Účetní hospodářský výsledek vs. daňový základ

Opět se blíží období, kdy každý kdo se zabývá účetnictvím bude trávit čas zjišťováním účetního hospodářského výsledku a daňového základu. Jestliže tyto dva pojmy považujete za totéž, akorát jinak pojmenované, je nezbytně nutné, abyste si přečetli tento článek, protože se rozhodně nejedná o shodné hodnoty.

 

Základní vysvětlení pojmů:

 • Účetní výsledek hospodaření = odečet všech nákladů od výnosů
 • Daňový základ = upravený účetní výsledek hospodaření o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů (tzv. nedaňové položky)

 

Tyto úpravy neprovádíte v účetním systému, ale až v daňovém přiznání. Postup je tedy následující:

1) V účetním systému zjistíte účetní hospodářský výsledek

2) Účetní hospodářský výsledek vyplníte do daňového přiznání

3) V daňovém přiznání provedete potřebné daňové úpravy účetního hospodářského výsledku

4) Výpočet daňové povinnosti/ztráty

5) Zaúčtování daňové povinnosti/ztráty zpět do účetního systému

 

Čtete výše zmíněné body a nedovedete si představit princip, jak to vlastně funguje. Připravili jsme pro vás grafické znázornění.

V průběhu roku účtujete do Vámi zvoleného účetního systému účetní operace. Tento program Vám ke konci účetního období vypočítá Účetní hospodářský výsledek, který zanesete do daňového přiznání a dále provádíte daňové úpravy tohoto hrubého hospodářského výsledku. Na konci daňového přiznání vypočítáte daňovou povinnost, kterou zaúčtujete zpět do účetního systému.

 

účetní hospodářský výsledek v.s. daňový základ

Náklady daňově neuznatelné (které připočítáte k účetnímu hospodářskému výsledku):

 • Náklady na reprezentaci,
 • kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy,
 • Dary,
 • Cestovné vyplacené nad zákonem stanovený limit,
 • Tvorba opravných položek mimo zákonných,
 • Tvorba rezerv nad zákonnou hodnotu,
 • Odměny členům orgánů společnosti a družstva,
 • Pojištění hrazené nad rámec zákonné výše,
 • Ostatní sociální náklady nad zákonem stanovenou hodnotu,
 • Nesmluvní a neuhrazené pokuty a penále,
 • Manka a škody přesahující náhrady za ně (mimo škod z živelných pohrom – ty jsou zahrnované do základu daně v plné výši).

 

Odečet výnosů z účetního zisku pro výpočet daňového základu:

 • Výnosy zdaněné srážkou u zdroje výplaty (např. dividendy),
 • Výnosy od daně osvobozené.

 

V daňovém přiznání pak daňový základ dále upravíme o položky, které je možné od daňového základu odečíst:

 • Ztráta z předchozích let (lze uplatnit po dobu 5-ti let od roku, kdy ztráta vznikla),
 • Hodnota darů – podle pravidel stanovených pro možnost odpočtu daru v zákoně o dani z příjmu (v zákoně je pro možný odečet stanoven pouze určitý účel pro obdarovaného – např. kultura, školství, vzdělání, charitativní účely, atd. Dále je stanovena minimální hodnota daru – 2000 Kč a sazba 10%, která lze maximálně odečíst ze základu daně).

 

Zaokrouhlení daňového základu: na celé tisíce dolu.

 

Výpočet daně: V ČR je sazba pro výpočet daně z příjmu právnických osob stanovena na hodnotu 19%.

 

Slevy na dani: Výsledná daň může být ještě snížena o slevy na dani, což může být např. odpočet na tělesně postižené zaměstnance.

 

Způsob zaúčtování daňové povinnosti zpět do účetního systému:

 

 

Na stranu MD účtu 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 účtujete v průběhu roku hrazené zálohy na daň z příjmu. Tyto zálohy neplatíte, jestliže jste za minulý rok platili daň méně než 30 tis. Pokud jste platili daň za loňský rok v rozmezí 30 – 150 tisíc, pak platíte pololetní zálohy, vždy ve výši 40% poslední daně z příjmu. Pololetní zálohy jsou splatné 15. 6. a 15. 12.

 

Pokud jste v loňském roce platili daň vyšší jak 150 tisíc, hradíte zálohy čtvrtletně – každou ve výši 25% daně z minulého roku. Splatnosti záloh na daň z příjmu jsou 15.3., 15.6., 15. 9., 15. 12.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. VH v komanditní společnosti
9 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Přihlášení nového zaměstnance na úřady
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování o směnkách
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-hospodarsky-vysledek-vs-danovy-zaklad&idc=226

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.