Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

Krátkodobý finanční majetek

Mezi krátkodobý finanční majetek patří především peněžní prostřekdy v pokladně a na bankovních účtech.

Peněžní prostředky v pokladně ( 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211)

O hotovosti účtujeme v rámci účtové třídy 2 ve skupině 21-peněžní prostředky v pokladně. V této skupině najdeme nejen peníze v pokladně, ale i ceniny (poštovní známky, stravenky, kolky,...)

Při účtování o pohybu peněz musíme účtovat na základě účetních dokladů (příjmových (PPD), výdajových (VPD)). Stav a pohyb hotovosti kontrolujeme například pomocí pokladní knihy. 

Peněžní prostředky na bankovních účtech ( 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221)

Pohyb peněžních prostředků na bankovních účtech sledujeme na bankovním výpise, který má různé frekvence (denní, měsíční, ...)

Ceniny ( 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213)

Ceninami se rozumí zejména kolky, stravenky, dálniční známky a poštovní známky. V určitých situacích nahrazují peníze (za stravenku si koupím oběd). 

Cenné papíry

Do krátkodobého finančního majetku patří také cenné papíry, které účetní jednotka má v úmyslu držet nejdéle 12 měsíců nebo jejich splatnost není delší než 1 rok.

Pohledávky ( 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311)

Pohledávkou se rozumí nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka. Příkladem může být faktura vystavená odběrateli za zboží nebo služby. 

Pohledávkou mohou být i poskytnuté zálohy, přeplatky nebo nárok na pojistné plnění.

Zvýšení pohledávky jsou právě faktruy vystavené odběratelům, poskytnuté zálohy a snížením pohledávky jsou jejich úhrady a vyúčtování.

PASIVA

Pasiva tvoří zdroje financování majetku, to znamená, jakým způsobem si účetní jednotka koupila či jiným způsobem opatřila majetek. V 6. díle našeho seriálu je popsána struktura pasiv a to, že se dělí na:

  • vlastní zdroje
  • cizí zdroje

Vlastní zdroje (vlastní kapitál)

Vlastní kapitál je tvořen součtem dlouhodého majetku, zásob, krátkodobého finančního majetku a pohledávek a od toho se odečte stav závazků.

Vlastní kapitál se dělí na 3 skupiny:

Cizí zdroje (úvěry, rezervy, závazky)

Cizí kapitál je druhou složkou pasiv. Je to složka majetku, kterou účetní jednotky financují z cizích zdrojů (např. půjčky). Můžeme jej rozdělit na dvě skupiny:

  • Rezervy - jsou nástrojem, které jsou tvořeny na pokrytí budoucích závazků. Rezervy dělíme na zákonné, které tvoříme podle Zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách a ostatní (účetní).
  • Závazky - představují zdroje krytí (pasiva). Je to naše povinnost vůči věřitelům, dodavatelům. Může jít o závazky z obchodního styku vůči dodavatelům, závazky z přijatých záloh či například vůči zaměstnancům. Závazky též rozdělujeme podle doby splatnosti na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé (nad 1 rok).
  • To je z teorie vše a v příštím díle si si popíšeme princip podvojnosti a základy účtování na tzv. "Téčkových" účtech.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování a výpočet mzdy
12 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Vyskladňování zásob - způsob A
Nový 20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký
12 příkladů
Spustit test

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-9-dil-Kratkodoby-financni-majetek-pohledavky-a-slozky-PASIV&idc=337

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.