Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Video návody: Jak si vyplnit daňové přiznání fyzických osob

|

1. díl: OSVČ jako hlavní činnost

V dnešním článku si názorně ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří mají příjmy pouze ze samostatné činnosti, neuplatňují slevu na dani a ani nebudou odečítat položky od základu daně.

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

 • Jan Novák, Masarykovo náměstí 26/1, 58601 Jihlava
 • IČO: 123456987
 • DIČ: 8404113498
 • VS OSSZ: 21578900
 • Pan Novák je truhlář a uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

 • Evidenci všech příjmů
 • Přehled plateb od České správy sociálního pojištění
 • Přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů:

Omluvte prosím občasné přeřeky, je to naše první video a příští bude jistě lepší :-)

 

Pan Novák si v roce 2019 vydělal 838.627 Kč. Odečte si tedy paušální výdaje ve výši 80% z příjmů (670.902 Kč).

 • 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, si odečtou poplatníci, kteří měli příjmy z řemeslných živností.
 • 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, si odečtou ti, kteří měli příjmy z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 %, nejvýše    800 000 Kč za rok, si mohou odečíst poplatníci, kteří měli příjmy ze samostatné činnosti, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, si mohou uplatnit ti, kteří měli příjmy z pronájmu a příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Při vyplňování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení potřebujeme vědět základ daně (z daňového přiznání). Po vyplnění druhu činnosti (hlavní) a vypsání počtu měsíců se nám ostatní údaje automaticky dopočtou. My poté akorát uvedeme výši zaplacených záloh.

Když vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu, musíme vyplnit příjmy a výdaje, ty najdeme v daňovém přiznání v příloze č.1. Ostatní údaje se opět automaticky dopočtou, my pak uvedeme výši zaplacených záloh.

 

2. díl: OSVČ jako vedlejší činnost

V dnešním díle si ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří byli v roce 2019 současně zaměstnání a současně vykonávali samostatnou činnost po celý kalendářní rok.

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

 • Jana Horská, Palackého 8, 625 00 Brno
 • Rodné číslo: 905312/5895
 • IČO: 123654987                                               
 • DIČ: CZ9053125895
 • VS OSSZ: 365148741 

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

 • Evidenci všech příjmů
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Přehled plateb od České správy sociálního zabezpečení
 • Přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů 

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Paní Horská si v roce 2019 vydělala fotografováním  77.161 Kč a uplatní si paušální výdaje ve výši 60%. 

 

 • 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, si odečtou poplatníci, kteří měli příjmy z řemeslných živností.
 • 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, si odečtou ti, kteří měli příjmy z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 %, nejvýše    800 000 Kč za rok, si mohou odečíst poplatníci, kteří měli příjmy ze samostatné činnosti, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, si mohou uplatnit ti, kteří měli příjmy z pronájmu a příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Základem pro výpočet celkové daně je součet příjmů a povinného pojistného ze zaměstnání plus základ daně ze samostatné činnosti. Po zaokrouhlení na stovky dolů vypočteme celkovou daň ve výši 15% a od té odečteme slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč. Vyjde nám celková daň a od té odečteme daň, která byla za zaměstnance odvedená v zaměstnání. Vyjde nám potom buď doplatek, který zaplatíme finančnímu úřadu nebo nedoplatek, který si necháme vrátit. Pro vrácení je v daňovém přiznání speciální „okýnko“, do kterého vyplníme, jakým způsobem chceme přeplatek vrátit a podepíšeme.

Při vyplňování přehledu pro ČSSZ musíme znát základ daně ze samostatné činnosti a vyplníme, že vykonáváme vedlejší činnost z důvodu zaměstnání. Pokud jsme za rok 2019 měli základ daně nižší než 78478 Kč, což je rozhodná částka pro vedlejší činnost pro neplacení důchodového pojištění, sociální pojištění nedoplácíme.

 

Pro vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu potřebujeme příjmy a výdaje za rok 2019 (najdeme v daňovém přiznání). Pojistné se nám dopočte pouze ze skutečného základu daně.

 

3. díl: OSVČ jako hlavní i vedlejší činnost

V dnešním díle si ukážeme, jak si vyplnit daňové přiznání včetně souvisejících přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu.

Tento díl je zaměřen na poplatníky, kteří byli část roku 2019 zaměstnáni a další část roku vykonávali samostatnou činnost. 

Vyplňování si ukážeme na poplatníkovi, o kterém známe tyto údaje:

 • Ing. Marek Zlatuška, Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava
 • Rodné číslo: 840411/3498
 • IČO: 123654987
 • DIČ: CZ8404113498
 • VS OSSZ: 365148741 

Co budeme potřebovat předtím, než začneme přiznání zpracovávat?

 • Evidenci všech příjmů
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
 • Přehled plateb od České správy sociálního zabezpečení
 • Přehled plateb od zdravotní pojišťovny

Zde se můžete podívat, jak vyplnit přiznání včetně přehledů

 

(doporučujeme si video zvětšit na celou obrazovku, můžete si také nastavit rychlost přehrávání na 1.25x)

Pan Zlatuška měl v roce 2018 ze zamostatné činnosti příjmy ve výši 489500 Kč a bude uplatňovat paušální výdaje. Chce si uplatnit slevu na jeho syna Jiřího. Provozoval internetový obchod a uplatní si tedy paušální výdaje ve výši 60%.

 • 80 %, nejvýše 1 600 000 Kč za rok, si odečtou poplatníci, kteří měli příjmy z řemeslných živností.
 • 60 %, nejvýše 1 200 000 Kč za rok, si odečtou ti, kteří měli příjmy z živností volných, vázaných i koncesovaných.
 • 40 %, nejvýše    800 000 Kč za rok, si mohou odečíst poplatníci, kteří měli příjmy ze samostatné činnosti, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • 30 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, si mohou uplatnit ti, kteří měli příjmy z pronájmu a příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Základem pro výpočet celkové daně je součet příjmů a povinného pojistného ze zaměstnání plus základ daně ze samostatné činnosti. Po zaokrouhlení na stovky dolů vypočteme celkovou daň ve výši 15% a od té odečteme slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč a slevu na první dítě ve výši 15204 Kč. Vyjde nám celková daň a od té odečteme daň, která byla za zaměstnance odvedená v zaměstnání. Vyjde nám potom buď doplatek, který zaplatíme finančnímu úřadu nebo nedoplatek, který si necháme vrátit. Pro vrácení je v daňovém přiznání speciální „okýnko“, do kterého vyplníme, jakým způsobem chceme přeplatek vrátit a podepíšeme. 

Při vyplňování přehledu pro ČSSZ musíme znát základ daně ze samostatné činnosti a vyplníme, že vykonáváme vedlejší činnost z důvodu zaměstnání v měsících, kdy se nám samostatná činnost překrývá se zaměstnáním. Po zbytek roku vyplníme, že vykonáváme hlaví činnost (pan Zlatuška vykonával vedlejší činnost v květnu, protože byl zaměstnán a po zbytek roku vykonával hlavní činnost).

Pro vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu potřebujeme příjmy a výdaje za rok 2019 (najdeme v daňovém přiznání). Pojistné se nám dopočte pouze ze skutečného základu daně. Musíme jen znát počet měsíců, ve kterých jsme vykonávali samostatnou činnost a z toho počet měsíců, ve kterých pro nás neplatil minimální vyměřovací základ (pro pana Zlatušku neplatil v květnu, protože by ještě zaměstnán).

 

 


Zpracovat daňové přiznání za rok 2019 můžete skrze tento online formulář »

 

Sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ za rok 2019

 

Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2019 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2019 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2019 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2019 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2019 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2019 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2019 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.

Odebírejte náš kanál na Youtube a budete vědět o nových videích jako první


Autor: Lenka Vochozková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - pouze pro zaměstnance Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - pouze pro zaměstnance

10. 03. 2020, Lenka Vochozková Vyplnění formuláře pro poplatníky, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti. Přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby - Video návod... celý článek


 Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání a z nájmu Video návod: Jak vyplnit přiznání k dani z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání a z nájmu

12. 03. 2020, Lenka Vochozková Vyplnění formuláře pro poplatníky, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a z nájmu. Přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby - Video návod... celý článek


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

 1. [ 1] MMARIE 10.08.2020, 15:33

  SUPER NAVOD

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Video-navody-Jak-si-vyplnit-danove-priznani-fyzickych-osob&idc=403

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.