Videokurz jak na daně prakticky

Zaměstnávání občanů z Ukrajiny v České republice

Při zaměstnávání občanů z Ukrajiny se na zaměstnance i zaměstnavatele vztahuje česká legislativa. V následujícím článku se dozvíte, co je třeba vědět při zaměstnávání občanů z Ukrajiny.

Dne 21. března 2022 nabyly účinnosti dva zákony:

  • zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podle něhož získávají občané Ukrajiny a někteří cizinci na území České republiky dočasnou ochranu,
  • zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Oba zákony mají účinnost omezenou do 31. března 2023.

Před nabytím účinnosti obou uvedených zákonů vydávalo Ministerstvo vnitra občanům Ukrajiny, kteří opustili území svého státu v období od 24. února 2022 speciální dlouhodobá víza (víza opravňující k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky).

Zákon lex Ukrajina (zákon č. 65/2022 Sb.) zavedl institut tzv. „dočasné ochrany“, uprchlíci mohou pobývat na území České republiky až po dobu jednoho roku. Držitelé dočasné ochrany mají volný přístup na pracovní trh, mohou pracovat bez pracovního povolení a nemusí přes úřad práce zařizovat povolení k zaměstnání. Cizinec s udělenou dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců. Uprchlíci mohou v ČR pracovat na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo na živnostenský list.

Občané Ukrajiny si na úřadě práce mohou také požádat o humanitární dávku pro cizince. Ta bude vyplacena automaticky ve výši 5 000 Kč za kalendářní měsíc.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatelé musí plnit informační a evidenční povinnosti stanovené zákonem o zaměstnanosti (pokud tyto povinnosti plnit nebudou, hrozí pokuta ve výši 100 000 Kč).

Zaměstnavatel musí v rámci informační povinnosti pracovní smlouvu občanů z Ukrajiny ohlásit na úřadu práce a to nejpozději v den nástupu k výkonu práce. Také platí povinnost zajistit pracovně lékařské prohlídky, školení BOZP (v jazyce, kterému zaměstnanec rozumí). V rámci evidenční povinnosti musí zaměstnavatel evidovat osobní údaje o zaměstnaném cizinci v rozsahu podle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavatelé sú také povinni uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a po dobu 3 let od skončení zaměstnávání cizince.

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnají občany Ukrajiny, budou muset při zdaňování jejich příjmů ze závislé činnosti a při uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění znát odpověď na otázku, zda se jedná o daňové rezidenty nebo nerezidenty ČR. Kritéria daňového rezidentství fyzických osob jsou v České republice upravena v ust. § 2 odst. 2, 3 a 4 zákona o daních z příjmů.Daňoví rezidenti Ukrajiny mohou uplatnit, a to i v průběhu roku u svého zaměstnavatele, pouze slevu základní na poplatníka a slevu na studenta.

 

Sociální a zdravotní pojištění

Pokud při zaměstnání Ukrajince vznikne účast na nemocenském pojištění, zaměstnavatel standardně zaměstnance přihlašuje formulářem „Oznámení o nástupu do zaměstnání“. Občané Ukrajiny, kteří pracují na území České republiky, mohou v případě potřeby čerpat dávky nemocenského pojištění stejně jako čeští občané.

Stát je plátcem pojistného za pojištěnce – cizince/žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jemuž byla udělena dočasná ochrana (vízum za účelem strpění) na území České republiky, jen pokud nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Zaměstnavatel má dále povinnost zpracovávat a předkládat za ně evidenční listy důchodového pojištění ve stejných termínech a shodným způsobem jako u ostatních svých zaměstnanců.

Za předpokladu, že při nástupu do zaměstnání je příchozí z Ukrajiny již registrován platným vízem za účelem strpění či získal dočasnou ochranu a je evidován v systému veřejného zdravotního pojištění, zaměstnavatel standardně přihlásí takového pojištěnce již s přiděleným číslem pojištěnce (P), které je uvedeno i na Náhradním průkazu pojištěnce, který obdržel od zdravotní pojišťovny.

Shrnutí důležitých informací pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině nalezete zde.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - oprava a technické zhodnocení a jeho daňové dopady
21 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zásoby vlastní výroby - lehký
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - účetní odpisy
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

#1  Helena Riegerová 11.04.2022, 14:25

Dobrý den, prosím, jak je to s vyplněním Prohlášení k dani u nově zaměstnaných cizinců z Ukrajiny ? Rezident/nerezident, možnost uplatnění slevy na poplatníka ? Děkuji za zpětnou informaci Helena Riegerová

#2  Miska Vetrakova 21.04.2022, 14:31

Dobrý den, kritéria daňového rezidentství fyzických osob jsou upravena v ust. § 2 odst. 2, 3 a 4 zákona o daních z příjmů. Daňový nerezident = nárok na základní slevu na poplatníka a případně slevu na studenta. Daňový rezident = nárok na veškeré slevy daně a daňová zvýhodnění.

#3  Helena Riegerová 21.04.2022, 14:51

Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zamestnavani-obcanu-z-Ukrajiny-v-Ceske-republice&idc=480

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.