Videokurz odmaturuj z účetnictví

Změny v oblasti daně z příjmů v roce 2018

Některé změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob platí již pro přiznání za zdaňovací období 2017. Ostatní platí až od 2018. Nejprve si připomeneme změny platné již pro přiznání za 2017.

 

Zrušení omezení na slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na děti

Již od 2017 se zcela ruší § 35ca, jenž omezoval uplatnění slevy na manžela/ku a daňového zvýhodnění na dítě u poplatníků, kteří uplatňovali paušální výdaje u příjmů z podnikání a z nájmů. V přiznání za 2017 je možné slevu a daňové zvýhodnění na dítě uplatnit i u paušálních výdajů, ale pouze za podmínky, že podle nových pravidel bude poplatník uplatňovat nižší výdaje. Pokud se rozhodne uplatnit vyšší výdaje ještě za zdaňovací období 2017, nemůže zároveň uplatnit slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě.

 

Snížení limitu paušálních výdajů

Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 se snižují paušální výdaje na polovinu oproti stávající úpravě. Výdaje se snižují takto:

 • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmů z řemeslných živností z částky 1 600 000 Kč na částku 800 000 Kč,
   
 • u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z částky 1 200 000 Kč na částku 600 000 Kč,
   
 • z jiných příjmů ze samostatné činnosti z částky 800 000 Kč na částku 400 000 Kč,
   
 • u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z částky 600 000 Kč na částku 300 000 Kč,
   
 • u příjmů z nájmu dle § 9 snížení z částky 600 000 Kč na částku 300 000 Kč (§ 7 odst. 7, § 9 odst. 4).

Pouze v přiznání za rok 2017 se může poplatník rozhodnout, jestli uplatní vyšší paušální výdaj s tím, že současně nemůže uplatnit slevu na manželku/dítě. Nebo jestli uplatní nižší paušální výdaj a slevu na manžela/ku a daňové zvýhodnění na dítě.

 

Daňové zvýhodnění na dítě

Od zdaňovacího období 2017 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na 19 404 Kč a na třetí a další dítě na 24 204 Kč/rok. Vyšší daňové zvýhodnění je možné uplatnit za celý rok 2017. Zaměstnanci mohou vyšší daňové zvýhodnění uplatnit zpětně v ročním zúčtování daně nebo ve vlastním daňovém přiznání.

Od ledna 2018 se zvyšuje i daňové zvýhodnění na první dítě, a to na částku 15 204 Kč.

 

Zvýšení odpočtu u darů

Zvyšuje se hodnota jednoho odběru krve z 2 000 Kč na 3 000 Kč. Nově lze odečíst odběr kostní dřeně – hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20 000 Kč. Tyto odpočty darů lze uplatnit již v daňovém přiznání za 2017.

Zvýšení odpočtu na penzijní a životní pojištění

Osvobození od daně z příjmů u zaměstnance na příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně (§ 6 odst. 9 písm. p)). Zároveň se zvyšuje odpočet na vlastní příspěvek na penzijní připojištění z 12 000 Kč na 24 000 Kč (§ 15 odst. 5). A obdobně se zvyšuje odpočet na soukromé životní pojištění z 12 000 Kč na 24 000 Kč (§ 15 odst. 6).

Následující změny v daních z příjmů fyzických osob platí až od zdaňovacího období 2018.

 

Zaměstnanecké benefity

Rozšiřuje se osvobození u zaměstnanců na poskytování nepeněžního plnění na zdravotnické služby a zboží. Nově se vztahuje na nepeněžní plnění ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení a na nepeněžní plnění ve formě pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1).

Zavádí se nový osvobozený nepeněžní příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, ve kterých reklama nepřesahuje 50 % plochy (§ 6 odst. 9 písm. d) bod 4).

 

Rozšíření srážkové daně z mezd

Srážková daň se použije také na příjmy do 2 500 Kč měsíčně u zaměstnance, který nepodepsal prohlášení (bez rozlišení pracovního poměru) (§ 6 odst. 4). Toto ustanovení se použije poprvé při výpočtu mezd za leden 2018. Dosavadní úprava srážkové daně u dohod o provedení práce do 10 000 Kč zůstává beze změny.

 

Daňový bonus na dítě

Pro výpočet na roční nárok na daňový bonus na dítě (pozor, nezaměňovat s daňovým zvýhodněním na dítě) se od zdaňovacího období 2018 budou počítat jen příjmy ze zaměstnání (§ 6) a podnikání (§ 7). Pro nárok na daňový bonus musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 73 200 Kč pro 2018. Ve zdaňovacím období 2017 se ještě počítají i příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

 

Prohlášení poplatníka na 2018

Od roku 2018 se zavádí nový tiskopis prohlášení poplatníka vzor č. 26. Hlavní změnou je oddělená žádost o roční zúčtování od prohlášení a to, že tiskopis bude již jen na jeden rok. Prohlášení bude možné podepisovat také v elektronické podobě. Na stránkách finanční správy je k dispozici i interaktivní formulář. Nově bude muset v prohlášení poplatník, který chce uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, uvést, zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž vyživované děti poplatníka i jiný poplatník, zda na ně uplatňuje daňové zvýhodnění a zda je zaměstnán.

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob

Odpisy technického zhodnocení cizího hmotného majetku

Podle staré úpravy mohl technické zhodnocení hmotného majetku se souhlasem vlastníka odpisovat pouze nájemce. Nově může technické zhodnocení z obdobných podmínek jako nájemce odpisovat i poplatník, kterému byl hmotný majetek přenechán k užívání (§ 28 odst. 7). Nově lze technické zhodnocení odpisovat i u podnájemce. Nezáleží již na pojmenování smlouvy. Lze odpisovat i na základě podnájemní smlouvy nebo smlouvy o finančním leasingu.

Nový nájemce také může daňově odpisovat uhrazenou hodnotu TZ převzatého po předchozím nájemci.

 

Ocenění majetku

Podle staré úpravy nelze uznat daňovou zůstatkovou cenu stavebního díla likvidovaného v souvislosti s výstavbou nového, ale vstupní cena nového se zvýší o účetní zůstatkovou cenu likvidovaného díla. Nově do vstupní ceny nového stavebního díla vstoupí daňová zůstatková cena likvidovaného díla (§ 29 odst. 1, § 24 odst. 2 písm. b)).

 

Odpisování nehmotného majetku

Nově jsou doby odpisování nehmotného majetku závazné pouze jako minimální – lze daňově odpisovat déle.

 

Vrácení zálohy na podíl na zisku po sražení daně

Zaplacená srážková daň se vrací poplatníkovi, kterému vznikla povinnost vrátit zálohu na podíl na zisku – v případě převodu podílu se daň vrací jinému poplatníkovi, než který ji zaplatil.

Článek napsala: Zuzana Bartůšková, daňová poradkyně

Chcete vědět o účetnictví a daních víc?
Pusťte si záznam z nahrávky kurzu Daňové novinky 2017/2018

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady a výnosy podniku v letech
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření akciové společnosti
9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Vyskladňování zásob - způsob A
Nový 20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  Alena Vyžralová 18.01.2018, 23:53

Máům příjem z pronájmu polí 17 000 Kč. Jsem důchoůdce, bez dalších příjmů. Musím podávat daňové přiznání? děkuji.

#2  Lenka Vochozková 01.02.2018, 19:45

Dobrý den, bohužel ano. Příjem z nájmu se řídí §9 zákona o daních z příjmů. Od těchto příjmů si můžete odečíst skutečné výdaje nebo paušální ve výši 30% příjmů. Využít můžete i slevu na poplatníka, takže ve Vašem případě, pokud nemáte další zdanitelné přímy, Vám vyjde nulová daň, avšak přiznání podat musíte.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-oblasti-dane-z-prijmu-v-roce-2018&idc=326

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.