Registrovat se

Účtování leasingu 1. díl: teoretické znalosti

|

Náležitosti, které by měla obsahovat leasingová smlouva:

 • identifikace pronajímatele a nájemce
 • popis předmětu nájmu
 • vstupní cena předmětu (cena, za kterou leasingová společnost předmět koupila), leasingová cena (částka představující vstupní cenu předmětu a marži leasingové společnosti)
 • kupní cena předmětu po ukončení leasingové smlouvy (tento bod nemusí leasingová smlouva obsahovat, záleží na typu leasingové smlouvy)
 • údaje o splátkách (splátkový kalendář)
 • okamžik vyhotovení leasingové smlouvy
 • okamžik účinnosti leasingové smlouvy
 • den, kdy bude předmět předán do užívání nájemci
 • datum ukončení leasingové smlouvy
 • další náležitosti

Operativní leasing

 • pronajímatel je po celou dobu nájmu majitelem pronajímané věci a stará se o její údržbu
 • je zpravidla krátkodobý
 • po skončení pronájmu zpravidla nepřechází vlastnické právo k pronajímané věci na nájemce, předmět se vrací zpět k pronajímateli

Inzerce ∇

Finanční leasing

 • nájem trvá podstatnou část životnosti věci
 • po dobu nájmu věci je vlastníkem pronajímatel, na nájemce vlastnické právo musí  přejít po skončení doby nájmu (mluvíme o leasingové smlouvě s povinností odkupu pronajímané věci), nebo vlastnické právo může, ale nemusí přejít na nájemce (jedná se o leasingovou smlouvu s oprávněním odkupu pronajímané věci).
 • o údržbu najímané věci se stará nájemce
 • finanční leasing s povinností odkupu pronajímané věci – nájemce má povinnost odkoupit předmět leasingu
 • finanční leasing s oprávněním odkupu předmětu nájmu – nájemce může, ale nemusí odkoupit předmět leasingu

Účtování finančního leasingu

Při účtování o leasingu je důležité rozlišit náklady, které věcně a časově patří do běžného účetního období (účtujeme na účet 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 Ostatní služby) a náklady, které patří do období následujících (účet 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 Náklady příštích období).

Do nákladů postupně zaúčtujeme zvýšenou splátku, následující měsíční (čtvrtletní, roční, …) splátky a marži pronajímatele (finanční činnost leasingové společnosti, zahrnuje náklady a zisk pronajímatele).

Účtování DPH

Pokud je účetní jednotka (nájemce) plátcem DPH, účtuje o dani následujícím způsobem:

 • Leasing s povinností odkupu předmětu nájmu – od 1.1.2009 má pronajímatel povinnost přiznat DPH. Nájemce může účtovat DPH jednorázově ke dni, kdy má nárok užívat předmět nájmu.
 • Leasing s oprávněním odkupu předmětu nájmu – DPH se uplatňuje na základě splátkového kalendáře, který plní funkci daňového dokladu. 

Podívejte se účtování leasingu v praxi


Autor: Jana Fučíková

Inzerce ∇Kategorie: Leasing

Rýchly přehled článků z kategorie Leasing

S tématem 'Účtování leasingu 1. díl: teoretické znalosti' souvisí následující účetní test

Účtování krátkodobého úvěru, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-leasingu-1-dil-teoreticke-znalosti&idc=47

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.