Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Změny v oblasti DPH pro rok 2018

|

Většina změn v oblasti DPH platí již od 1. 7. 2017. Pokud bude mít nějaké ustanovení jinou účinnost, výslovně na to v článku upozorním.


Přijaté zálohy a platby před uskutečněním zdanitelného plnění

Podle zákona o DPH (§ 20a odst. 1) vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. Tato povinnost nově neplatí v případě, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě (§ 20a odst. 2).

Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje (§ 20a odst. 3):

a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c) místo plnění.

Toto ustanovení se v praxi dotkne například odvodu DPH z přijatých plateb dárkových poukazů, záloh na energie při nájmu nemovitých věcí, pokud součástí sjednané ceny nájmu nejsou energie a není specifikován podíl úplaty na jednotlivé druhy energie, nebo předplaceného kreditu na blíže neurčené zboží či služby.

Konkrétní příklady použití uvádí Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH.


Uplatňování DPH u společníků společnosti

Toto ustanovení se týká fyzických osob společníků společnosti (dřívějšího sdružení fyzických osob bez právní subjektivity) dle § 2716 až § 2746 NOZ. Nejde tedy o společníky s.r.o.

V původní úpravě plnili společníci své povinnosti společně prostřednictvím určeného společníka. Šlo také o zvláštní důvod k registraci plátce – do obratu společníka se zahrnoval obrat dosahovaný tímto společníkem samostatně mimo společnost a obrat dosahovaný celou společností.

Nově bude každý společník společnosti postupovat individuálně sám za sebe.

Podle přechodných ustanovení mohou společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, postupovat podle „staré“ úpravy nejdéle do 31. 12. 2018. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost, vyjma přechodu k 1. 7. 2017 a 1. 1. 2019.

K tomuto režimu GFŘ 25. 8. 2017 vydala Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 .


Ručení za nezaplacenou DPH

Od 1. 7. 2017 došlo k rozšíření důvodů pro ručení za nezaplacenou DPH o případy, kdy k úhradě za zdanitelné plnění dojde prostřednictvím virtuálních měn – Bitcoin, Litecoin, CzechCrownCoin aj.

Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017 obsahuje výčet všech důvodů pro ručení za neodvedenou DPH.


Institut nespolehlivé osoby (§ 106aa)

Novela zákona o DPH zavádí nový institut tzv. nespolehlivé osoby. Jde o jiný pojem, než je nespolehlivý plátce. Nespolehlivou osobou se může stát pouze neplátce DPH, a to osoba identifikovaná k dani, osoba povinná k dani neplátce, a v některých případech dokonce i osoba nepovinná k dani.

Nespolehlivou osobou se může stát neplátce buď ze zákona, a to v případě zrušení registrace nespolehlivému plátci, nebo rozhodnutím správce daně. Důvody, pro které se neplátce stane nespolehlivou osobou rozhodnutím správce daně, blíže popisuje Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Institut nespolehlivé osoby nemá vliv na ručení za odvod DPH, protože ručení se týká pouze dvou plátců. Zákon ani informace GFŘ výslovně neuvádí praktické dopady toho, že se neplátce stane nespolehlivou osobou. Lze se domnívat, že bude mít ztíženou situaci, např. v případě dobrovolné registrace plátce.


Režim přenesení daňové povinnosti

Od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření aplikace režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku o tyto případy:

  • poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 ZDPH, tj. služby spočívající v obstarání dodání investičního zlata, pokud je u poskytnutí této služby uplatněna daň,
  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji,
  • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce – pouze agenturní zaměstnanci,
  • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky – dochází k realizaci záruky z důvodu neplnění závazku jedné strany (dlužníka),
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

Konkrétní příklady k jednotlivých situacím blíže uvádí Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017.


Vyrovnání a úprava odpočtu daně

Paragraf 77 odst. 2 písm. c) upravuje, za jakých okolností dochází k úpravě odpočtu daně, tj. k vrácení části nebo celého uplatněného odpočtu DPH. Úpravě odpočtu podléhá majetek, u něhož došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny. Způsoby prokazování zničení, ztráty či odcizení majetku jsou popsány v Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH .

Přečtěte si také: Změny v oblasti daně z příjmů v roce 2018

Článek napsala: Zuzana Bartůšková, daňová poradkyně

Chcete vědět o účetnictví a daních víc?
Pusťte si záznam z nahrávky kurzu Daňové novinky 2017/2018


Autor: Zuzana Bartůšková, web: www.bkpfinance.cz

Inzerce ∇


Přečtěte si také

 Změny v zákoně o DPH Změny v zákoně o DPH

15. 04. 2019, Michaela Vetráková Jaké jsou novinky v roce 2019 v oblasti daně z přidané hodnoty - DPH?Jaké změny přinese schválen daňový balíček?... celý článek


 Jak na souhrnné hlášení? 1.díl: teoretický pohled Jak na souhrnné hlášení? 1.díl: teoretický pohled

09. 02. 2018, Zuzana Bartůšková V souhrnném hlášení se vykazuje dodání zboží či služby do jiného členského státu a dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě.... celý článek


 Změny v oblasti daně z příjmů v roce 2018 Změny v oblasti daně z příjmů v roce 2018

17. 01. 2018, Zuzana Bartůšková Jaké jsou novinky v oblasti daně z příjmů v roce 2018... celý článek


Kategorie: Daně

Rýchly přehled článků z kategorie Daně

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-oblasti-DPH-pro-rok-2018&idc=325

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.