Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy

|

Tyto dva pojmy od sebe významově častokrát dělí pouze tenká hranice. Avšak účetně a daňově se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. V následujícím článku si vysvětlíme, jak poznáme, že se jedná o technické zhodnocení a jak s ním následně naložíme v našem účetnictví a daňovém přiznání.

Nejprve začneme vysvětlením pojmů, které můžeme s technickým zhodnocení snadno zaměnit:

 • Oprava majetku – opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy třeba i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

 • Údržba majetku – soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

 

Oprava ani údržba majetku nejsou stanoveny žádným finančním limitem. Jak později uvidíme u technického zhodnocení máme limit nastaven, avšak nelze automaticky počítat s tím, že při překročení této limitní částky se bude automaticky jednat o technické zhodnocení. Pro zaúčtování opravy a údržby používáme účet 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) .

 

Účtování o opravách a údržbě

FAP za opravu schodiště v budově

511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

 

Technické zhodnocení máme definované v Zákoně o daních z příjmů – ZDP, §33

 • Nástavba (např. zvýšení stavby o přistavěná patra), přístavba (rozšíření stavby), stavební úpravy.
 • Rekonstrukce (zásah  do majetku, který má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů)
 • Modernizace

Podmínky technického zhodnocení

Limitní částka: 40 000 Kč (u dobrovolného TZ lze i méně). Při nákladu pod touto hranicí lze účtovat jako provozní náklad (např. 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) ).

Technické zhodnocení u nehmotného majetku (např. software) definováno v ZDP, §32a/6.

Nákladové částky k jednotlivé položce majetku lze sčítat v úhrnu za zdaňovací období.

Pokud provedeme technické zhodnocení ve stejném roce jako pořízení majetku, pak se částka za technické zhodnocení připočítává k pořizovací ceně (tzn. při odepisování majetku nebudeme používat koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu).

U kterých položek majetku se technické zhodnocení neúčtuje: 

 • U majetku v účtové skupině 03 (neodepisovaný majetek)
 • U pěstitelských celků trvalých porostů
 • U dospělých zvířat a jejich skupin

Metody účtování

1) Po celé období účtujeme možné TZ k jednotlivému majetku na účty 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) a 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) . Pokud na konci účetního období zjistíme, že částka nepřekročila limitní stanovenou hranici, přeúčtujeme náklady na účet 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) .

2) Varianta, kdy prohodíme koncept varianty první a celé účetní období účtujeme na účet 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) a na konci období TZ přeúčtujeme na účty majetkové.

 

Inzerce ∇

 

Příklad 1 – náklady na TZ nepřesáhnou 40 000Kč:

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 25 000 Kč a autorádio za 10 000 Kč. Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 25 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 10 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – přeúčtování TZ do nákladů

548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

 

Příklad 2 – náklady na TZ splní podmínku limitní hranice 40 000 Kč.

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 35 000 Kč, autorádio za 10 000 Kč. Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 35 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 10 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – TZ navyšuje cenu majetku automobilu k odepisování

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

 

Příklad 3 – TZ pořizováno od plátce DPH, naše firma je neplátce DPH

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 35 000 Kč + DPH 7 350 Kč, autorádio za 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč. Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 42 350 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 12 100 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – TZ 54 450 Kč

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

 

Příklad 4 – TZ pořizováno od plátce DPH, naše firma je plátce DPH

V roce 2012 pořízen automobil za 600 000 Kč. V roce 2013 do automobilu pořízena klimatizace za 35 000 Kč + DPH 7 350 Kč, autorádio za 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč . Účetní jednotka účtuje způsobem vše, co by mohlo být TZ do skupiny 04x.

 

VBÚ – pořízení automobilu (rok2012)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – zařazení automobilu do užívání (rok 2012)

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)

VBÚ – klimatizace 35 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

             DPH 7 350 Kč

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VBÚ – autorádio 10 000 Kč (rok 2013)

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

            DPH 2 100 Kč

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

VÚD – TZ 45 000 Kč

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní)


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Technické zhodnocení z pohledu účetního a daňového od 1. 1. 2014 Technické zhodnocení z pohledu účetního a daňového od 1. 1. 2014

04. 06. 2014, M. Bohdalová Změny, které nastaly v účetní a daňové oblasti pro technické zhodnocení od roku 2014... celý článekS tématem 'Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy' souvisí následující účetní testy

Opravy účetních chyb, 4 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Technické zhodnocení, 11 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Dlouhodobý majetek - oprava a technické zhodnocení a jeho daňové dopady, 21 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

 1. [ 1] Kkorcak 21.04.2016, 12:44

  Dobrý den, kuch. linku pevně zabudovanou v ceně 245 tis. v budově najaté lze zaúčtovat do zhodnocení budovy ? Děkuji :) K.

 1. [ 2] Marie Kusá 10.05.2017, 08:12

  Pořízení klimatizace - cena cca 350tis. Kč - zařadit jako součást budovy nebo samostatně? Jedná se o technické zhodnocení?

 1. [ 3] Vladimíra Filusová 27.02.2018, 17:16

  Dobrý den, budova se bude v príštím roce 2018 zateplovat v tomto roce 2017 byl zatím proveden prûzkum na azbest a geologický průzkum. Faktury byly v roce 2017 zaplaceny. Musí být faktury uvedeny v inventuře na 042 jako nedokončená stavba?

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-technickeho-zhodnoceni-vs-uctovani-opravy&idc=117

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.