí jednoho z předpokladů účetnictví, a to periodicity účetnictví.Nový zákon již nepracuje s pojmem hospodářský rok, ale i přesto zůstává zachována možnost zvolit jako počátek účetního období první den kalendářního měsíce jiného než leden.

Důraz na kvalitu účetních informací a účetní výkaznictví

V zákoně budou přesně definovány pojmy jako aktiva, pasiva, dluhy, vlastní kapitál, podmíněná aktiva a podmíněné dluhy, náklady, výnosy. Tím se zákon přiblíží mezinárodním standardům finančního výkaznictví. 

Účetnictví by po novele zákona mělo vést ke správnému vykazování, zákon bude více zaměřen na účetní výkaznictví jako na výsledek celého procesu účtování, a nikoliv na účtování jednotlivých účetních případů. Dosud používané zásady uvedené v § 7 (účetní závěrka má být sestavena srozumitelně a má podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví finanční situace) budou více akcentovány v požadavcích na kvalitu účetních informací (navrhovaný § 3 nového zákona říká, že pro naplnění cíle účetního výkaznictví musí být účetní informace relevantní a hodnověrná, dále včasná, srozumitelná, spolehlivá a srovnatelná).

Funkční měna

Podle stávajícího znění zákona o účetnictví mají účetní jednotky povinnost vést účetnictví výhradně v peněžních jednotkách české měny. Výraznou změnou je možnost vedení účetnictví i účetního výkaznictví v jiné měně, než je koruna česká. Nově může být celé účetnictví vedeno v cizí měně, pokud jde o tzv. funkční měnu (je to měna, ve které účetní jednotka uskutečňuje převážnou část svých činností).

Změny kritérií pro povinný audit

Snahou nové právní úpravy je, aby pro jednotlivé skupiny účetních jednotek byly povinnosti vyplývající z právních předpisů upravujících účetnictví optimalizovány a zjednodušeny. Navrhovány jsou dvě varianty. První návrh počítá s tím, že povinnost zajistit povinný audit má pouze velká a střední účetní jednotka. . V druhé variantě by povinnému auditu podléhaly i účetní závěrky malých účetních jednotek, avšak hranice, pomocí kterých jsou definovaná kritéria, by se oproti současnému stavu posunuly. Konkrétně se jedná o aktiva nad 65 mil. Kč (dosud platilo 40 mil. Kč), roční obrat nad 130 mil. Kč (dosud platilo 80 mil. Kč). Průměrný počet zaměstnanců zůstává zachován na limitu 50.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - účetní odpisy
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření - zisk
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Příjmy z kapitálového majetku
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  tomas122 25.05.2023, 21:07

jasne

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Novela-zakona-o-ucetnictvi-od-roku-2024&idc=529

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.