Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby

Zásoby jsou důležitou složkou majetku, kterou musí podnik disponovat, aby mohl plynule vyřábět nebo poskytovat služby. Při činnosti podniku se spotřebovávají nebo při ní vznikají.

Zásoby

Pojem "zásoby" je blíže popsán v §9 vyhlášky 500 . Zásoby můžeme rozdělit do těchto kategorií

rozdělení zásob

Zásoby nakoupené

  • Materiál ( 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 ) - dalo by se říci, že do materiálu patří hmotné movité věci (viz aktiva), které vzhledem k jejich povaze nepovažujeme za dlouhodobý majetek. Může se jednat o suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obaly, kancelářské potřeby, pracovní potřeby,…
  • Zboží ( 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 ) - za zboží jsou považovány věci, které jsou pořízeny za účelem dalšího prodeje. Zboží jsou i nemovitosti, které účetní jednotka nakupuje a dále je prodává<

Zásoby vytvořené vlastní činností

Zvířata ( 124 Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124 )

Pokud nejsou zvířata vykázána v dlouhodobém majetku, patří právě do této skupiny

Ocenění zásob při pořízení

Zásoby se oceňují při pořízení těmito způsoby:

  • reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen

Pořizovací cena

Je nejčastěji používaným způsobem ocenění. K ceně zásob je nutno také připočíst vedlejší náklady, jako například doprava, provize, clo,…

Vlastní náklady

Vlastními náklady se oceňují zásoby na základě kalkulace nebo ve skutečné výši. Účetní jednotka při kalkulaci a ocenění vlastními náklady musí brát ohled na principu významnosti a věrného zobrazení majetku.

Reprodukční pořizovací cena

Touto cenou, podobně jako u dlouhodobého majetku, oceňujeme zásoby získané bezúplatně, nově nalezené zásoby (např. při inventarizaci),…

Ocenění zásob při vyskladnění

Zásoby je nutné ocenit i při vyskladnění, protože ocenění pří pořízení zásob je rozdílné. Česká legislativa umožňuje výběr metody aritmetického průměru a metody FIFO (first in firts out).

Vážený aritmetický průměr

Tento způsob se využívá nejvíce na skladě, kde evidujeme zásoby stejného druhu. Naskladnění probíhá v pořizovacích cenách a ty se liší podle toho, kdy byly pořízeny. Cenu vyskladnění spočítáme metodou váženého aritmetického průměru. Princip si ukážeme na příkladu:

příklad vazeny aritmeticky prumer - uctovani skladu

Potřebujeme doplnit ceny u výdejů ze skladu 11.1. a 30.1. Ty vypočteme takto:

vzorecek cena za dodavku

Je to vlastně součet celkových cen z posledního sloupečku dělený součtem měrnými jednotkami. Průměrná cena se vždy počítá z předcházejících cen příjmů.

 

Cenu za dodávku pak vypočítáme tak, že počet kusů při výdeji vynásobíme průměrnou vypočtenou cenou za jednotku.

vzorecek 2

 

Druhý výdej vypočítáme takto:

vzorecek 3

 

Metoda FIFO

Název této metody je odvozen od anglického first in, first out. V překladu to znamená první dovnitř, první ven. Nejdříve nakoupené zásoby se tedy vyskladňují jako první. K prodanému zboží se přiřadí nejstarší cena pořízení. Na stejném příkladu, který jsme uváděli u váženého aritmetického průměru si ukážeme, jak při vyskladnění oceňujeme touto metodou.

metoda fifo priklad

 

11.1. máme vyskladnit 25 ks. Oceníme je nejstaršími pořizovacími cenami. Budeme postupovat tak, že nejdřív vyskladníme  10 ks za 100 Kč a potom 15 ks za 110 Kč.

cena za měrnou jednotku

30.1. při dalším vyskladnění už musíme počítat s tím, že první příjem (2.1.) již máme zcela vyskladněn a u druhého příjmu (10.1.) máme k dispozici 5 ks.

rovnica

  • Po porovnání obou oceňovacích metod jsme zjistili, že ocenění není stejné. Při růstu cen povede metoda FIFO k tomu, že ocenění na skladě bude podobné tržním cenám. Náklady ale budou ve nižší. To povede k vyššímu výsledku hospodaření, vyššímu základu daně i daňové povinnosti. Je tedy na účetní jednotce, jakou metodu ocenění si zvolí.

Kategorie

S tématem 'Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B)
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Oceňování zásob při výdeji
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  Quidoar 22.10.2019, 19:23

Dobrý den, nemáte chybu ve výpočtu FIFO? 5.1. bylo vyskladněno 15 ks, tím pádem zbylo 5 a k 30.1 počítáte se zbytkem 15 ks namísto 5 ks.

#2  Michaela Vetráková 29.10.2019, 20:27

Dobrý den, děkujeme za upozornění máte pravdu, po vyskladnění zůstalo 5 ks.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-8-dil-Zasoby&idc=334

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.