Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby

|

Zásoby jsou důležitou složkou majetku, kterou musí podnik disponovat, aby mohl plynule vyřábět nebo poskytovat služby. Při činnosti podniku se spotřebovávají nebo při ní vznikají.

Zásoby

Pojem "zásoby" je blíže popsán v §9 vyhlášky 500 . Zásoby můžeme rozdělit do těchto kategorií

rozdělení zásob

Zásoby nakoupené

  • Materiál ( 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 ) - dalo by se říci, že do materiálu patří hmotné movité věci (viz aktiva), které vzhledem k jejich povaze nepovažujeme za dlouhodobý majetek. Může se jednat o suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obaly, kancelářské potřeby, pracovní potřeby,…
  • Zboží ( 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 ) - za zboží jsou považovány věci, které jsou pořízeny za účelem dalšího prodeje. Zboží jsou i nemovitosti, které účetní jednotka nakupuje a dále je prodává<

Zásoby vytvořené vlastní činností

Zvířata ( 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124 )

Pokud nejsou zvířata vykázána v dlouhodobém majetku, patří právě do této skupiny

Ocenění zásob při pořízení

Zásoby se oceňují při pořízení těmito způsoby:

  • reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen

Pořizovací cena

Je nejčastěji používaným způsobem ocenění. K ceně zásob je nutno také připočíst vedlejší náklady, jako například doprava, provize, clo,…

Vlastní náklady

Vlastními náklady se oceňují zásoby na základě kalkulace nebo ve skutečné výši. Účetní jednotka při kalkulaci a ocenění vlastními náklady musí brát ohled na principu významnosti a věrného zobrazení majetku.

Reprodukční pořizovací cena

Touto cenou, podobně jako u dlouhodobého majetku, oceňujeme zásoby získané bezúplatně, nově nalezené zásoby (např. při inventarizaci),…

Ocenění zásob při vyskladnění

Zásoby je nutné ocenit i při vyskladnění, protože ocenění pří pořízení zásob je rozdílné. Česká legislativa umožňuje výběr metody aritmetického průměru a metody FIFO (first in firts out).

Vážený aritmetický průměr

Tento způsob se využívá nejvíce na skladě, kde evidujeme zásoby stejného druhu. Naskladnění probíhá v pořizovacích cenách a ty se liší podle toho, kdy byly pořízeny. Cenu vyskladnění spočítáme metodou váženého aritmetického průměru. Princip si ukážeme na příkladu:

příklad vazeny aritmeticky prumer - uctovani skladu

Potřebujeme doplnit ceny u výdejů ze skladu 11.1. a 30.1. Ty vypočteme takto:

vzorecek cena za dodavku

Je to vlastně součet celkových cen z posledního sloupečku dělený součtem měrnými jednotkami. Průměrná cena se vždy počítá z předcházejících cen příjmů.

 

Cenu za dodávku pak vypočítáme tak, že počet kusů při výdeji vynásobíme průměrnou vypočtenou cenou za jednotku.

vzorecek 2

 

Druhý výdej vypočítáme takto:

vzorecek 3

 

Metoda FIFO

Název této metody je odvozen od anglického first in, first out. V překladu to znamená první dovnitř, první ven. Nejdříve nakoupené zásoby se tedy vyskladňují jako první. K prodanému zboží se přiřadí nejstarší cena pořízení. Na stejném příkladu, který jsme uváděli u váženého aritmetického průměru si ukážeme, jak při vyskladnění oceňujeme touto metodou.

metoda fifo priklad

 

11.1. máme vyskladnit 25 ks. Oceníme je nejstaršími pořizovacími cenami. Budeme postupovat tak, že nejdřív vyskladníme  10 ks za 100 Kč a potom 15 ks za 110 Kč.

cena za měrnou jednotku

30.1. při dalším vyskladnění už musíme počítat s tím, že první příjem (2.1.) již máme zcela vyskladněn a u druhého příjmu (10.1.) máme k dispozici 5 ks.

rovnica

  • Po porovnání obou oceňovacích metod jsme zjistili, že ocenění není stejné. Při růstu cen povede metoda FIFO k tomu, že ocenění na skladě bude podobné tržním cenám. Náklady ale budou ve nižší. To povede k vyššímu výsledku hospodaření, vyššímu základu daně i daňové povinnosti. Je tedy na účetní jednotce, jakou metodu ocenění si zvolí.

Autor: Lenka Vochozková

Inzerce ∇


Přečtěte si také

 Účetnictví krok za krokem, 10. díl - Základy účtování na rozvahových a výsledkových účtech Účetnictví krok za krokem, 10. díl - Základy účtování na rozvahových a výsledkových účtech

17. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle si ukážeme, jak zapisovat na rozvahové a výsledkové účty.... celý článek


 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

12. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.... celý článek


 Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek

02. 05. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle se podíváme podrobněji na dlouhodobý majetek a jeho složky.... celý článek


Kategorie: Účetnictví krok za krokem

Rýchly přehled článků z kategorie Účetnictví krok za krokem

S tématem 'Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby' souvisí následující účetní testy

Pořízení zásob způsobem A (zboží) - lehký, 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení zásob ze zahraničí (způsob A), 16 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

  1. [ 1] Quidoar 22.10.2019, 19:23

    Dobrý den, nemáte chybu ve výpočtu FIFO? 5.1. bylo vyskladněno 15 ks, tím pádem zbylo 5 a k 30.1 počítáte se zbytkem 15 ks namísto 5 ks.

  1. [ 2] Michaela Vetráková 29.10.2019, 20:27

    Dobrý den, děkujeme za upozornění máte pravdu, po vyskladnění zůstalo 5 ks.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-8-dil-Zasoby&idc=334

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.