Účtování neziskových organizací, 5. díl - specifické účtování příspěvkových organizací

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Vzorová účetní osnova pro příspěvkové organizace Stáhnout

 

Příspěvkové organizace jsou účetními jednotkami s omezenou právní subjektivitou. Účtování je upraveno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., provádí se také dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Představíme si druhy příspěvkových organizací a podíváme se na účtování dlouhodobého hmotného majetku.

Tyto organizace jsou zřizovány za účelem poskytování veřejných služeb fyzickým osobám. Jejich zřizovatelem jsou organizační složky státu nebo územní samosprávné celky.

2 formy příspěvkových organizací:

  • a)     státní příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu
  • b)     příspěvkové organizace zřizované územním samosprávním celkem

Státní příspěvkové organizace zřizované OSS

Organizační složkou státu jsou např. ministerstva, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády ČR, Akademie věd ČR. Stát za ni přebírá zodpovědnost a ručí za její závazky.

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC

Územní samosprávní celky jsou města, obce, kraje. Příspěvkové organizace může majetek nabývat do vlastnictví.

 

Příspěvkové organizace vytváří své peněžní fondy:


Rezervní fond

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu zo zlepšeného VH

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

413 Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413


Investiční fond

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu z investiční dotace od zřizovatele

401

416


Fond odměn

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu zo zlepšeného VH

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411


Fond kulturních a sociálních potřeb

Účetní případ

MD

D

Tvorba FKSP z plánovaných mezd

527 Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527

412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

 

Účetní závěrku příspěvkových organizací tvoří:

  1. rozvaha
  2. výkaz zisku a ztrát
  3. příloha
  4. přehled o peněžních tocích
  5. přehled o změnách vlastního kapitálu

Organizace předkládá závěrku svému zřizovateli. Způsob vedení účetnictví závisí na rozhodnutí zřizovatele  Pokud  se zřizovatel rozhodne, příspěvkové organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (sestaví rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu).

 

Příklad: Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákupem

-        jedná se o plátce DPH

Účetní případ

MD

D

Přijata faktura od dodavatele

40 000

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

DPH

8 400

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Úhrada faktury z účtu

48 400

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241

Zařazení DHM do užívání

40 000

022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Převod zdrojů k profinancování majetku

40 000

416

401

 

 

 

 

Faktura od dodavatele za nakoupený drobný dlouhodobý majetek

 

6 000

 

558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558*

 

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

DPH

1 260

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Úhrada faktury z účtu

7 260

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241

* 558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku = účtování v částce nižší než 40 000 Kč a vyšší než 3 000 Kč

Příspěvkové organizace může nabýt dlouhodobý majetek kromě nákupu majetku také bezúplatným nabytím, či vlastní činností. Pokud příspěvkové organizace obdrží na pořízení DHM dar (dar účelově určeny pouze na pořízení majetku) zachytí tento příjatý dar jako investiční dotaci a prostředky současně převede do fondu reprodukce majetku. 

 

 

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zásoby vlastní výroby
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účetní případy, které mohou nastat mezi firmou a společníkem
12 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-neziskovych-organizaci-5-dil-specificke-uctovani-prispevkovych-organizaci&idc=418

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.