Povinnosti zaměstnavatele náležící do období 1. čtvrtletí roku

Podnikatelé, účetní nebo třeba majitelé firem mají vždy v 1. čtvrtletí hlavní prioritu daňového přiznání k dani z příjmů. Není se co divit. Netrpělivě očekávají výslednou hodnotu hospodářského výsledku, dohledávají potřebné faktury a přemýšlejí, jak legálně snížit daňový základ a tím i výslednou daň. Přes toto náročné období, kdy nemůžete opomíjet ani každodenní účetní a jiné pracovní povinnosti, musíte myslet navíc i na další činnosti spojené hlavně s personalistikou, které se na úřady vykazují po skončení předchozího období. Situaci neusnadňuje ani fakt, že tyto tiskopisy jsou vyplňovány jedenkrát ročně, tzn. nejedná se o každodenní rutinu.

V dnešním článku jsme pro Vás připravili přehled těchto činností, abyste na některou nezapomněli. Zvláštní pozornost věnujte tiskopisům spojeným se srážkovou daní.

 1. Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti

Pro zjednodušené vysvětlení, jedná se o tzv. daňové přiznání zaměstnanců. Výpočet  a veškerou administrativu provádí zaměstnavatel. Na zaměstnanci je pouze povinnost o toto roční zúčtování svého zaměstnavatele požádat. Zaměstnavatel pak provede roční zúčtování do konce března daného roku a s březnovou výplatou vyplatí zaměstnanci i peníze, které mu z ročního zúčtování náleží. Pokud jako zaměstnanec nejste plně v obraze a myslíte si, že existuje pouze jediná sleva na dani a to na poplatníka, kterou Vám zaměstnavatel uplatňuje měsíčně, tak se mýlíte.

Existují slevy uplatňované měsíčně – jsou vidět i na výplatní pásce:

 • Sleva na poplatníka: 2 070 Kč/měsíc (jestliže jste pracovali pouze část roku, např. jste před zaměstnáním byli vedeni na pracovním úřadě, při ročním zúčtování se Vám uplatní sleva celoroční)
 • Sleva na invaliditu I. nebo II. stupně: 210 Kč/měsíc
 • Sleva na invaliditu III. stupně: 420 Kč/měsíc
 • Sleva pro ZTP/P: 1 345 Kč/měsíc
 • Sleva studenta: 335 Kč/měsíc
 • Daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě: 1 117 Kč/měsíc – částka pro rok 2014 (v roce 2015 změna)

Nezdanitelné částky, které Vám v ročním zúčtování přijdou vhod: dary poskytnuté na zákonem vymezené účely, úroky zaplacené bance z úvěru na financování bytové potřeby, příspěvky na penzijní nebo na životní pojištění, členské příspěvky odborům, úhrady za zkoušky ověřující vzdělávání.

 

Slevy na dani, které neuplatňujete měsíčně, ale pouze ročně, právě v ročním zúčtování: sleva na manželku (manžela), jestliže nemá vlastní příjmy přesahující 68 000 Kč: 24 840 Kč (ve většině případů uplatňuje manžel na manželku na rodičovské dovolené). Nově za rok 2014 sleva za umístění dítěte (v mateřské školce) – zařízení, kde je dítě umístěno připraví pro rodiče potvrzení o úhradě a výše této úhrady se zahrne do ročního zúčtování (maximálně uplatněná částka do výše minimální mzdy – za rok 2014 byla 8 500 Kč).

 

Jestliže je povinností zaměstnavatele srovnat se zaměstnancem přeplatek na zálohách na dani ze závislé činnosti, hned Vás napadne následná nesrovnalost v účetnictví? Ukážeme si, jak na to.

Účetní případ

Kontace

1. Předpis zjištěného přeplatku zaměstnance na dani ze ZČ

342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) / 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

2. Výplata přeplatku zaměstnanci (v měsíci dubnu)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

3. Běžné účtování zálohy ve mzdě - předpis

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní)

4. Platba zálohy za měsíc březen, duben neproběhne až do výše vyplaceného přeplatku za loňský rok

 

Tato varianta navádí vyrovnat účet 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) tím, že za měsíce březen, popř. duben atd. nebudete odvádět zálohy na daň ze závislé činnosti až do výše vyplaceného přeplatku zaměstnancům vypočtené za předchozí kalendářní rok. Pokud byste se přepočítali nebo na tuto operaci zapomněli, nezoufejte. Konečný výsledek v účetnictví a povinné vyplnění a podání tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti“ tyto nepřesnosti odhalí.

Inzerce ∇

 

 1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 23

V případě, kdy si zaměstnanec bude z jakéhokoli důvodu podávat daňové přiznání a tedy nepožádá zaměstnavatele o roční zúčtování, jako zaměstnavatel mu vystavíte tento dokument. Ten obsahuje veškeré informace a hrubé mzdě, odvedeném pojistném, placených zálohách na dani ze závislé činnosti, o invaliditě, o dětech, o vyplacených daňových bonusech. Tyto údaje bude Váš zaměstnanec potřebovat pro vyplnění svého daňového přiznání.

 1. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle §6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – vzor č. 1

Toto potvrzení budete jako zaměstnavatel vystavovat nejčastěji pro zaměstnance, kteří u Vás pracovali na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

 1. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – vzor č. 21

K vyplnění tiskopisu budete potřebovat nejlépe mzdové listy zaměstnanců a bankovní výpisy. Poté, co vyplníte tabulku části I. Vám jako zaměstnavateli vyjde případný přeplatek nebo nedoplatek vůči finančnímu úřadu. V této části budete mít pravděpodobně shodné hodnoty sloupce 1 a 2 – částky, které měly být zaměstnancům v rámci měsíčních mezd sraženy a částky, které sraženy skutečně byly. Do sloupce 4 vepíšete vrácené přeplatky na dani z ročního zúčtování loňského roku. Jestliže jste zaměstnancům vyplatily peníze na základě ročního zúčtování, budete mít tuto hodnotu zanesenou v měsíci dubnu. Sloupec 5 se týká vyplacených částek na daňový bonus. Podle bankovního výpisu pak vyplníte poslední sloupec číslo 11 – částky, které byly odvedeny na účet finančnímu úřadu.

 1. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za zdaňovací období – vzor č. 17

Nejčastější případ, kdy musíte tento formulář vyplnit je, že v průběhu roku zaměstnáváte zaměstnance na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a tito zaměstnanci nepodepsali Prohlášení k dani neboli „růžový papír.“

 1. Evidenční listy důchodového pojištění za předchozí kalendářní rok

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) zasílá zaměstnavatel na ČSSZ za každý kalendářní rok po účetní závěrce. ELDP musí být vystaveny pro všechny zaměstnance s účastí na důchodovém pojištění za příslušný rok. ELDP za kalendářní rok musí být vystaveny nejpozději v dubnu následujícího roku (za rok 2014 tedy v dubnu 2015) a do 30-ti dnů odeslány na ČSSZ.

Účetní programy Vám údaje do tiskopisu přednastaví, Vaší povinností je kontrola těchto údajů, výtisk, orazítkování a podepsání jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem a jeden výtisk končí u zaměstnavatele a jeden u zaměstnance. Na ČSSZ podáte ELDP snadno elektronicky. Nutné převést formuláře do formátu xml – opět umožňují účetní programy. Datovou schránkou pak odeslat.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Nákup, odpisy a prodej stavebního stroje
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady daňově (ne)uznatelné
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty pasivní
3 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  heleneckaaa 01.03.2016, 17:36

Dobrý den, jsem začínající účetní a nevím si rady s ročním zúčtováním. Konkrétně s tím jaké číslo bankovního účtu uvedu do formuláře pokud za zaměstnance dělám roční zúčtování. Vím že se roční zúčtování musí udělat do 31.3. a vyplatí se zaměstnanci v dubnu ( za březnovou výplatu) - to si mám nechat od F.Ú. nechat poslat peníze na firemní účet a potom je rozeslat ? Moc vám děkuji

#2  Ing. Marie Bohdalová 04.03.2016, 20:58

Dobrý den, roční zúčtování vyplatíte ze svých peněžních prostředků. Pak můžete v následujících měsících odvádět na FÚ z výplat nic nebo méně za závislou činnost zaměstnanců až do hodnoty Vámi vyplacených částek zúčtování. Pokud byste se náhodou přepočítala, chybu odhalí Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2016

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Povinnosti-zamestnavatele-nalezici-do-obdobi-1-ctvrtleti-roku&idc=197

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.