Videokurz jak na daně prakticky

Účtování stravenek – příklad z praxe

Stravenky jsou z pohledu účetních předpisů považovány za ceniny. Účtuje se o nich ve skupině 21 - na účtě 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213. V rozvaze se vykazují v položce "C.IV.1. Peníze" (viz § 12 odst. 1 Vyhláška č. 500/2002 Sb.).

Příklady účtování

Zaměstnavatel nakupuje stravenky v hotovosti. Poskytuje zaměstnancům stravenky zpětně za předchozí měsíc podle počtu odpracovaných směn delších naž 4 hodiny. Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 55% hodnoty stravenky, 45% hodnoty stravenky platí zaměstnanci formou srážky ze mzdy nebo v hotovosti do pokladny zaměstnavatele.

Datum

Doklad

Text

Částka

MD

D

10.1.

FAP

Faktura přijatá za nákup stravenek:
- hodnota stravenek 200 ks * 60 Kč
- provize ze stravenek 1 000 Kč  – 55% daňový náklad
- provize ze stravenek 1 000 Kč – 45% nedaňový náklad
- DPH 21% z provize
- poštovné a balné

 

12 000

550

450
210
50

 

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518.1

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518.2
343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518.1

 

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

10.1.

VPD

Úhrada FAP za stravenky v hotovosti

13 260

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

31.1.

ID

Interní doklad – zúčtování nároku na stravenky
- příspěvek zaměstnavatele 55% z 100 ks * 60 Kč
- pohledávka za zaměstnancem 45%

 

 

3 300
2 700

 

 

527 Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527
335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

 

 

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

31.1.

VZL

Úhrada stravenek zaměstnanci srážkou ze mzdy

 

1 200

 

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

 

335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

1.2.

PPD

Úhrada stravenek zaměstnanci v hotovosti do pokladny zaměstnavatele

 

1 500

 

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

 

335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

Vysvětlivky:

  • FAP – faktura přijatá
  • VPD – výdajový pokladní doklad
  • ID – interní (vnitřní) doklad
  • VZL – výplatní a zúčtovací listina
  • PPD – příjmový pokladní doklad

Zaměstnavatel platí stravenky zálohově dopředu. Poskytuje zaměstnancům stravenky zpětně za předchozí měsíc podle počtu odpracovaných směn delších naž 4 hodiny. Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 100% hodnoty stravenky – zaměstnanci dostávají stravenky zdarma.

Datum

Doklad

Text

Částka

MD

D

2.1.

ZF

Zálohová faktura přijatá na stravenky

13 260

Neúčtuje se

2.1.

VBÚ

Úhrada zálohové faktury na stravenky

13 260

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

10.1.

FAP

Faktura přijatá za nákup stravenek:
- hodnota stravenek 200 ks * 60 Kč
- provize ze stravenek 1 000 Kč  – 55% daňový náklad
- provize ze stravenek 1 000 Kč – 45% nedaňový náklad
- DPH 21% z provize
- poštovné a balné
- odečet zaplacené zálohy – možno účtovat se záporným znamenákem nebo kladně obráceným předpisem

 

12 000

550

450
210
50

13 260
(-13 260)

 

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518.1

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518.2
343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518.1

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
( 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314)

 

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
( 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321)

31.1.

ID

Interní doklad – zúčtování nároku na stravenky
- příspěvek zaměstnavatele 55% z 100 ks * 60 Kč – daňový náklad
- příspěvek zaměstnavatele 45% - nedaňový náklad

 

 

3 300
2 700

 

 

527 Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527
528 Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528

 

 

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

Vysvětlivky:

  • ZF – zálohová faktury přijatá
  • VBÚ – výpis z běžného účtu
  • FAP – faktura přijatá
  • ID – interní (vnitřní) doklad

Kategorie

S tématem 'Účtování stravenek – příklad z praxe' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daňově uznatelné/neuznatelné náklady
Nový 9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daňově neuznatelné náklady = komplexní příklad
Nový 1 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (45)

#1  JJJ 03.03.2014, 12:10

Dobrý den, rozumím tomu dobře, že i provize ze stravenek se dělí na dan. uznatelné a daň. neuznatelné náklady? Stejně jako účtuji samotné stravenky na 527daňové a na 528 nedaňové?Děkuji.

#2  Zuzana Bartůšková 26.03.2014, 14:11

Dobrý den, ano cenou jídla pro účely daně z příjmů se rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování (provize). Vychází to z Pokynu GFŘ-D-6 k § 24 odst. 2 bod 19. Hodnota provize se tedy účetně nepočítá na účet 213, ale daňově je nutné dát do nákladů pouze 55% hodnoty stravenky vč. provize. V praxi to řeším výše uvedeným způsobem tj. rozpočítání provize na daňovou a nedaňovou část a účtováním na různé analytické účty 518. Účtování provize na účet 527 resp 528 je dle mého názoru také přípustné.

#3  N.Semmlerová 15.05.2014, 14:55

Dobrý den, není mi jasné, že se uplatňuje odpočet celé DPH z celé částky provize, tj. i z části provize daňově neúčinné (45%)...? Neměl by se krátit i nárok na odpočet DPH? Děkuji, N.S.

#4  Zuzana Bartůšková 15.05.2014, 18:33

Dobrý den, nevidím důvod proč si neuplatnit odpočet DPH v plné výši. Uplatňovat DPH pouze v částečné výši je třeba, pokud plnění je použito částečně k ekonomické a částečně neekonomické činnosti. Poskytování stravenek zaměstnancům považuji za výkon ekonomické činnosti a tudíž je nárok na odpočet v plné výši. To, že je nějaký náklad ze zákona o dani z příjmů nedaňový není důvod proč nelze uplatnit odpočet DPH. Mezi Zákonem o dani z příjmů a Zákonem o DPH není provázanost. Nárok na odpočet DPH je třeba posuzovat podle Zákona o DPH tj. zda jde o výkon ekonomické činnosti a jestli není odpočet výslovně vyloučen v Zákoně o DPH jako je tomu např. u občerstvení. Může to být i naopak - odpočet DPH je vyloučen a daňový náklad uplatnit lze. V minulosti (od roku 2009 je to zrušeno) takto byl vyloučen odpočet DPH u osobních automobilů používaných k podnikání. Ale uplatňovat daňové odpisy u osobních automobilů používaných k podnikání možné bylo.

#5  PH 16.09.2014, 15:00

Dobrý den, jak se stavíte k tomuto názoru? : Z provize zaplacené dodavateli či zprostředkovateli stravenek nemá plátce žádný nárok na odpočet. Toto posouzení se opírá o ust. § 14 odst. 4 písm. b) zákona o DPH s tím, že přijaté plnění bylo použito pro poskytnutí služby (zajištění stravenek) bez úplaty pro osobní potřebu zaměstnanců. Dagmar Masná, Ministerstvo financí ČR

#6  Zuzana Bartůšková 16.09.2014, 15:53

Dobrý den, doporučuji stanovisko konzultovat s vaším daňovým poradcem. Dle mého názoru a dostupných výkladů řeší § 14 odst. 4 bezúplatné poskytnutí služby zaměstnanci. Tedy situaci, kdy např. kadeřnice svým zaměstnancům poskytuje ostřihání zcela zdarma. Pokud ale stejná kadeřnice poskytne svým zaměstnancům ostřihání za cenu nižší než je obvyklá, ale zaměstnanci musí za službu zaplatit nějakou úplatu nelze již § 14 aplikovat. Ustanovení § 36a o ceně obvyklé se podle aktuální právní úpravy netýká zaměstnanců. Je na zvážení každého daňového subjektu jak se rozhodne postupovat

#7  Chlada 16.12.2014, 10:00

Dobrý den, já daňově neuznanou část provize zaměstnancům přeúčtovávám, tím se zbavím nutnosti krátit DPH z provize na vstupu.

#8  JR 17.12.2014, 21:29

Dobrý den, máme restauraci a při výběru stravenek od zákazníků dáváme proplatit stravenky distributorovi, který si odečte 6,1% provizi. Je daná provize daňový výdaj? Můžeme si ho uplatnit při dani z příjmu? Děkuji

#9  Chlada 18.12.2014, 10:05

Dobrý den, provize distributorovi při odvodu stravenek je normální daňový výdaj.

#10  K.Roman 16.01.2015, 12:37

Provize je součástí ceny stravenky, takže daňovým výdajem je pouze 55% hodnoty provize.

#11  K.Roman 16.01.2015, 12:40

Pardon - pletu hrušky s jablky - Provize je součástí ceny stravenky, takže daňovým výdajem je pouze 55% hodnoty provize při nákupu stravenek (zaměstnavatele) - při odvou distributorovi je výdajem provozovatele stravovacího zařízení.

#12  Zuzana Bartůšková 16.01.2015, 13:09

Dobrý den, ano 55% daňový nákladů z provize se týká stravenek, které nakupuje zaměstnavatel pro své zaměstnance. Pokud podnikatel přijímá stravenky (např. restaurace) jako formu platidla a platí za to provizi, tak jde o daňový náklad v plné výši.

#13  Renta_22 06.03.2015, 08:16

Dobrý den, není nárok na stravenky již po 3 odpracovaných hodinách?

#14  Ing. Marie Bohdalová 11.03.2015, 21:53

Dobrý den, na stravenky není zákonem stanovený nárok.

#15  Eva Ha. 12.04.2015, 16:40

Dobrý den, ráda bych se zeptala, pracujeme v pohostinství a stravenkami platí zákazníci. Jak účtovat jejich vrácení firmě, která je vykupuje? Je tam i provize. Přijde mi totiž faktura mínusová. Děkuji za radu.

#16  Ing. Marie Bohdalová 13.04.2015, 12:07

Dobrý den, to, že náklady jsou vyšší než tržby nevadí. Podle faktury zaúčtujete příjem/tržbu a provize firmě bude jako nákla/výdaj.

#17  Eva Ha. 13.04.2015, 12:10

Ing. Marie Bohdalová - mohla bych poprosit o to zaúčtování? Jinak stravenky neúčtujeme, jen se vrací dodavatelské firmě. Děkuji moc.

#18  Ing. Marie Bohdalová 21.04.2015, 21:19

minusem 315/321 a 518 (343)/321

#19  Věra Váh. 26.05.2015, 10:34

Nakoupíme stravenky bez DPH, odvedeme DPH z ceny hrazené zaměstnancem? Děkuji.

#20  Ing. Marie Bohdalová 26.05.2015, 21:40

@Věra Váh:Dobrý den, jste neplátci DPH?

#21  havb 16.10.2015, 06:37

Rada, dobrý den, u nás v organizaci došlo k případu, kdy byly objednány stravenky v září 2015, chybou dodavatele však došly až v říjnu 2015 (fa ZDP 10/2015), ale vydávány byly za mzdy za září 2015, účtovány k 30.9.2015...tím však došlo k tomu, že v při uzávěrce mám v rozvaze minusem účet 263.Hned v průběhu října se samozřejmě srovná a nejít o čtvrtletí asi by se neřešilo, bohužel nevím co s tím, jestli v uzávěrce nechat a pouze doplnit do přílohy komentář, jak došlo k vzniku minusu, nebo to nějakým způsobem přehnat přes účet 383? Děkuji za radu

#22  M.Bohdalová 16.10.2015, 14:57

Dobrý den, stravenky na září by měly být vydány k 1.9. Nechala bych ten účet 263 s mínusem.

#23  H. Pavlíčková 20.10.2015, 12:59

Dobrý den, můj dotaz nesouvisí se stravenkami, ale chtěla jsem se zeptat, když účtuji na účet 528 nějakou službu pro zaměstnance, třeba pronájem tenisových kurtů, je možné dát DPH na odpočet nebo ne. Děkuji

#24  Hasnkopf 10.11.2015, 14:13

Dobrý den. Jak je to s celkem pro zaměstnance.Zaměstnavatel nám poskytl od tohoto měsíce stravenky.Z výplatnice jsme se pak dozvěděli, že nám nejprve strhnul z čisté mzdy složku 45 procent ceny stravenky a posléze ještě danou částku strhnul ze superhrubé mzdy.Jedná se mi o to jestli při ceně stravenky 100 ,- a počtu odpracovaných dní jež je 21 se nám jako zaměstnancům vůbec stravenky vyplatí a není to jen krok pro zaměstnavatele jak ušetřit na nás a nebo na státu. Děkuji za odpověď

#25  Chlada 10.11.2015, 14:29

Moc tomu nevěřím, že by vám strhl zaměstnavatel 45% hodnoty stravenky ze superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je jen účetní konstrukce základu pro výpočet daně, z té není možno nic strhávat :-). To jste zřejmě výplatní pásku špatně pochopili. Pokud jde o výhodu pro zaměstnance, zaměstnavatel vám poskytuje finanční hodnotu 100 Kč ve formě stravenky a chce za to po vás jen 45 Kč. Při 21 pracovních dnech jste od něj dostali 945 Kč. Takže bych řekl, že se vám to vyplatí, lepší než drátem do oka :-).

#26  hasnkopf 10.11.2015, 14:35

Kdyby bylo mozne,poslal bych i vyplatni pasku i uvodni informace naseho zamestnavatele ke stravenkam.uz na informacich je psano ze zamestnanec na celku vydela pouze asi 450 kc.Proto mi to neni uplne jasne kdyz jednim dechem dodava ze nam plati 65 procent a ve vyplatnici mi castka kolem 900 korun konfiguruje ve dvou odectech.

#27  Chlada 10.11.2015, 15:15

Hm, těžké diskutovat, když člověk nevidí důkazy, tedy zmíněnou výplatnici :-). Nicméně ze zákona o daních z příjmů vyplývá pro zaměstnavatele možnost daňově uznaně přispívat až do 55% ceny jednoho jídla za jednu směnu. Tedy zaměstnanec platí jen zbývajících 45%. Pokud by váš zaměstnavatel prováděl se stravenkami nějaké obstrukce, vystavoval by sám sebe reálnému nebezpečí postihu.

#28  hasnkopf 10.11.2015, 15:53

Mnohokrat dekuji.Zbytek tedy vyridim na patricnych uradech kde budu moct dolozit i vecne dokumenty.Myslite,ze mi postaci k vyrizeni tohoto UP?

#29  Chlada 10.11.2015, 16:04

Dodržování zákoníku práce a obecně práv zaměstnanců má na starosti Státní úřad inspekce práce, http://www.suip.cz/.

#30  Kuhn 24.11.2015, 08:58

Faktura za nákup stravenek obsahuje celkem 5 položek. Hodnota stravenek, provize - základ, provize - DPH, manipulační poplatek - základ a manipulační poplatek - DPH. Nákladová položka činí max. 55 % z hodnoty stravenky (současně max. 70 % z hodnoty stravného). V předchozích otázkách se doposud neobjevilo téma, zda se 55 % z provize též započítává do limitu 70 % z hodnoty stravného či nikoliv. Je tedy pro stravenku o nominální hodnotě 100 Kč a provizi 6 Kč (bez DPH) nákladová položka max. 55.00 nebo 57.40 nebo 58.30? Logicky by se provize do hodnoty jídla počítat neměla, ale při výkladu zákonů jde často logika stranou.

#31  Chlada 24.11.2015, 09:23

Pokyn D-6 k §24: 19. Za stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4. zákona se považuje stravování smluvně zabezpečené zaměstnavatelem v jiném než ve vlastním stravovacím zařízení nebo ve vlastním zařízení pronajatém na základě smlouvy o pronájmu. Přitom lze za daňový výdaj považovat příspěvek na jedno jídlo za jednu směnu. Při zajištění stravování prostřednictvím stravenek se cenou jídla rozumí hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování jejího nákupu.

#32  danahrdara 19.12.2016, 18:21

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Od 1.12.2016 se díky EET účtují stravenky od plátců DPH v 15% sazbě.Když stravenky nakoupím a zaúčtuji s 15% sazbou a poté si z nich uplatním nárok na odpočet DPH také v 15% sazbě.V jaké sazbě DPH odvést část, kterou hradí zaměstnanec za své stravování.Pokud to dobře chápu tak odvod za použité zaměstnancovi stravenky by měl být také v 15% sazbě?A pokud jsou stravenky od neplátce já z nich DPH nemohu uplatňovat,ale za zaměstnance se DPH za použité stravenky musí odvést tak je budu odvádět také v 15% sazbě nebo v 21%? Nevím totiž jestli se 15% sazba vztahuje ke všem dodávaným obědům.Je zde nějaká výjimka nebo je to od 1.12.2016 stejná sazba pro všechny dodavatele obědů a restauračních zařízení?

#33  Chlada 20.12.2016, 08:54

Předpokládám, že máte na mysli nákup obědů od dodavatele, nikoli nákup klasických stravenek typu Sorbi a podobně ? Pokud jde o nákup obědů, pak všechny stravovací služby byly přeřazeny do 15% sazby (kromě prodeje alkoholu a tabákových výrobků a kromě některých stravovacích služeb od daně osvobozených). Sazba 15% platí i pro doúčtování části hodnoty jídla zaměstnancům a to jak v případě, kdy jste koupili obědy od plátců i neplátců DPH. Předpokládám, že Vy sami plátcem jste.

#34  danahrdara 20.12.2016, 09:41

Dobrý den,ano plátci jsme.Moc děkuji.

#35  KKatka 12.01.2017, 16:31

Dobrý den, zaměstnancům jsme nastavili elektronické stravenky, kde na faktuře již není uvedená provize, ale text: poplatek za dobití stravného. V podstatě se také jedná o provizi, ale nelze to vyložit tak, že je to poskytnutá služba a účtovat celé daňově? Dovoz papírových stravenek se také účtouje celý do daňových nákladů.

#36  Farnička 26.03.2017, 11:13

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli se jedná o benefity (oddělitelná složka nad rámec mzdy), když mi zaměstnavatel za stravenky v hodnotě 70,-Kč, sráží ze zdaněné mzdy 55% jeich hodnoty.Děkuji.

#37  M. Bohdalová 26.03.2017, 20:58

ano, jedná se o benefit

#38  j.i. 02.02.2018, 14:05

dobrý den, jak zaúčtovat stravenky. Příjem stravenek a výdej stravenek zaměstnanci. Zaměstnavatel hradí plnou hodnotu stravenky. Zaměstnanec nehradí nic.

#39  Lenka Vochozková 02.02.2018, 19:57

dobrý den, je nutné rozlišit daňově uznatelné (55%) a neuznatelné (45%) části stravenek. Uznatelné na na účet 527 a neuznatelné na účet 528.

#40  J.I 05.02.2018, 12:54

děkuji za odpověď

#41  ive 17.04.2018, 21:51

chtěla jsem se zeptat, jakzaúčtovat flexipass z hlediska daně z příjmu právnických osob, na kolik má zaměstnanec maximálně nárok, děkuji.

#42  Petra H 07.08.2018, 13:00

Dobrý den, zaměstnavatel propláci 80% stravného 20% zaměstnanec si hradí je tohle možné ? všude čtu do výše 70% ... učtuji to tedy 55% danové - 527, a nedan. 25% na 528 je to ok? a ještě dotaz mimo stravenky... zamestnavatel platí na víc pojistné - blbostní aměstnanci strhne mesične cca 186 kc kam s touto částkou na jaký účet? a pak mam proti tomu právě i celkovou částku od pojišťovny .... kam s tím ? děkuji

#43  Lenka Vochozková 21.08.2018, 06:08

Dobrý den, ano, takhle to taky lze. Zaměstnavatel může proplácet i 100% stravného. Musíte brát ale v úvahu nejen 55% a 45%, ale i maximální uznatelnou částku, což je maximálně do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. pro rok 2018 je to 93 Kč. Maximální uznatelná částka je tedy 65 Kč. Pojistné zaměstnavatel účtuje jako nedaňový náklad a u zaměstnanců podléhá odvodu pojistného.

#44  Ivana Roškotová 30.12.2018, 19:23

Dobrý den, převzala jsem účetnictví a nejsem si jistá, jestli předchůdkyně to dělala dobře. Pracuji pro vývařovnu a majitelka má stravenky v hodnotě 70,- a 75,- Kč, které prodává nasmlouvaným odběratelům. Nevím jestli mám účtovat 70,- Kč, 75,-Kč + DPH a nebo včetně DPH (na oběd už by byla nižší částka U faktur vydaných by byla nižší částka za oběd 60,87,nebo 65,21. Moc Vám předem děkuji za odpověď

#45  Lenka Vochozková 07.02.2019, 07:26

Dobrý den, stravenky jsou ceniny a prodáváte je v jejich nominální hodnotě. Jediná spojitost s DPH mě napadá v souvislosti s provizí. Příklad: prodávám stravenku v nominální hodnotě 70,-, skutečně ji ale prodám za 80,- bez DPH. Prodáte tedy stravenku za 70 a přičtete 10 Kč + 2,10 Kč DPH. Hezký den.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-stravenek-priklad-z-praxe&idc=136

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.