Videokurz jak na daně prakticky

Video: novinky 2023 - Sociální a zdravotní pojištění, minimální mzda

 

V dnešním článku si shrneme informace o růstu záloh v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. K jejich výpočtu potřebujeme Nařízení vlády č. 290/2022 Sb. , kde najdeme informaci o výši odhadované průměrné mzdě na rok 2023.

Dle výše uvedeného nařízení známe výši všeobecného vyměřovacího základu, který je 38.294 Kč a přepočítací koeficient na rok 2023 činí 1,0530. Když tato čísla vynásobíme, vyjde nám odhad průměrné mzdy na rok 2023 a to 40.324 Kč. 

V roce 2022 jsme počítali s průměrnou mzdou o hodnotě 38911 Kč.

Sociální pojištění

Princip výpočtu zůstává stejný. Vypočítá se z daňového základu a vyměřovacím základem je pak jedna polovina z něj. Sazba také zůstává stejná a činí 29,2 %.

Minimální roční vyměřovací základ je 12 násobek čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 10.081 Kč x 12, což je 120.972 Kč. Pokud činnost netrvá celý rok, násobí se vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost trvala. Pokud je váš vyměřovací základ nižší než minimální, platí pro vás minimální.

Maximální vyměřovací základ se vypočítá jako 48 násobek průměrné mzdy, tedy 40.324 Kč x 48 a vychází 1.935.552 Kč. Při vyšších příjmech již nebudete platit důchodové pojištění.

Hlavní činnost OSVČ

Podnikatelé si oproti předešlému roku připlatí na zálohách o 103 Kč více. Minimální zálohu na sociální pojištění zjistíme tak, že vypočteme 29,2% ze čtvrtiny průměrné mzdy. Pro rok 2023 se minimální zálohy zvýší na 2.944 Kč.

Vedlejší činnost OSVČ

Záloha pro ty, kteří vykonávají vedlejší činnost (např. podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu) se vypočte jako 29,2% z desetiny průměrné mzdy. Minimální záloha bude tedy pro rok 2023 ve výši 1.178 Kč.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost bude 96.777 Kč. Spočítá se jako 2,4 násobek průměrné mzdy. V případě, že váš základ daně nepřesáhne tuto hranici, nebudete mít povinnost platit sociální pojištění ani nevznikne povinnost platit zálohy na další rok.

Nové zálohy a platby zálohy

Pokud v roce 2023 pokračujete v podnikání, novou výši záloh začnete platit až následující měsíc od podání přehledu za rok 2022.

Termíny pro placení záloh zůstávají stejné jako v předelšém roce. Musí se zasílat v měsíci, na který se záloha vztahuje. Za leden tedy záloha bude splatná od 1.1. do 31.1. Ti, kdo v daném měsíci zálohu nepošlou, musí ji uhradit nejpozději do konce února.

Porovnání sociálního pojištění oproti minulému roku

Rok

 

2022

2023

Maximální vyměřovací základ

1.867.728 Kč

1.935.552 Kč

Minimální vyměřovací základ (hlavní činnost)

116.736 Kč

120.972 Kč

Minimální vyměřovací základ (vedlejší činnost)

46.704 Kč

48.388 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní činnost)

9.728 Kč

10.081 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší činnost)

3.892 Kč

4.032 Kč

Minimální měsíční záloha (hlavní činnost)

2.841 Kč

2.944 Kč

Minimální měsíční záloha (vedlejší činnost)

1.137 Kč

1.178 Kč

Rozhodná částka pro vedlejší činnost

93.387 Kč

96.777 Kč

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ

7.000 Kč

8.000 Kč

Minimální nemocenské pojištění

147 Kč

168 Kč

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění

3.500 Kč

4.000 Kč

Nemocenské pojištění

Výše pojistného na nemocenské pojištění vzroste na 168 Kč/měsíčně. Je to z důvodu, že se zvýšila hranice příjmů zakládající účast na nemocenské a důchodové pojištění, a to z původních 3.500 Kč na 4.000 Kč.

Stejně jako u záloh na sociální pojištění, i u nemocenského pojištění platí, že pojistné bude splatné v kalendářním měsíci, na který se vztahuje.

 

Zdravotní pojištění

V tomto roce dojde i k růstu záloh na zdravotnní pojištění. Zálohy opět vychází z průměrné mzdy. Vyměřovacím základem pro rok 2023 je polovina průměrné mzdy. Sazba zdravotního pojištění je 13,5% a následným násobením získáme částku 2.722 Kč, tedy minimální zálohu na zdravotní pojištění.

Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše záloh se však platí již od ledna (na rozdíl od sociálního, kde se zálohy platí až po podání přehledu). To se netýká těch, kteří platí vyšší zálohy než jsou minimální, ti si její výši změní až po podání přehledu za rok 2022.

Pokud máte podnikání jako vedlejší činnost (podnikají při zaměstnání, při pobírání rodičovského příspěvku, v důchodu nebo při studiu), potom se na vás nevztahuje minimální vyměřovací základ. Zálohy musíte platit od druhého roku podnikání ze skutečně dosaženého zisku, vyjma zaměstnanců, kteří nemusí platit zálohy vůbec a pojistné doplatí ze skutečného zisku.

Je schválena i výše minimální mzdy, od které se odvíjí výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Její výše je 17.300 Kč, oproti roku 2022 tedy vzroste o 1.100 Kč. Minimální výše zálohy pro OBZP bude 2.336 Kč.

Porovnání zdravotního pojištění oproti minulému roku

 

Rok

 

2022

2023

Minimální měsíční vyměřovací základ

19.455.50 Kč

20.162 Kč

Minimální záloha

2.627 Kč

2.722 Kč

 

Paušální daň pro OSVČ

OSVČ již od roku 2021 mohou jednou platbou zaplatit sociální a zdravotní pojištění i daň z příjmů. Zbaví se tak povinnosti podávat tři různé formuláře, ale na druhou stranu ztratí možnost uplatnit slevy na dani, daňové zvýhodnění nebo nezdanitelné částky ze základu daně.

Paušální daň je rozdělena do 3 pásem a více o paušální dani píšeme v tomto článku.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady daňově (ne)uznatelné
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Oceňování zásob při výdeji
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a nedaňové zálohy - lehký
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Video-novinky-2023-Socialni-a-zdravotni-pojisteni-minimalni-mzda&idc=517

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.