Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účtování leasingu 2. díl: praktický příklad

|

 

1. Leasing s povinností odkupu předmětu nájmu; nájemce je plátce DPH

Leasingová společnost má povinnost přiznat DPH, nájemce může účtovat DPH jednorázově ke dni, kdy začíná užívat předmět nájmu. O dalších měsíčních splátkách nájemce účtuje pouze  v částce bez DPH.

Podnikatel uzavřel s leasingovou společností finanční leasing nákladního automobilu. K zaúčtování předložil leasingovou smlouvu se splátkovým kalendářem. Podnikatel je plátce DPH.

Předmět leasingu:                              nákladní automobil

Doba trvání nájmu:                            60 měsíců (5 let)

Datum převzetí automobilu:              1.6.2011

Splátkový kalendář:

Datum zdanitelného plnění

Vstupní cena bez DPH (Kč)

Vstupní cena DPH (20 %)

Marže leasingové spol. (Kč)

Marže DPH
(20 %)

Celkem (Kč)

1.6.2011

  150 000

 30 000

 

 

  180 000

1.6.2011

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

1.7.2011

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

1.8.2011

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

....

1.5.2016

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

Celkem

1 110 000

222 000

240 000

48 000

1 620 000

Nejprve zjistíme daňové náklady na jednotlivé roky, abychom mohli správně zaúčtovat časové rozlišení nákladů.

Hodnota leasingu (součet vstupní ceny bez DPH a marže leasingové společnosti bez DPH):

1 110 000 + 240 000 = 1 350 000 Kč

Měsíční náklad: 1 350 000 / 60  = 22 500 Kč

Rok

Počet měsíců nájmu

Daňové náklady (Kč)

2011

7

7 * 22 500 = 157 500

2012

12

12 * 22 500 = 270 000

2013

12

12 * 22 500 = 270 000

2014

12

12 * 22 500 = 270 000

2015

12

12 * 22 500 = 270 000

2016

5

5 * 22 500 = 112 500

Celkem

60

1 350 000


Inzerce ∇

 

Nyní máme dvě možnosti, jak zaúčtovat předpis pravidelné měsíční splátky. Záleží pouze na nás, kterou variantu si vybereme. Avšak na konci účetního období musí být součet nákladů (související s tímto leasingem) na účtu 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 totožný s výpočtem daňových nákladů uvedených v předcházející tabulce. Předpis zvýšené splátky musíme vždy účtovat na účet 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 Náklady příštích období.

I. účtování měsíčních splátek na účet 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 Náklady příštích období

1.6.2011          Předpis zvýšené splátky bez DPH     150 000,-        381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

                        DPH: 222 000 + 48 000                    270 000,-        343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.6.2011          Předpis první měsíční splátky            20 000,-         381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

                        (16 000 + 4 000)

1.6.2011          Úhrada splátek včetně DPH              440 000,-        321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

1.7.2011          Předpis měsíční splátky                     20 000,-         381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.7.2011          Úhrada měsíční splátky                     20 000,-         321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

31.12.2011      Podíl nájemného za rok 2011            157 500,-        518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

V následujících letech pokračujeme v účtování obdobným způsobem.

Částka zaúčtovaná na účet 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518, která souvisí s tímto leasingem, činí 157 500 Kč. Je tedy totožná s částkou uvedenou v tabulce, naše účtování bylo správné.

II. účtování měsíčních splátek rovnou do nákladů na účet 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 Ostatní služby

1.6.2011          Předpis zvýšené splátky bez DPH     150 000,-        381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

                        DPH: 222 000 + 48 000                    270 000,-        343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.6.2011          Předpis první měsíční splátky            20 000,-         518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.6.2011          Úhrada splátek včetně DPH              440 000,-        321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

1.7.2011          Předpis měsíční splátky                     20 000,-         518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.7.2011          Úhrada měsíční splátky                     20 000,-         321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

31.12.2011      Podíl nájemného za rok 2011            17 500,-         518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

                        (150 000 / 60 * 7)

V následujících letech pokračujeme v účtování obdobným způsobem.

Částka zaúčtovaná na účet 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518, která souvisí s tímto leasingem, činí (20 000 * 7 + 17 500) = 157 500 Kč. Je totožná s částkou uvedenou v tabulce, naše účtování bylo správné.

 

 

2. Leasing s oprávněním odkupu předmětu nájmu; nájemce je plátce DPH

DPH nájemce uplatňuje na základě splátkového kalendáře, který plní funkci daňového dokladu.

Podnikatel uzavřel s leasingovou společností finanční leasing nákladního automobilu. K zaúčtování předložil leasingovou smlouvu se splátkovým kalendářem. Podnikatel je plátce DPH.

Předmět leasingu:                              nákladní automobil

Doba trvání nájmu:                            60 měsíců (5 let)

Datum převzetí automobilu:              1.6.2011

Splátkový kalendář:

Datum zdanitelného plnění

Vstupní cena bez DPH (Kč)

Vstupní cena DPH (20 %)

Marže leasingové spol. (Kč)

Marže DPH
(20 %)

Celkem (Kč)

1.6.2011

  150 000

 30 000

 

 

  180 000

1.6.2011

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

1.7.2011

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

1.8.2011

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

....

1.5.2016

   16 000

  3 200

  4 000

   800

   24 000

Celkem

1 110 000

222 000

240 000

48 000

1 620 000

Hodnota leasingu: 1 110 000 + 240 000 = 1 350 000 Kč

Měsíční náklad: 1 350 000 / 60 = 22 500 Kč

Rok

Počet měsíců nájmu

Daňové náklady (Kč)

2011

7

7 * 22 500 = 157 500

2012

12

12 * 22 500 = 270 000

2013

12

12 * 22 500 = 270 000

2014

12

12 * 22 500 = 270 000

2015

12

12 * 22 500 = 270 000

2016

5

5 * 22 500 = 112 500

Celkem

60

1 350 000

Účtování:

1.6.2011          Předpis zvýšené splátky – cena bez DPH     150 000,-        381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

                                                                  DPH                      30 000,-        343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.6.2011          Předpis první měsíční splátky – bez DPH       20 000,-        518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

                                                                           DPH               4 000,-        343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.6.2011          Úhrada splátek                                              204 000,-        321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

1.7.2011          Předpis měsíční splátky – bez DPH                20 000,-        518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

                                                                 DPH                        4 000,-         343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

31.12.2011      Podíl nájemného za rok 2011                          17 500,-        518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

V následujících letech pokračujeme v účtování obdobným způsobem.

3. Účtování o leasingu, nájemce není plátce DPH

Zadání příkladu je stejné jako u předchozích příkladů.

Hodnota leasingu: vstupní cena včetně DPH + marže včetně DPH = 1 620 000 Kč

Měsíční náklad: 1 620 000 / 60 = 27 000 Kč

Rok

Počet měsíců nájmu

Daňové náklady (Kč)

2011

7

7 * 27 000 = 189 000

2012

12

12 * 27 000 = 324 000

2013

12

12 * 27 000 = 324 000

2014

12

12 * 27 000 = 324 000

2015

12

12 * 27 000 = 324 000

2016

5

5 * 27 000 = 135 000

Celkem

60

1 620 000

Vybereme si způsob účtování měsíčních splátek (buď rovnou na účet 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518, nebo na účet časového rozlišení 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 – viz první příklad). O DPH neúčtujeme, účetní jednotka není plátcem DPH.

1.6.2011          Předpis zvýšené splátky                     180 000,-        381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.6.2011          Předpis první měsíční splátky             24 000,-        518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.6.2011          Úhrada splátek                                   204 000,-        321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

1.7.2011          Předpis měsíční splátky                       24 000,-        518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

1.7.2011          Úhrada měsíční splátky                       24 000,-        321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

31.12.2011      Podíl nájemného za rok 2011              21 000,-        518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

                        (180 000 / 60 * 7)

V následujících letech pokračujeme v účtování obdobným způsobem.

4. Operativní leasing

Účtování operativního leasingu je obdoba finančního leasingu s oprávněním odkupu předmětu nájmu. Jelikož bývá tento leasing krátkodobý, není nutné časově rozlišovat náklady. Výjimku tvoří leasing, který zasahuje do dvou účetních období – v tomto případě musíme náklady časově rozlišit. 


Autor: Jana Fučíková

Inzerce ∇


Kategorie: Leasing

Rýchly přehled článků z kategorie Leasing

S tématem 'Účtování leasingu 2. díl: praktický příklad ' souvisí následující účetní test

Účtování krátkodobého úvěru, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (8)

 1. [ 1] Krejzlová 26.01.2012, 13:50

  Dobrý den , prosím jak se bude postupovat pokud je smlouva uzavřená 11/2011 a předmět leasingu převzatý 12/2011 a splátky jsou 36měsíců cca11000 (začínají 11.11.2011) a zbylých 18měsíců cca3500(končí 05.4.2016) děkuji

 1. [ 2] Exnerová 14.12.2012, 17:22

  Dobrý den, nemá být u "3. Účtování o leasingu, nájemce není plátce DPH" u "31.12.2011 Podíl nájemného za rok 2011 21 000,- 518 / 321" účtování 518 / 381? Jinak Vám chci poděkovat, protože mi tento příklad velice pomohl!

 1. [ 3] Gavalcová 17.12.2012, 19:57

  Dobrý den, za auto za 1231 000,- jsme v hotovosti zaplatili cca 931 tis vč. DPH , 300 tis. budeme splácet 36 měsíců. Můžu částku, kterou jsme zaplatili v hotovosti - bez DPH -dát do majetku a odepisovat 5 let a zbytek dávat do nákladů po jednotlivých splátkách každý měsíc? Děkuji.

 1. [ 4] Plachký 27.03.2013, 13:45

  Souhlasím s paní Exnerovou, u "3. Účtování o leasingu, nájemce není plátce DPH" u "31.12.2011 Podíl nájemného za rok 2011 21 000,- má být účtování 518 / 381, ale jinak super stránky, občas jsem mrknu pokud jsem něco pozapoměl

 1. [ 5] Kuklová Dana 03.06.2013, 14:17

  Děkuji za pomoc při účtování leasingu. Výborné!

 1. [ 6] RenataT 18.07.2013, 22:10

  Dobrý den, potřebovala bych, prosím, uvést konkrétně v číslech se zaúčtováním operativní leasing. Jinak se připojuji ke chvále příkladu finančního leasingu, také mi to bylo ku prospěchu. Díky

 1. [ 7] chudy 27.11.2013, 17:00

  tady se na odpovědi evidentně kašle :D

 1. [ 8] Linda 2018 23.07.2018, 19:15

  Dobrý den, s.r.o. si zapůjčilo auto od soukromé osoby na celý rok auto , slouží výhradně k podnikání, jak zaúčtovat měsíční splátku Kč 6.000,-. Mohu účtovat po dobu zápujčky opravy, pojištění apod.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-leasingu-2-dil-prakticky-priklad&idc=48

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.