Účetnictví krok za krokem, 12. díl - účtování na krátkodobých finančních účtech

Krátkodobý finanční majetek je zařazen do 2. účtové třídy. Nejvíce budeme pracovat s těmito účty:

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 – Pokladna

Pokladnu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za stav hotovosti v pokladně. O pohybu hotovosti vede záznamy v pokladní knize, kde jsou vidět příjmy, výdaje a zůstatky. Příjmy a výdaje lze provádět jen na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů. V účetnictví zachycujeme příjmy na stranu MD a výdaje na stranu D.

Pokladní doklady můžeme vyhotovovat pro každou operaci zvlášť nebo lze vystavovat sběrné doklady (např. pokud máme k proplacení 10 dokladů za parkování, tak místo deseti dokladů vystavíme jeden sběrný).

Stav poklady se inventarizuje. Skutečný stav zjistíme fyzickým přepočítáním peněz a tento stav se porovná se stavem v účetnictví. Výsledkem může být odsouhlasení stavu nebo inventarizační rozdíly (manka, přebytky).

Schéma souvztažností na účtu pokladny 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211:

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 - Ceniny

Pod pojmem "ceniny" si můžeme představit různé známky, stravenky nebo kolky. Za ceniny odpovídá předem určený pověřený pracovník či zaměstnanec. Ceniny, stejně jako stav pokladny, inventarizujeme. Skutečný stav porovnáme se stavem, který máme v účetnictví a výsledkem je opět odsouhlasení, manko nebo přebytek.

Schéma souvztažností na účtu ceniny 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213:

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 - Peněžní prostředky na účtech

Na tomto účtu účetní jednotka sleduje pohyb peněžních prostředků na účtech, zejména v bance. Na konci účetního obcobí se vykazuje skutečný stav peněz na účtech, který je doložen inventarizačním zápisem.

Schéma souvztažností na účtu peněžních prostředků na účtech 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221:

261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 - Peníze na cestě

Účet 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 slouží k zaznamenávání pohybů peněž. Jedná se o výběry z pokladny a následný vklad na účet a naopak nebo o převody mezi účty, případně mezi pokladnami. Účet se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi pohyby peněz a měl by se vynulovat.

Příklad odvodu peněz z pokladny na běžný účet:

Pokladník část tržeb vybere z pokladny a odnese ji do banky. Na první pohled bychom tuto operaci nejspíše zaúčtovali 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211. To ale nelze, protože potřebujeme mít obě operace podložené a v pokladně účtujeme na základě pokladních dokladů, zatímco na účtu podle výpisu z účtu. Rozdělíme tedy tuto operaci na dvě:

  1. Podle výdajového pokladního dokladu zaúčujeme úbytek v pokladně na stranu Dal a na stranu Má Dáti použijeme účet 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 = 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
  2. Až přijde výpis z účtu, zaúčtujeme přírůstek peněžních prostředků na stranu Má Dáti a na straně Dal "vyrušíme" účet 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 = 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

Schéma souvzažností na účtu peněž na cestě 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261:

231 Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 - Krátkodobé dluhy

Účet 231 Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 je určen nejčastěji pro bankovní úvěry se splatností do jednoho roku. Pokud se jedná o úvěry se splatností více než 1 rok, používáme účet 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institutcím.

Jedná se o pasivní účet, přírůstky tedy zapisujeme na stranu Dal a úbytky na stranu Má Dáti. U úvěru přírůstkem rozumíme poskytnutí úvěru od banky a úbytkem jeho splátky.

Schéma souvtažností na účtu krátkodobých dluhů na účtu 231 Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231:

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Technické zhodnocení
11 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Sestavování výsledovky, výsledků hospodaření a nedokončené výroby
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Nový 9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-12-dil-uctovani-na-kratkodobych-financnich-uctech&idc=348

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.