Videokurz jak na účtování od základů

Účetnictví krok za krokem, 4.díl - Daňová evidence: teoretický pohled

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně fyzických osob. Vedou ji tedy, osoby, které nejsou účetní jednotkou uvedenou v § 1 odst. 2 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Daňovou evidenci neupravuje zákon o účetnictví, ale §7b Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Daňová evidence není náročná jako účetnictví, ale fyzická osoba, která ji vede, musí znát určitá pravidla. Zákon stanovuje jen obsah daňové evidence, přesná forma i způsob vedení tak zůstává na volbě a rozhodnutí podnikatele.

Knihy, které se používají k vedení daňové evidence

K vedení daňové evidence malým podnikatelům poslouží "papír a tužka", podnikatelé s větším objemem dokladů se už neobejdou bez účetního softwaru nebo alespoň Excelu.

Deník příjmů a výdajů

Je nejdůležitější knihou v daňové evidenci. Do deníku se zaznamenávají příjmy a výdaje. Není třeba však už rozlišovat, zda se jedná o hotovostní či bankovní styk. Není nutné ani dopočítávat průběžné položky, ty se neuvádějí do daňového přiznání, ale pro zjištění stavu hotovosti a bankovních účtů se přinejmeším pro správnou evidenci doporučují. Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložen na dosažení,  zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje v paušální částce, kterou stanovuje §7 ods. 7 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 • Příjmy, které podnikatel musí uvádět do daňového přiznání jsou veškeré příjmy plynoucí z jeho podnikatelské činnosti. Příjmy se dělí na daňově účinné; to jsou ty příjmy, které ovlivňují základ daně (příjmy z podnikatelské činnosti) a daňově neúčinné, které základ daně neovlivňují (osobní vklad do podnikání).

 • Výdaje, ktreré si podnikatel může uplatnit se rozumí výdaje pro dosažení, zajištění a udržení příjmů. Hledí se na to, zda výdaje, které jsou použity pro výpočet základu daně z příjmů skutečně slouží a souvisí s podnikatelskou činností. Výdaje, stejně jako příjmy, rozdělujeme na daňově účinné (nájemné, telekomunikační služby,...) a daňově neúčinné (osobní spotřeba).

 • Základem daně je potom rozdíl mezi příjmy a výdaji, které jsou daňově účinné.

Kniha závazků a pohledávek

Knihu závazků a pohledávek je důležité si vést proto, abychom vědělí, kdo nám dluží peníze a komu dlužíme peníze my. Díky tomuto přehledu pak víme, jaká jsou data splatností např. faktur. Tato kniha může mít tento obsah:

 1. Datum přijetí nebo vydání faktury,
 2. číslo faktury,
 3. popis účetního případu,
 4. identifikace dodavatele/odběratele,
 5. částku,
 6. datum splatnosti,
 7. datum úhrady,
 8. identifikace dokladu, kterým byl závazek/pohledávka uhrazena.

Kniha evidence majetku

V této knize evidujeme veškerý dlouhodobý majetek a k němu zejména daňové odpisy. Pokud evidujeme skutečné výdaje, řadí se i odpisy do daňově účinných výdajů.

Kniha zásob

Tu si podnikatel vede, aby měl přehled o pohybu zásob. Důležité je také jejich správné ocenění.

Kniha mezd

Pokud má podnikate zaměstnance, je povinnen si evidovat jejich docházku a správně vypočítat jejich mzdu, případně náhrady. S touto povinností jde samozřejmě ruku v ruce povinnost odvádět sociální, zdravotní pojištění a daň ze zaměstnancovy mzdy a odvádět sociální a zdravotní pojištění i za zaměstnance.

Kniha evidence DPH

Vedou ji plátci DPH pro správné stanovení daně z přidané hodnoty.

 

Paušální výdaje

Neuplatňuje-li si poplatník výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může využít tzv. výdajový paušál. V Novela zákona o daních z příjmů, která nabyla účinnosti 1.4.2017 upravuje výdajové paušály a nese s sebou snížení maximálních paušálních výdajů na polovinu. Novela se upravila proto, aby někteří podnikatelé mohli uplatňovat slevy na manželku/manžela a daňové zvýhodění na děti. Od roku 2017 platí tedy tyto paušální výdaje:

 • 80% z příjmů maximálně však 800000 Kč ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského řemeslného podnikání.
 • 60% z příjmů, maximálně však 600000 Kč z živnostenského oprávnění
 • 40% z jiných příjmů, maximálně však 400000 Kč ze samostatné činnosti (lékaři, advokáti, daňoví poradci)
 • 30% z příjmu, maximálně však 300000 Kč z nájmu majetku, který je zařazen v obchodním majetku

Pro daňové přiznání za rok 2017 budeme postupovat podle přechodných ustanovení a budeme mít možnost se tak rozhodnout podle dvou způsobů:

 1. Uplatníme výdaje v maximálním limitu z 2000000 (limit pro rok 2016) a nebudeme moci uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě
 2. Uplatníme výdaje v maximálním limitu z 1000000 (limit od roku 2017) a budeme si moct uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti.

 Pokud nedojde k dalším změnám v zákoně o daních z příjmů, budou pro rok 2018 platit pouze maximální limity uvedené pro rok 2017 a zároveň budeme moci při využití paušálních výdajů uplatnit slevu na manžela/ku či daňové zvýhodnění na děti. Pro lepší přehlednost jsou změny vyznačeny v následující tabulce:

2016

2017

2018

Maximální limity z 2 000 000,-

 

Maximální limity z 2 000 000,-

Maximální limity z 1 000 000,-

Nelze uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti

Nemůžeme uplatnit slevy na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti

Maximální limit z 1 000 000,-

Můžeme uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti

Můžeme uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti

 

To je pro dnešek vše a příště se můžete těšit na:

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Závislá činnost (příklady)
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob A)
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a nedaňové zálohy - lehký
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-4-dil-Danova-evidence-teoreticky-pohled&idc=305

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.