Změny v zákoně o DPH

Zákon č. 80/2019 Sb. (ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 27. 3. 2019), který nabyl účinnosti od 1. 4. 2019 přináší nové změny v oblasti daní. Tento článek je zaměřen na vybrané změny v novele zákona o DPH.

 

Změny v základních definicích

V zákoně č. 235/2004 Sb. o DPH dochází ke zpřesnění některých důležitých pojmů:

ÚPLATA

 • předchozí definice: částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně
 • nová definice (§ 4 odst. 1a): částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním, pod pojem úplata je rovněž zahrnuta i dotace k ceně

USKUTEČNĚNÉ PLNĚNÍ

 • tento obecný pojem byl doplněn do paragrafu o vymezení základních pojmů, najdeme ho v § 4 odst. 1n): rozumí se tím dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková

OSOBA POVINNÁ K DANI

 • do zákona č. 235/2004 Sb. se k osobě povinné k dani doplňuje vymezení „která jedná jako taková“, které nahrazuje sousloví „v rámci uskutečňování ekonomické činnosti“. Změnou se odstraní výkladové problémy při uplatňování DPH a to v případech, kdy osoba povinná k dani jedná v postavení osoby nepovinné k dani.

 

Změny při výpočtu DPH a jeho zaokrouhlování

 
Od 1. dubna 2019 se mění výpočet DPH. V rámci přechodného období (6 měsíců od nabytí účinnosti novely) plátci DPH mohou daň počítat podle "zanikající" právní úpravy nebo si mohou zvolit nový způsob. Avšak po novém již nebude možné DPH zaokrouhlovat na celé koruny, výpočet prostřednictvím původního koeficientu se rovněž ruší.
 
Výpočet DPH „shora“
 • zanikající způsob: pokud sazba daně byla 21%, koeficient pro výpočet daně z částky včetně daně se určil 21/121 = 0,1736, když sazba daně byla 15%, koeficient se určil 15/115 = 0,1304, pokud sazba daně byla 10%, koeficient se určil 10/110 = 0,0909 (zaokrouhlení vždy na 4 desetinná místa),
 • nový způsob: koeficient se již nebude zaokrouhlovat na 4 desetinná místa
 
V praxi to bude vypadat takto: pokud částka včetně DPH (21%) je 60 500 Kč, DPH by po zaokrouhlení koeficientu bylo ve výši 10 502,80 Kč → podle novely zákona je DPH ve výši 10 500 Kč (60 500 - 60 500 / 1,21) nebo také (60 500*21/121).
 
Důležité je také sledovat formu úhrady faktury. Podle § 36 odst. 5 ZDPH se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. 

Základ či výši daně z přidané hodnoty si můžete spočítat v aktualizované kalkulačce DPH.

 

Změny u nedobytných pohledávek

Pohledávka, která byla vymáhaná ještě před novelou zákona o DPH se řídí zákonem platným do 31. 3. 2019. Což znamená, že k vrácení DPH dochází jen u přihlášených pohledávek v insolvenčních řízeních za dlužníky, na které byl prohlášen konkurz (§ 44 ZDPH). 
 
Nová úprava  vymezuje následující situace, ve kterých bude moci věřitel provést opravu základu DPH u nedobytné pohledávky ze zdanitelného plnění (§ 46 ZDPH):
 • a) pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky,
 • b) pohledávka byla vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,
 • c) dlužník se nachází v insolvenčním řízení,
 • d) došlo ke smrti dlužníka,
 • e) bylo zahájeno řízení podle a) až d), ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.
 

Nová úprava pro poukazy

Pravidla pro uplatňování DPH u poukazů nebyla doposud v zákoně o DPH specificky upravena. Do zákona byl přidán nový § 15 ZDPH, který je zaměřen na uplatňování DPH u plnění, která jsou zcela nebo částečně hrazena prostřednictvím poukazů. Poukazy se rozdělují dle způsobu jejich použití na jednoúčelové a víceúčelové.
 
Jednoúčelovým poukazem se rozumí poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje:
 • sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a
 • místo plnění.
Jednoúčelovým poukazem je např. poukaz na ubytování v hotelu XYZ v Brně.
 
Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz. Jedná se o poukaz, u něhož není předem s určitostí známo, na jaké konkrétní plnění bude poukaz čerpán (např. stravenky). 
 
Také byly přidány následující související paragrafy:
 • § 15a: Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu
 • § 15b: Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu
 
Nová pravidla se také promítají do ustanovení § 21, § 36, § 74, § 79a ZDPH.
 
Veškeré změny, které se týkají novely zákona o DPH naleznete na stránkách Finanční správy.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - ZC a vyřazení a jeho daňové dopady
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování o směnkách
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování časového rozlišení
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Novinky v DPH

11. 07. 2016

Zákonodárci opět nelenivěli a připravili si pro nás v průběhu roku 2016 hned několik novel. Už jste se s nimi stihli seznámit?

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-zakone-o-DPH&idc=374

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.