Srážková daň fyzických osob od roku 2014

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti Stáhnout


Změny týkající se srážkové daně od 1. 1. 2014 aneb další novinky, které nám přinesl nový občanský zákoník, platný od ledna roku 2014 a nahrazující obchodní zákoník.

Co si vlastně pod daní srážkovou představit a kterých fyzických osob se nejčastěji změny dotknou?

Srážková daň je podle Zákona o daních z příjmů, č. 586/1992 Sb, §36 definována jako „zvláštní sazba daně.“

Okruh dotčených osob nadefinujeme z nejširšího hlediska jako ti, kteří pracují pro svého zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce. Ne všichni s tímto pracovním poměrem však daní svůj příjem daní srážkovou. Musíme okruh zúžit další podmínkou, a to takovou, že zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce nepřesáhne příjem 10 000 Kč/měsíc. Ani splnění této druhé podmínky nemusí vždy znamenat zdanění příjmu srážkovou daní. Do třetice platí srážková daň pro toho, kdo navíc nepodepíše u zaměstnavatele tzv. růžový papír – neboli Prohlášení k dani.

 Shrňme si tedy v bodech 3 podmínky, které musí být splněny, aby příjem zaměstnance podléhal srážkové dani:

 1.   Pracovní poměr na základě dohody o provedení práce
   
 2.   Veškeré příjmy, zakládající se na dohodách o provedení práce u téhož zaměstnavatele, nepřesáhnou částku 10 000 Kč
   
 3.   U tohoto zaměstnavatele dotyčný zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani.

 

Základ daně

Základ daně = hrubá mzda

Pro zaměstnance vykonávající práci na dohodu o provedení práce, zaměstnavatel nejčastěji stanoví hodinovou sazbu odměny. Tato hodinová sazba se poté vynásobí počtem odpracovaných hodin. Rozsah odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 300 hodin za rok.

 

Sazba a zaokrouhlení daně

Sazba daně: 15%

Zaokrouhlení daně: na celé Kč dolů

Inzerce ∇

Jak to se zvláštní sazbou daně bylo v roce 2013?

V roce 2013 se srážková daň uplatňovala na příjmy do 5 000 Kč a to jak na příjmy plynoucí z dohody o provedení práce, tak na příjmy z dohody o pracovní činnosti, ale i na příjmy v rámci trvalého pracovního poměru. Rozhodující byl tedy příjem 5 000 Kč, bez ohledu na to, na základě kterého pracovně-právního poměru zaměstnanec práci vykonával.

 

A jak je to se zvláštní sazbou daně v roce 2014, po změnách zanesených v novém občanském zákoníku?

Zde si propojíme znalosti, které jsme se dočetli v úvodu článku s informacemi bodu předchozího z roku 2013 a jako výsledek nám vyjdou níže uvedené rozdíly:

 • Zvláštní sazba daně se týká pouze pracovně-právního vztahu založeném na dohodě o provedení práce (netýká se trvalého pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti – u těchto pracovních poměrů nezáleží na částce příjmů, vždy podléhají dani zálohové).
   
 • Limit zvýšen z 5 000 Kč/měsíc na 10 000 Kč/měsíc. Jestliže má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele pracovní poměr jak na dohodu o provedení práce, tak na dohodu o pracovní činnosti nebo trvalý pracovní poměr, bude dani srážkové podléhat pouze příjem z dohody o provedení práce. Ostatní příjmy se do limitu 10 000 Kč započítávat nebudou.

Změny pro daňové přiznání

Tato oblast přináší naprostou novinku. Dříve se příjmy podléhající dani srážkové do daňového přiznání vůbec neuváděly. Od 1. 1. 2014 mají zaměstnanci možnost zvážit, zda budou zdanění srážkovou daní považovat za konečné nebo zda-li ho do daňového přiznání uvedou. K této skutečnosti si zodpovíme 3 otázky, které vám pomohou vyplnit daňové přiznání za rok 2014 a správně zdokladovat k tomuto přiznání příjmy podléhající srážkové dani.

Otázka č. 1: Kam v daňovém přiznání zahrnout příjmy podléhající dani srážkové?

Zapíšete do políčka dílčího daňového základu podle §6.

Otázka č. 2: Kam v daňovém přiznání zapsat odvedenou srážkovou daň v průběhu roku 2014?

Odvedenou sraženou daň přičtete k celkové dani vypočtené za rok 2014.

Otázka č. 3: Jak doložit příjem a odvedenou sraženou daň za rok 2014?

Zaměstnavatel, který vám odváděl z příjmu daň srážkovou,  vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle §6, odst. 4, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za období......2014.

Stáhnout PDF formulář: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

Od chvíle, kdy o potvrzení zaměstnavatele požádáte, běží lhůta deseti dnů, během které má zaměstnavatel povinnost  potvrzení vydat.

Výhody, které Vám přinese uvedení příjmů, podléhajících srážkové dani, do daňového přiznání.

Je potřeba opět zopakovat jeden zásadní fakt, kdy je srážková daň vybírána. Je to ta skutečnost, která ukládá povinnost nepodepsat růžové prohlášení, a tím pádem neuplatňovat slevy na dani, kde každý může uplatnit alespoň slevu na poplatníka. Další položku, kterou v daňovém přiznání snižujete daňovou povinnost je daňové zvýhodnění na děti nebo nezdanitelné části základu daně.

Praktický příklad:

Student si přivydělává brigádami na dohody o provedení práce.

Celkové roční příjmy činily 125 000 Kč.

Sražená daň: 125 000* 0,15 = 18 750 Kč

 

Pokud by student daňové přiznání nepodal, byl by tento výsledek finální a odvedl by daň 18 750 Kč.

Pokud daňové přiznání podá, uplatní slevu na poplatníka (v případě ještě vyšších příjmů i slevu na studenta) a sražená daň 18 750 Kč mu bude finančním úřadem vrácena.

Kategorie

S tématem 'Srážková daň fyzických osob od roku 2014' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daň srážková
7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Dohoda o pracovní činnosti

13. 11. 2013

Povinnosti a zvýhodnění při pracovně právním vztahu založeném na dohodě o pracovní činnosti. Uveden praktický příklad a formulář ke stažení

Dohoda o provedení práce

29. 10. 2013

Důvody proč je dohoda o provedení práce oblíbená jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. Co je nutné ohlídat u dohody o provedení práce, aby byla takto vý...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (32)

#1  Knížková 02.12.2014, 19:44

Prosím Vás, jak je to se srážkovou daní za rok 2014 u důchodců. Můžou taky požádat o vrácení????? Děkuji moc. Zdraví K. Knížková.

#2  Danuše Kancírová 10.02.2015, 13:58

Prosím o informaci jak je to u důchodců se srážkovou daní za rok 2014, pracuji na Dohodu o provedení práce,se smluvním základním platem 2000Kč měsíčně, paní ekonomka mi sdělila, že na mne se vrácení daní nevztahuje, děkuji D.Kancírová .

#3  Jana Č. 11.02.2015, 07:54

Poživatelé starobního důchodu si mohou také podat přiznání a uplatnit slevu za rok 2014.

#4  Bohumír R 17.02.2015, 11:14

Prosím o radu do kterého řádku na přiznání k dani zapsat srážkovou daň

#5  Ing. Marie Bohdalová 17.02.2015, 11:40

@Bohumír: Dobrý den, do řádku 84 ke skutečně zaplacené dani

#6  Marie Č. 23.02.2015, 22:43

Byla jsem přísedící u voleb a dostala jsem odměnu. Musím si podat daňové přiznání.

#7  Ivana Z. 24.02.2015, 14:09

Dobry den. Jak s DPP u dcery, ktere je 15 let. Od cervence muze mit DPP. Muze si v roce 2015 podat danove priznani jako clovek nad 18 let ? Ma narok na odecitatelnou polozku za poplatnika ? NEbo je u nactiletych neco jinak ? Dekuji za odpoved.

#8  Ing. Marie Bohdalová 25.02.2015, 13:32

@Marie Č.: Dobrý den, záleží na více okolnostech. Jestliže jste zaměstnaná a příjmy z této odměny byly do 6 tis. Kč, pak daňové přiznání podávat nemusíte.

#9  Lenka P. 25.02.2015, 13:38

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda si srážkovou daň může uplatnit manžel z renty PČR v daňovém přiznání 2014. Je to příjem podléhající srážkové dani. Děkuji za odpověď.

#10  Ing. Marie Bohdalová 25.02.2015, 13:46

@Ivana Z.: Dobrý den, i jako náctiletá může uplatnit slevu na poplatníka. Růžové prohlášení měla podepsané?

#11  Ing. Marie Bohdalová 25.02.2015, 14:05

@LenkaP: jestliže byl příjem zdaněn srážkovou daní, pak může být do daňového přiznání zahrnut

#12  Růženka 25.02.2015, 21:49

Podle mého mínění se srážková daň uvede do řádku 87a (nikoli do řádku 84 - ten je pro zaplacené zálohy).

#13  Ivana.z 25.02.2015, 21:53

dodry den. Dcera bude mít dohodu až od července. Muže tedy sama podepsat růžový papír i Dánové přiznání ? Nebo jsem potřeba já jako zákonný zástupce ?

#14  Ing. Marie Bohdalová 25.02.2015, 22:32

Ke srážkové dani, zanáší se skutečně na řádek 87a

#15  Ing. Marie Bohdalová 25.02.2015, 22:34

@Ivana Z.: může podepsat růžové prohlášení i podat daňové přiznání. Většinou si na brigádě nevydělají studenti tolik, aby nějakou daň platili. Sleva na poplatníka tuto daň pokreje.

#16  M.S. 27.02.2015, 18:25

Pracovala jsem po celý rok na DPP u zaměstnavatele, kde jsem podepsala Prohlášení. Během roku jsem pak měla ještě několik jednorázových brigád, které byly daněny srážkovou daní. Musím do daňového přiznání zahrnout vedle příjmů zdaněných zálohově i všechny zdaněné srážkou nebo u těch srážkových můžu uvést jen některé? Mám totiž problém s tím, aby mi někteří zaměstnavatelé vydali potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou daní. Děkuji za odpověď

#17  D.H. 02.03.2015, 14:21

Po celý rok jsem pracovala na HPP a měla pak několik DPP, které byly daněny srážkovou daní. V případě, že jsem měla dvě u jednoho zaměstnavatele - leden, červen, tak dostanu na každou dohodu jedno potvrzení či mi vystaví jeden součtový doklad na vše a ten pak přiložím k přiznání. Děkuji za odpověď.

#18  Ing. Marie Bohdalová 11.03.2015, 21:48

@M.S: nemusíte zahrnout všechny příjmy se srážkovou daní, ale mohlo by se vám to vyplatit, pokud byste potvrzení získal(a)

#19  Ing. Marie Bohdalová 11.03.2015, 21:50

@D.H. - ano doklady k DPP přiložíte k daňovému přiznání

#20  Iwana 15.03.2015, 10:48

Dobrý den, mám DPČ,DPP a invalidní důchod. Nikde jsem nepodepsala prohlášení akorát teď nevím co napsat do řádku 84 v DP, jestli pouze skutečně odvedené zálohy z DPČ je to asi 23000 nebo částku 23000 mínus roční slevu na poplatníka 24840, takže by to bylo nějakých -1840? Děkuji za radu

#21  Jana D. 15.03.2015, 11:47

Jsem důchodce a zdaňuji pouze příjem z pronájmu. V roce 2014 jsem vykonávala na dohodu o provedení práce funkci ve výboru Společenství vlastníků a odměna mi byla daněna srážkovou daní. Mohu si zahrnout strženou výši daně do daňového přiznání, když nemám žádný příjem ze závislé činnosti a dohoda je uzavřena se Společenstvím vlastníků? Vše je podloženo účetně. J.

#22  Ing. Marie Bohdalová 16.03.2015, 19:38

@Jana D. - můžete. Máte příjem z dohody. Navíc uplatníte slevu na poplatníka, takže vám daň bude vrácena

#23  Karin 87 25.03.2015, 12:39

Dobrý den, potřebovala bych poradit při vyplnění daňového přiznání, od 1-9 měsíce 2014 jsem měla DPP do 5000 Kč a podepsané na toto DPP růžové prohlášení (a ještě jsem byla studentkou). Od 1.10.2014 jsem nastoupila do pracovního poměru, růžového prohlášení jsem začala uplatňovat v nové práci (na DPP zrušeno). Navíc ještě v nové práci jsem měla smlouvu + ještě dohodu (na 5000 Kč). Mám dotaz, nevím, ve kterém řádku daňového přiznání uvést DPP. Zda-li to chápu dobře, tak za první DPP (1-9. měsíc), jelikož mám podepsané prohlášení, tak to uvádím ve stejných řádcích jako na HPP, ale dále nevím, co s DPP, kde nemám podepsané prohlášení, kam to uvest. Děkuji

#24  VMA 27.03.2015, 08:54

Dobrý den, jsem zaměstnancem a zároveň OSVČ dle zvláštních předpisů. Z obou činností mi plyne příjem takový, že plně využiji slevy na poplatníka atd. Musím do DP zanést i pravidelný příjem ve výši přibližně 2000/měsíc na dohodu se srážkovou daní? Děkuji

#25  Ing. Marie Bohdalová 27.03.2015, 09:17

Dobrý den, nemusíte

#26  Ing. Marie Bohdalová 27.03.2015, 09:29

@Karin87: Dobrý den, vše vyplníte do výpočtové tabulky k§6 a to se Vám promítne do daňového přiznání v ř. 31

#27  Elvíra 28.03.2015, 20:56

Dobrý den, potřebovala bych vědět, kam mám uvést příjem z DPP, který mi byl daněn srážkovou daní - vypisuji interaktivní formulář stažený z webu finance.idnes.cz a do ř.34 (dílčí základ daně podle §6) mě to nepustí :( A skutečně sraženou daň mám tedy uvést do ř.87 a)?

#28  Werka 29.03.2015, 16:49

Dobrý večer, pročítala jsemsi všechny dotazy, ale na můj zde odpověď není. Vyplňuji DP... pracovala jsem na HPP i DPP. Příjmy z HPP jsem uvedla do řádku 31 ř.32 je o úhrnu povinného pojistného (tzn. ze superhrubé mzdy?) ř.32 jse do "příjmů ke zdanění" Měla bych z odvodů, které zaplatil zaměstnavatel platit daň? A do jakého žádku se píše příjem z dohody o PP (je pro mne výhodné vrácení srážkové daně) Prý se to projeví na platbách OSSZ a ZP, ale pokud jej zapíšu do řádku 31, toto se nestane... Do tiskopisů (ZP a OSSZ) se prý uvádí "jen" příjmy a výdaje z přílohy č.1 (je to správné info?)

#29  M.Bohdalová 29.03.2015, 17:00

Dobrý den, daňové přiznání si vyplňte zde: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=364699011. Bude Vás to navádět. U řádku 31 si rozkliknete tabulku k §6 a tam vyplníte vše z dokladů vystavených k příjmům k HPP i DPP. Přehledy ossz a vzp jsou určeny pro osvč - tedy ne pro zaměstnance.

#30  Werka 29.03.2015, 18:30

Ještě jednou dobrý večer - odkaz nefunguje, ale bohužel já jsem nejen zaměstnaná, pracuji také na DPP, jsem i ID a zároveň mám i ŽL (jako vedlejší zaměstnání, ne OSVČ) Proto v tom mám zmatek a nikdo mi nedokázal doposud pomoci...

#31  Ing. Marie Bohdalová 03.04.2015, 21:38

ŽL jako vedlejší zaměstnání?

#32  pavel70 31.03.2016, 01:02

@31 proč se ptáte?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Srazkova-dan-fyzickych-osob-od-roku-2014&idc=159

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.