Zdravotní pojištění - Přehled pro OSVČ

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

OSVČ přehled 2013 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout OSVČ přehled 2013 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout OSVČ přehled 2013 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout OSVČ přehled 2013 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout OSVČ přehled 2013 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
Pro správnou funkčnost si PDF dokument stáhněte k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...)


minulém článku jsme si ukázali, jak na vyplnění přehledu OSVČ pro správu sociálního zabezpečení, dnes se podíváme na přehled pro zdravotní pojišťovnu. Každá pojišťovna vystavuje vlastní formulář pro tento přehled. Vyplníte tedy ten, který náleží pojišťovně, které odvádíte pojistné.

V naší kalkulačce na výpočet sociálního a zdravotního pojištění si můžete spočítat výši pojistného na zdravotní pojištění za rok 2013 a výpočet záloh na zdravotní pojištění pro následující období.

Termín podání přehledu (pokud daňové přiznání nevyplňoval daňový poradce): 2. 5. 2014

Termín podání přehledu (jestliže daňové přiznání vyplňuje daňový poradce): 1. 8. 2014 

Způsob podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu:

 • papírová forma (formulář si vyzvedněte na pobočce správy sociálního zabezpečení nebo si vytiskněte pdf formát zde na stránkách)
 • interaktivní pdf formulář

Poté formulář můžete osobně doručit do pojišťovny nebo zaslat elektronickou formou. Elektronicky je možné formulář podat prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím služby e-Podání přehledu OSVČ. Při e-Podání je nutné mít zřízený elektronický podpis.

Tabulka hodnot pro minimální vyměřovací základ a minimální měsíční zálohu pro OSVČ.

 

Hodnoty pro ZP pro OSVČ

Období

2013 (CZK)

2014 (CZK)

ZP

Minimální vyměřovací základ

měsíc

12.942,-

12.971,-

ZP

Minimální měsíční záloha

měsíc

1.748,-

1.752,-

 

 Výpočet vyměřovacího základu pro zdravotní pojistné = 0,5 x daňový základ

(Vyměřovací základ musí dosahovat výše minimálního vyměřovacího základu, viz tabulka. Pokud nedosahuje, pojistné se bude počítat z tohoto minimálního vyměřovacího základu.)

Pojistné na zdravotní pojištění = vyměřovací základ x 0,135

Inzerce ∇

Platba záloh na zdravotní pojištění

OSVČ platí zálohy na zdravotní pojištění měsíčně. Výše záloh se vypočte vždy po podání celoročního přehledu. V tomto přehledu vypočítáme pomocí daňového základu (z daňového přiznání) vyměřovací základ pro výpočet pojistného a z toho pak celkové pojistné na zdravotní pojištění. Výši pojistného porovnáme s výší zaplacených záloh a výsledkem bude buď přeplatek nebo doplatek.

Pokud splňujete níže uvedené podmínky, nemusíte zálohy platit měsíčně, nýbrž doplatíte vždy pojistné jednou ročně na základě vyplněného přehledu pro zdravotní pojišťovnu:

 • jste současně i zaměstnanec a SVČ provozujete jako vedlejší
 • první rok při zahájení SVČ
 • pracovní neschopnost trvající celý kalendářní měsíc (nutno doložit od lékařským potvrzením)

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

1. Oddíl: Identifikační údaje

2. Oddíl: Nejprve vyplníte, zda jste neměli povinnost hradit zálohu na pojistné v některých měsících v průběhu roku. Důvodem, proč tato povinnost odpadla, může být zaměstnání nebo nemoc.

Druhá tabulka tohoto oddílu informuje o tom, zda nebyl v některých měsících pro OSVČ stanoven minimální vyměřovací základ z důvodu:

a)      plátcem pojistného byl stát (student, rodičovský příspěvek, poživatel důchodu atp.)

b)      v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu

c)      OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění

d)      OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního přepisu

e)      OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání

f)        OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.

 

3. Oddíl: OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, předložit Přehled OSVČ. Povinnost podat Přehled do 8. 4. 2014 má OSVČ v případě, pokud nepodává daňové přiznání

 

4. Oddíl: Výpočet pojistného OSVČ

 • řádek 1: Příjmy za daný rok
 • řádek 2: Výdaje daného roku
 • řádek 4: Počet měsíců trvání samostatně výdělečné činnosti
 • řádek 5: Z řádku 4 počet měsíců, kdy byla OSVČ pojištěna u dané pojišťovny
 • řádek 6: Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ
 • řádek 9: Minimální vyměřovací základ (12.942,-) x řádek 6 (počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ
 • řádek 12: Příjmy – Výdaje (řádek 1 – řádek 2)
 • řádek 14: Vyměřovací základ OSVČ = 0,5 x řádek 12
 • řádek 16: Výše pojistného = 0,135 x (řádek 14 x řádek 5)/ řádek 4
 • Zaokrouhlení na celé Kč nahoru

 

5. Oddíl: Vyčíslení uhrazených záloh a výpočet přeplatku (resp. doplatku) a způsob vrácené hodnoty přeplatku.

 

6. Oddíl: Výpočet nové výše záloh = 0,135 x 0,5 x daňový základ (řádek 12)/ počet měsíců trvání samostatně výdělečné činnosti (řádek 4)

 

7. Oddíl: Svým podpisem a vyplněným datem potvrdíte prohlášení, že všechny údaje v přehledu jsou pravdivé a správné.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Závislá činnost (příklady)
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Zásoby vlastní výroby - lehký
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Vyskladňování zásob - způsob A
Nový 20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zdravotni-pojisteni-Prehled-pro-OSVC&idc=149

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.