Připravovaná novela zákona o účetnictví

Dnem 20. 7. 2015 by měla nabýt platnosti novela zákona o účetnictví s účinností k 1. 1. 2016. Tuto novelu připravuje Ministerstvo financí s ohledem na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU z data 26. 6. 2013. EU požaduje po členských státech, aby se s touto směrnicí ztotožnily a sladily s ní jejich právní předpisy. Tyto předpisy se poprvé zohlední v průběhu roku 2016 a za účetní závěrky zpracované za účetní období od 1. 1. 2016.

Informace jsou zatím předběžné a do data účinnosti se mohou ještě měnit. V dnešním článku se seznámíme s plánovanými návrhy změn. 

Hlavní změny se budou týkat převážně zavedení kategorizace účetních jednotek a podle kategorií budou vymezeny povinnosti účetních jednotek. Úlev by se měly dočkat hlavně mikro a malé účetní jednotky. Ulehčení se bude týkat zejména uváděných údajů a informací v účetní závěrce a zveřejňování účetních závěrek, sestavování a zveřejňování výročních zpráv a ověřování účetních závěrek a výročních zpráv auditorem.

 

Hlavní body tvořící věcnou podstatu připravované novely:

1)      Zavedení kategorizace účetních jednotek

2)      Zavedení kategorizace konsolidačních skupin

3)      Vymezení pojmu subjekt veřejného zájmu

4)   Návrat jednoduchého účetnictví pro účetní jednotky, které budou splňovat určité podmínky (bude se jednat o ty subjekty, pro které je vedení podvojného účetnictví zbytečně finančně a administrativně náročné)

 

Zavedení kategorizace účetních jednotek

 • Mikro účetní jednotka
 • Malá účetní jednotka
 • Střední účetní jednotka
 • Velká účetní jednotka

Teď známe druhy, ale jak poznáte, jakou účetní jednotkou je právě Váš podnik? Nic složitého. Jsou stanoveny 3 kritéria – hodnota aktiv, výše čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců. K těmto kritériím jsou přiřazeny hranice a v případě, že dvě z těchto stanovených hranic překročíte, tak podle toho bude Vaše firma zařazena.

 

Mikro účetní jednotka

Mikro účetní jednotka má stanoveny tyto hranice kritérií. Subjekt bude považován za mikro účetní jednotku, jestliže k rozvahovému dni nepřekročí alespoň dvě z těchto hodnot kritérií:

 • AKTIVA do: 9 000 000,-
 • ČISTÝ OBRAT do: 18 000 000,-
 • PRŮMĚRNÝ POČET ZAMESTNANCŮ do: 10

Malá účetní jednotka

 • AKTIVA do: 100 000 000,-
 • ČISTÝ OBRAT do: 200 000 000,-
 • PRŮMĚRNÝ POČET ZAMESTNANCŮ do: 50

Střední účetní jednotka

 • AKTIVA do: 500 000 000,-
 • ČISTÝ OBRAT do: 1 000 000 000,-
 • PRŮMĚRNÝ POČET ZAMESTNANCŮ do: 250

Velká účetní jednotka

Jednotka, která překročí alespoň dvě z následujících hranic kritérií

 • AKTIVA do: 500 000 000,-
 • ČISTÝ OBRAT do: 1 000 000 000,-
 • PRŮMĚRNÝ POČET ZAMESTNANCŮ do: 250

Subjekt veřejného zájmu

Subjekty veřejného zájmu jsou definovány jako právnické osoby, které jsou založeny podle českého práva a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu Evropské unie nebo smluvního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru - banky, pojišťovny a zajišťovny, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, zdravotní pojišťovny, penzijní fondy, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, centrální depozitář, provozovatel vypořádacího systému, investiční společnosti, investiční fondy a instituce elektronických peněz. Subjektem veřejného zájmu je rovněž obchodní společnost nebo družstvo nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní společnosti nebo družstva nebo konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní období převýšil 4 000 zaměstnanců.

Zavedení kategorizace konsolidačních skupin

Spolu se zavedení kategorizace účetních jednotek bude nově rozlišována i malá konsolidační skupina, která nebude mít povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku.

Bude se tedy rozlišovat malá konsolidační skupina a ostatní konsolidační skupiny. Skupiny se od sebe rozlišují opět hodnotovými hranicemi tří kritérií (aktiva, čistý obrat, průměrný počet zaměstnanců). Malá konsolidační skupina je tehdy, pokud nepřekročí dvě z těchto kritérií:

 • AKTIVA do: 100 000 000,-
 • ČISTÝ OBRAT do: 200 000 000,-
 • PRŮMĚRNÝ POČET ZAMESTNANCŮ do: 50

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Kurzové rozdíly
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad II.
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Příjmy z nájmu
9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Pripravovana-novela-zakona-o-ucetnictvi&idc=202

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.