Účtování reklamací a slevy z ceny

Zaúčtování reklamace

Při dodávkách zboží nebo materiálu může dojít k reklamacím, ať již z důvodu vadné nebo chybějící dodávky. Odběratel uplatňuje vůči dodavateli reklamační nárok (může požadovat dodání chybějícího majetku, výměnu vadného majetku nebo slevu z ceny). O tomto nároku může účtovat v podobě pohledávky za dodavatelem v částce bez DPH – strana MD účet 315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 Ostatní pohledávky souvztažně s majetkovým účtem nebo s účtem pořízení na straně Dal (např. 315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111, 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112).

Dodavatel má následující možnosti:

 

Účtování u odběratele:

1. příklad – uznaná reklamace (dobropis):

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

FP za zboží (50 ks)

 

 

 

 

- cena bez daně

120 000,-

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- DPH 20 %

24 000,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

2.

Zaplaceno přepravné za zboží

 

 

 

 

- cena bez daně

5 000,-

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- DPH 20 %

1 000,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

3.

V dodávce chybělo 5 ks zboží, odběratel požaduje slevu z ceny – předpis reklamačního nároku

12 000,-

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

4.

Příjemka zboží na sklad (45 ks)

108 000,-

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

5.

Dodavatel uznal reklamaci v plné výši, zaslal dobropis

 

 

 

 

- cena bez DPH

12 000,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

 

- DPH 20 %

2 400,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

nebo

- cena bez DPH

- 12 000,-

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- DPH 20 %

- 2 400,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

2. příklad – neuznaná reklamace, náhradní dodávka:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

FP za zboží (50 ks)

 

 

 

 

- cena bez daně

120 000,-

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- DPH 20 %

24 000,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

2.

Zjištěna závada u 6 kusů zboží, odběratel požaduje výměnu za bezvadné kusy – předpis reklamačního nároku

14 400,-

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

3.

Příjemka zboží na sklad

105 600,-

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

4.

Dodavatel uznal reklamaci pouze u 3 kusů zboží, které zaslal v nové dodávce – převzetí na sklad

7 200,-

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

5.

Zaúčtování neuznané reklamace zboží do nákladů

7 200,-

549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

Inzerce ∇

Účtování o dodavatele:

Příklad:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

FV za zboží

 

 

 

 

- cena bez daně

120 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

 

- DPH 20 %

24 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

2.

Výdejka na zboží

120 000,-

504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

3.

Dodavatel uznal reklamaci – poslal dobropis na 5 ks zboží

 

 

 

 

- cena bez daně

12 000,-

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

 

- DPH 20 %

2 400,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

nebo

- cena bez daně

- 12 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

 

- DPH 20 %

- 2400,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

 

Slevy z ceny

Dodavatel může odběrateli poskytnout při splnění určitých podmínek slevu z ceny nakupovaného majetku.

 

Skonto

O skontu mluvíme v případě, kdy odběratel zaplatil fakturu v hotovosti nebo před lhůtou splatnosti a dodavatel poskytl odběrateli slevu z fakturované částky. Dodavatel může slevu poskytnout:

Dodavatel poskytnutou slevu zaúčtuje do nákladů na účet 548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548, resp. 568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568.

Bonus

Bonus může dodavatel odběrateli poskytnout za podmínky, že odběratel odebral určité množství zásob nebo překročil stanovenou hodnotu fakturace. Může dojít k těmto způsobům poskytnutí bonusu dodavatelem:

·         ihned při vystavení faktury. Odběratel o tuto částku sníží cenu fakturovaných zásob.

·         dodatečně po vystavení faktury. Odběratel účtuje bonus do výnosů na účet 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648, resp. 668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668. Tento způsob neovlivňuje DPH.

·         dodavatel bezúplatně dodá zásoby odběrateli, např. 10 ks zboží navíc zdarma. Tento způsob neovlivňuje DPH.

Dodavatel zaúčtuje poskytnutí bonusu do provozních nákladů na účet 548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548, resp. 568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568.

Účtování u odběratele:

Příklad:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

FP za zboží – poskytnuta sleva z důvodu překročení odběru určeného množství zboží

 

 

 

 

- cena bez daně

500 000,-

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- bonus

100 000,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

 

- DPH 20 %

80 000,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

2.

Příjemka zboží na sklad

400 000,-

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

131 Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131

3.

VBÚ – zaplacení závazku za dodavatelem

480 000,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

4.

FP za materiál

 

 

 

 

- cena bez daně

750 000,-

111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- DPH 20 %

150 000,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

5.

Dodavatel dodatečně poskytl bonus – 50 kg materiálu zdarma

80 000,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

6.

Příjemka materiálu na sklad

670 000,-

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111

 

 

Účtování u dodavatele:

Příklad:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

FV za zboží – poskytnuta sleva z důvodu překročení odběru určeného množství zboží

 

 

 

 

- cena bez daně

500 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

 

- bonus

100 000,-

548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

 

- DPH 20 %

80 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

2.

VBÚ – zaplacení pohledávky odběratelem

480 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

3.

FV za výrobky

 

 

 

 

- cena bez daně

750 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

601 Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

 

- DPH 20 %

150 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

4.

Poskytnutí dodatečného bonusu odběrateli na 50 kg materiálu

10 000,-

548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

5.

VBÚ – zaplacení pohledávky odběratelem

670 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

 

Kategorie

S tématem 'Účtování reklamací a slevy z ceny' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Reklamace zboží - účtování u odběratele
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (15)

#1  Jílková 12.12.2011, 08:52

Dobrý den, potřebovala bych poradit, když přišel dobropis na 3% slevu za materiál za předešlou fakturu, tak jak to mám zaúčtovat, když tento materiál se převzal na sklad a už byl částečně spotřebován na 501. To co bylo spotřebováno, tak bych dala slevu přes 501, ale co ten zbytek, když je na skladě?

#2  Jana 16.12.2011, 19:00

Dobrý den, dobropis zaúčtujete následujícím způsobem: v celkové 3% slevě snížíte závazek za dodavatelem (321 na stranu MD). Poté celkovou slevu rozpočítáte na část, která byla již spotřebována a na část, která ještě spotřebována nebyla (je stále na skladě). V prvním případě snížíte náklady (501 na stranu Dal), v druhém případě snížíte cenu materiálu na skladě (112 na stranu Dal).

#3  Jílková 17.12.2011, 23:37

Dobrý večer, v tom prvním případě jsem to tak udělala, že jsem ponížila účet 501, ale v tom druhém případě si myslím, že přímo v přijaté faktuře se může použít hned účet 112 nebo je vhodnější to dát na 111 a pak účetním dokladem ponížit 112? Díky za pomoc Jílková

#4  Katka 11.01.2012, 13:05

Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat tzv. Obratový bonus za předešlý rok 2011. Od dodavatele jsme obdrželi opravný daňový doklad na př. -3000 Kč+ DPH 20% -600 Kč, celkem -3600 Kč. Děkuji předem Katka

#5  Marcela 18.06.2012, 10:31

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: v kupní smliouvě máme dohodnutou slevu na odběr materiálu ve výši 15 %. 10 % je uplatněno ve faktuře ihned při odběru materiálu a 5 % po úhradě ve splatnosti. Na DBP je vyčíslena 5-ti % sleva mínusem ZD i DPH. Je tento doklad správně vystavený?

#6  Lenka 03.10.2012, 09:54

Dobrý den, pročítám diskuze k pořízení materiálu a stále si nejsem jistá. Prosím o názor: mám přijatou fakturu na materiál z EU a na faktuře je uvedeno u splatnosti 2% do deseti dnů(nikde není slovo sleva). Zaplatíme o 2% méně do 10 dnů a z hlediska DPH zdaním o 2% méně a na sklad přijmu zboží o 2% nižší nebo v plné ceně a rozdíl vyúčtuji do 648? Prosím o radu, která varianta je správna.Děkuji

#7  Jílková 03.10.2012, 14:55

Pokud to zaplatíte do 10-ti dnů, tak by spíš měl být vystaven dobropis. Fakturu rozhodně nemůžete snižovat sama od sebe o 2%.

#8  J. Navrátil 08.10.2012, 12:32

Souhlasím s pí. Jílkovou, sama od sebe rozhodně nesnižujte fakturu o 2%, zřejmě Vám bude vystaven dobropis při uhrazení do 10-dnů.

#9  Lenka 08.10.2012, 15:14

Dobropis mi nikdo nevystaví, to už vím. Jak mám tedy správně postupovat, vůbec nevím co s tím? A děkuji za odpovědi.

#10  Hanka 09.10.2012, 06:01

Nějakým způsobem musíte vědět, kolik má být ta sleva, to chcete říct, že to bylo dané pouze slovně? Rozhodně nemůžete ponižovat fakturu z hlediska účetnictví. Dobropis by Vám vystavit měli nebo daná sleva už by měla být přímo na faktuře, jinak to nejde.

#11  carmin 11.01.2013, 12:24

Skonto za včasnou platbu u faktur z Evropské unie Publikováno: 1.7.2011 Typ: otázky & odpovědi Zdroj: Otázky & odpovědi z praxe 2011/7 Dagmar Masná Dle informace Generálního finančního ředitelství je v případě využití skonta za včasnou platbu povinnost opravit základ a výši daně. Jak však postupovat při pořízení zboží z Evropské unie a fakturou se skontem? Když jsme informovali naše dodavatele v Německu, aby nám zasílali („opravné doklady“) na skonta, tak to odmítli, s tím, že u nich nic takového neplatí. Tímto se však dle mého názoru dostáváme díky novelizovanému ZDPH do neřešitelné situace. Pokud ve smyslu informace Generálního finančního ředitelsví opravím základ a výši daně bez ohledu na to, zdali tak učiní druhá strana tak pak v porovnání („našeho přiznání k DPH“) a („německých souhrnných hlášení“) vyvstane problém -- nebude sedět suma odeslaného zboží na naše DIČ a námi přiznané obdržené zboží. A finanční úřad bude mít připomínky proč to nesedí..., stejná situace nastane, ikdyž to bude naopak, pokud neopravím při skontu základ daně a výši daně zase bude problém s finančním úřadem že nedodržujeme platný zákon. Jak tedy máme postupovat, když toto není v Evropské unii jednotně řešeno? Je třeba zdůraznit, že provedení opravy základu daně a výše daně stanoví ZDPH jako povinnost. Přitom podle ustanovení § 42 odst. 7 ZDPH, se při pořízení zboží z jiného členského státu provede oprava shodně jako oprava u tuzemských plnění, jejíž pravidla jsou stanovena v odst. 1 až 6 uvedeného ustanovení. Znamená to, že příjemce zboží, který pořídil zboží z jiného členského státu a na základě tohoto pořízení mu byla po dni uskutečnění plnění poskytnuta sleva, provede opravu pouze ve své evidenci pro daňové účely, neboť on neměl povinnost vystavit opravný daňový doklad. Opravný daňový doklad se totiž vystavuje pouze v případech, pokud je povinnost vystavit doklad daňový. Vzhledem k uvedenému, nebude sice promítnuta poskytnutá sleva v souhrnném hlášení podávaném německým dodavatelem, ale bude promítnuta do údajů daňového přiznání podaného tazatelem, přičemž bude podpořena údaji uvedené evidence pro daňové účely spolu s dalšími doklady (např. faktura), ze kterých musí být zřejmá. Související předpisy: § 42 odst. 1 až 7 ZDPH § 45, 100 ZDPH

#12  d_toncer 23.04.2013, 10:57

Dobrý den, rád bych v tomto příkladu upozornil na chybu. Na sklad mělo jít zboží ve výši 113000 ne 108000, zapomněli jste k tomu přičíst 5000 za dopravu zboží.

#13  jerie 30.05.2014, 02:15

Mám silné pochybnosti o správnosti účtování bonusu do nákladů (spíše by mělo jít o krácení výnosů). Je to porušení základního principu o zákazu kompenzace, který platí celoevropsky. Stává se to tím, že problém řešíme na nižší úrovni (v tomto případě na účtech) a "zapomeneme" na základní účetní zásady. Platí zde pouze výjimka kompenzace (vyrovnání, započítání) u závazků a pohledávek vůči jedné fyzické či právnické osobě, které mají splatnost do jednoho roku, ale je zakázáno vzájemné vyrovnávání nákladů a výnosů nebo příjmů v výdajů. Takže už z principu navrhuji, že by mělo být účtováno: cena 311/604, bonus 604.AE/311, nákladový účet by se tam neměl vůbec objevit. Ale to už tak chodí, někdo někde něco plácne a pak se toho všichni vytrvale drží, protože už je to někde napsáno...Je to jeden z častých omylů, kdy v zaujetí pro drobnosti "přehlédneme" i normu nejvyššího řádu. P.S. Všiml jsem si, že takto je to zakomponováno i do jednoho z účetních programů. Většina to má ale správně.

#14  Tomtex 14.10.2018, 20:02

Rád bych upozornil, že v současné době je základní sazba DPH 21%. Prosím o opravu v jednotlivých příkladech. Děkuji.

#15  Torgus 05.12.2019, 10:26

Dobry den mam dobropis co jsem dostal pozde a mel byt zauctovan pred 3 mesici jak to mam zauctovat a muze to byt problem?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-reklamaci-a-slevy-z-ceny&idc=57

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.