Rezervní fond po rekodifikaci 2014

Uzávěrku roku 2013 máte úspěšně za sebou a v případě vykázaného zisku budete v roce 2014 řešit, jak s tímto ziskem naložit. Až do roku 2013 se společnosti akciové a s ručením omezeným musely smířit s tím, že podle zákona musela být část čistého zisku přidělena do rezervního fondu. Tento rezervní fond byl tvořen pro případné krytí ztráty v budoucích letech. Od 1. 1. 2014, což je datum, kdy vešel v platnost Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) a plně nahradil dosavadní Obchodní zákoník, již společnosti tuto povinnost nemají.

 Již existující korporace

Akciová společnost a společnost s ručením omezeným, které vznikly před rokem 2014 se mohou rozhodnout, zda stávající rezervní fond zachovají a budou ho i nadále ze zisku doplňovat, nebo zda rezervní fond rozpustí. Pokud se rozhodnou v tvorbě rezervního fondu pokračovat, musí dodržet pravidla doplňování podle společenské smlouvy/stanov.

Rozhodne-li se společnost rezervní fond rozpustit, musí splnit zákonem stanovené podmínky. Z toho vyplývá, že není možné pouze přeúčtovat zůstatek účtu 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) na účet jiný a tím považovat rezervní fond za rozpuštěný.

Inzerce ∇

Podmínky pro rozpuštění rezervního fondu:

  • Změna společenské smlouvy a stanov

Ve stávající společenské smlouvě a stanovách máte pravděpodobně citované podmínky z již neplatného Obchodního zákoníku pro tvorbu rezervního fondu. Pokud se rozhodnete rezervní fond dále netvořit, musíte tuto změnu do společenské smlouvy/stanov zanést. Pokud společenská smlouva/stanovy změněno nebude, budete mít nadále povinnost rezervní fond vytvářet. Společenská smlouva a stanovy by měly být překontrolovány celé (nejen ta část týkající se rezervního fondu), zda odpovídá podmínkám ZOK.

  • Svolání valné hromady

Na tomto svolání musí valná hromada schválit změny v upravené společenské smlouvě a ve stanovách. Notářský zápis z tohoto zasedání valné hromady je nutností.

  • Splnění podmínky insolvence

Rozpuštěním rezervního fondu se nesmí společnost dostat do insolvence. Pokud by tedy měl v důsledku změny nastat pro společnost úpadek, musí se rezervní fond vytvářet i nadále.

  • U a. s. dodržení §350 ZOK

    • Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

    • Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.

 

  • Rozhodnutí o převedení zdrojů z rezervního fondu

Zdroje rezervního fondu vytvořené v minulosti mohou být převedeny na účet nerozděleného zisku minulých let nebo vyplaceny společníkům. O tom jak bude s prostředky z rezervního fondu naloženo rozhodne valná hromada. Toto rozhodnutí náleží plně do její kompetence, notářský zápis není potřeba.

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Dohadné účty pasivní
3 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Příjmy z nájmu
9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Dotace ze státního rozpočtu
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Rezervni-fond-po-rekodifikaci-2014&idc=146

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.