V čem se liší účetní závěrka a účetní uzávěrka?

Víte, jaký rozdíl spočívá v účetní závěrce a účetní uzávěrce? Většinou, když se ve firmě mluví o některém z těchto pojmů, každý si představí uzavření účetního období a následné sestavení daňového přiznání.

Princip účetní závěrky

Tento proces obnáší sestavení důležitých účetních výkazů. Konkrétně se sestavuje rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy k účetní závěrce. Dalším krokem je následně vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu a jeho zaslání konkrétnímu finančnímu úřadu.

TIP: Abyste si byli jisti, že v účetní závěrce neuděláte chybu, přihlaste se na speciální seminář Účetní závěrka za rok 2017 krok za krokem.

Princip účetní uzávěrky

Účetní uzávěrka je trochu něco jiného. Při tomto procesu dochází k uzavření celého účetnictví za dané účetní období. Uzavírají se aktivní, pasivní, nákladové a výnosové účty. K tomu se používají dva speciální účty: 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 – Účet zisků a ztrát a 702 Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 – Konečný účet rozvážný.

Jak postupovat

K uzavření účetnictví a vyčíslení konečného výsledku hospodaření je třeba učinit hned několik kroků, které nás dovedou ke správnému výsledku. Níže uvádíme několik případů, na které si dávat v této souvislosti pozor.

Je třeba provést inventarizaci majetku a závazků. Při ní porovnáváme účetní stav se stavem skutečným a případně doúčtujeme vzniklé inventarizační rozdíly. Pokud v rámci vaší činnosti účtujete o zásobách, myslete na to, že účty Pořízení materiálu a Pořízení zboží musí mít k 31.12. nulový zůstatek.

Dalším krokem je účtování časového rozlišení. Zkontrolujte si, zda jste vždy účtovali náklady a výnosy do toho období, se kterým věcně i časově souvisí. Podívejte se také například na to, zda jste nebo nejste ve fázi tvorby a rozpuštění rezerv.

Zjistěte, jak jste na tom s nedobytnými pohledávkami a pohledávkami po splatnosti. Pokud máte některé účty vedené ve dvou měnách, je třeba k 31.12. přepočítat zůstatky aktuálním kurzem ČNB k tomuto datu. Nezapomeňte zaúčtovat vzniklé kurzové rozdíly.

Závěrem celého procesu je vyčíslení výsledku hospodaření běžného účetního období, výpočet daně z příjmu a konečně i uzavření účetnictví.

Orientujete se v plánovaných novinkách?

Připravte se na plánované daňové a účetní novinky od roku 2018. S jejich pochopením vám pomůže kurz Daňové a účetní novinky v roce 2018.

Článek napsala firma:
Kurzy Sprint
Kurzy účetnictví, mezd a daní v Praze, Liberci a Hradci Králové
www.KurzySprint.cz

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování o směnkách
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký
12 příkladů
Spustit test

Přečtěte si také

Účetní uzávěrka

21. 05. 2011

Důležité informace o účetní uzávěrce - maturitní otázka z účetnictví

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=V-cem-se-lisi-ucetni-zaverka-a-ucetni-uzaverka-&idc=310

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.