Přenesení daňové povinnosti neboli reverse charge

V těchto dvou výrazech nehledejte rozdíly, znamenají to samé. Avšak na první pohled nemají pro nezasvěcené úplnou vypovídací hodnotu, co vlastně znamenají. V tomto článku si pojem vysvětlíme.

Začneme úplně zeširoka. Z názvu poznáte, že se bude jednat o problematiku daňovou. A konkrétně půjde o DPH (daň z přidané hodnoty). Tímto jsme si přiblížili daňovou povinnost a teď ještě význam slova přenesení. Toto vyjádření znamená přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele.

Kdy? Tento režim lze použít při obchodu uskutečněném mezi dvěma plátci s místem plnění v tuzemsku.

U kterého druhu zboží?

  • poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§92e),
  • dodání zlata (§92b),
  • dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 (§92c)

Novinky od roku 2015

Příloha č. 6 k zákona č. 235/2004 Sb. Tato příloha nařizuje režim přenesené daňové povinnosti nově od roku 2015 u dalších vybraných komodit. Aby byl uplatněn režim reverse charge, musí celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží, spadající do tohoto režimu, překročit částku 100 000 Kč.

 

Vybrané zboží spadající do režimu reverse charge v průběhu roku 2015:

  • Dodání mobilních telefonů,
  • dodání zařízení s integrovanými obvody, jakou jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
  • dodání herních konzolí, tabletů a laptopů,
  • dodání surových či polorozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle §90 nebo 92,
  • obiloviny a technické plodiny,
  • poskytnutí telekomunikačních služeb.

 

Jak dokladovat v praxi?

Jak jsme výše popsali, tak oproti běžnému uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění, v režimu přenesení daňové povinnosti je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění, tedy na odběratele.

Dodavatel vystaví daňový doklad bez DPH a odběratel přizná a zaplatí daň na výstupu.

 

Jak reverse charge zdokumentovat pro správce daně?

Jestliže jste dodavatel nebo odběratel (v obou případech plátce DPH) a obchodujete v režimu reverse charge, pak musíte finančnímu úřadu podat Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty.

Lhůta pro podání Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty: shodná se lhůtou  pro podání daňového přiznání.

Forma podání Výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty: pouze elektronicky.

 

Zaúčtování režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge)

Dodavatel: Dodavatel uvede fakturu bez DPH. Účtovat bude tržbu také bez DPH.

Odběratel: Na přijatou fakturu vyplní částku DPH. V zaúčtování použijeme účet 349.

 

Účetní případ

Kontace

Zaúčtování FAP za službu (montážní práce)

518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

DPH přenesené z dodavatele na odběratele

349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní)

DPH na vstupu

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) / 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní)

 

Zákony a nařízení vlády týkající se tématu:

Kategorie

S tématem 'Přenesení daňové povinnosti neboli reverse charge' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B)
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

DPH - daň z přidané hodnoty

07. 04. 2015

Plátce, neplátce DPH, nadměrný odpočet, daňová povinnost, osoba identifikovaná k dani - v článku naleznete vysvětlení pojmů k problematice DPH, postupy výpo...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  Mabari 23.01.2016, 08:40

Dano y doklad prosinec 2015 je vystaven leden 2016 DPH narok leden 2016 jak v kontrolnim hlaseni

#2  Mabari 23.01.2016, 08:41

Dano y doklad prosinec 2015 je vystaven leden 2016 DPH narok leden 2016 jak v kontrolnim hlaseni

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Preneseni-danove-povinnosti-neboli-reverse-charge&idc=217

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.