Pomůcky pro mzdové účetní

Mnoho lidí, se kterými se setkávám v pracovním životě, ale i lidé na sociálních sítích se často ptají, jaké formuláře k personalistice a ke mzdám patří a kde je najdou. Doufám, že spolu s pomůckami, které jsou nedílnou součástí e-booku, budou mzdy a administrativa s nimi spojená, alespoň o trochu jednodušší.

Mzdové účetní a personalisté se nepochybně setkávají s velkým množstvím administrativních a náročných úkolů. Zkusili jsme si pro vás připravit e-book a k němu formuláře, které mají za cíl tuto práci mzdovým účetním a personalistům alespoň trochu zjednodušit.

Povinnost zaměstnavatele ve vztahu k finančnímu úřadu

Plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se osoba stává, jakmile poskytne fyzické osobě (zaměstnanci) příjem ze závislé činnosti, e kterého vzniká povinnost odvést daň zvláštní sazbou daně, případně odvést zálohu na daň podle § 38h ZDP.

Zaměstnavatel má povinnost registrovat se u místně příslušného úřadu jako plátce daně z příjmů. Při registraci je nutné rozlišit, zda je plátce fyzická nebo právnická osoba. Zaměstnavatel se registruje jako plátce daně ze závislé činnosti nebo jako plátce daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně, případně k obojímu.

Mezi důležité povinnosti plátce patří povinnost vést mzdové listy pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a rekapitulaci o sražených zálohách a dani sražené podle zvláštní sazby daně za každý kalendářní měsíc a za celé zdaňovací období.

Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

Zaměstnavatel se musí u příslušné zdravotní pojišťovny zaregistrovat do registru zaměstnavatelů prostřednictvím formuláře „Přihláška a evidenční list zaměstnavatele“. Na tomto formuláři oznamuje také veškeré změny údajů do 8 dnů od jejich zjištění. Dále prostřednictvím tohoto formuláře oznamuje ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace.

Zaměstnavatel je povinen oznámit nástup nového zaměstnance příslušné zdravotní pojišťovně do 8 pracovních dnů prostřednictvím tiskopisu „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ při použití dohodnutých kódů. Na stejném tiskopise zaměstnavatel oznamuje i všechny další změny, jako je odhlášení zaměstnance při ukončení pracovního poměru nebo z důvodu změny zdravotní pojišťovny zaměstnance, popřípadě ostatní skutečnosti rozhodné pro platby pojistného státem (např. přiznání důchodu), opět do 8 pracovních dnů od data změny.

Povinnost zaměstnavatele ve vztahu k Okresní správě sociálního zabezpečení

Fyzická či právnická osoba má povinnost se na předepsaném tiskopise přihlásit do registru zaměstnavatelů u příslušné OSSZ do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance do zaměstnání.

Prostřednictvím tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení zaměstnání“ má zaměstnavatel povinnost oznámit den nástupu, popřípadě den ukončení pracovního poměru, a to opět do 8 kalendářních dnů.

Evidenční list důchodového pojištění je povinen zaměstnavatel vést pro každého pojištěnce za jednotlivé kalendářní roky.

Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zákoníku práce?

 1. Zajistit na své náklady vstupní prohlídku před uzavřením pracovního poměru,
 2. zaměstnance seznámit s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z pracovní smlouvy,
 3. vyžádat si od zaměstnance písemný souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů,
 4. vydat zaměstnanci mzdový výměr,
 5. zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace,
 6. založit osobní spis zaměstnance,
 7. dodržovat stanovené povinnosti při změnách pracovního poměru,
 8. platit zaměstnanci mzdu za vykonanou práci,
 9. vytvářet pracovní podmínky pro splnění pracovních úkolů,
 10. zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci,
 11. stanovit začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn,
 12. určit dobu čerpání dovolené,
 13. zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

 

Mnoho dalších povinností se dozvíte v kompletním e-booku.

Chcete získat kompletní e-book s pomůckama pro mzdové účetní?

E-book pomůcky pro mzdové účetní vám pomůže s vedením personální agendy a zpracováním mezd.

Pro čtenáře uctovani.net máme 20% slevu, po zadání kódu: uctovaninet 

Kód je platný do 10.10.2019

 

Získat e-book

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob A)
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad II.
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Spekulativní cenné papíry - akcie
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Pomucky-pro-mzdove-ucetni&idc=384

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.