Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Změny v zákoně o DPH

|

Zákon č. 80/2019 Sb. (ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 27. 3. 2019), který nabyl účinnosti od 1. 4. 2019 přináší nové změny v oblasti daní. Tento článek je zaměřen na vybrané změny v novele zákona o DPH.

 

Změny v základních definicích

V zákoně č. 235/2004 Sb. o DPH dochází ke zpřesnění některých důležitých pojmů:

ÚPLATA

 • předchozí definice: částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně
 • nová definice (§ 4 odst. 1a): částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním, pod pojem úplata je rovněž zahrnuta i dotace k ceně

USKUTEČNĚNÉ PLNĚNÍ

 • tento obecný pojem byl doplněn do paragrafu o vymezení základních pojmů, najdeme ho v § 4 odst. 1n): rozumí se tím dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková

OSOBA POVINNÁ K DANI

 • do zákona č. 235/2004 Sb. se k osobě povinné k dani doplňuje vymezení „která jedná jako taková“, které nahrazuje sousloví „v rámci uskutečňování ekonomické činnosti“. Změnou se odstraní výkladové problémy při uplatňování DPH a to v případech, kdy osoba povinná k dani jedná v postavení osoby nepovinné k dani.

 

Změny při výpočtu DPH a jeho zaokrouhlování

 
Od 1. dubna 2019 se mění výpočet DPH. V rámci přechodného období (6 měsíců od nabytí účinnosti novely) plátci DPH mohou daň počítat podle "zanikající" právní úpravy nebo si mohou zvolit nový způsob. Avšak po novém již nebude možné DPH zaokrouhlovat na celé koruny, výpočet prostřednictvím původního koeficientu se rovněž ruší.
 
Výpočet DPH „shora“
 • zanikající způsob: pokud sazba daně byla 21%, koeficient pro výpočet daně z částky včetně daně se určil 21/121 = 0,1736, když sazba daně byla 15%, koeficient se určil 15/115 = 0,1304, pokud sazba daně byla 10%, koeficient se určil 10/110 = 0,0909 (zaokrouhlení vždy na 4 desetinná místa),
 • nový způsob: koeficient se již nebude zaokrouhlovat na 4 desetinná místa
 
V praxi to bude vypadat takto: pokud částka včetně DPH (21%) je 60 500 Kč, DPH by po zaokrouhlení koeficientu bylo ve výši 10 502,80 Kč → podle novely zákona je DPH ve výši 10 500 Kč (60 500 - 60 500 / 1,21) nebo také (60 500*21/121).
 
Důležité je také sledovat formu úhrady faktury. Podle § 36 odst. 5 ZDPH se do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. 

Základ či výši daně z přidané hodnoty si můžete spočítat v aktualizované kalkulačce DPH.

 

Změny u nedobytných pohledávek

Pohledávka, která byla vymáhaná ještě před novelou zákona o DPH se řídí zákonem platným do 31. 3. 2019. Což znamená, že k vrácení DPH dochází jen u přihlášených pohledávek v insolvenčních řízeních za dlužníky, na které byl prohlášen konkurz (§ 44 ZDPH). 
 
Nová úprava  vymezuje následující situace, ve kterých bude moci věřitel provést opravu základu DPH u nedobytné pohledávky ze zdanitelného plnění (§ 46 ZDPH):
 • a) pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky,
 • b) pohledávka byla vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,
 • c) dlužník se nachází v insolvenčním řízení,
 • d) došlo ke smrti dlužníka,
 • e) bylo zahájeno řízení podle a) až d), ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy.
 

Nová úprava pro poukazy

Pravidla pro uplatňování DPH u poukazů nebyla doposud v zákoně o DPH specificky upravena. Do zákona byl přidán nový § 15 ZDPH, který je zaměřen na uplatňování DPH u plnění, která jsou zcela nebo částečně hrazena prostřednictvím poukazů. Poukazy se rozdělují dle způsobu jejich použití na jednoúčelové a víceúčelové.
 
Jednoúčelovým poukazem se rozumí poukaz, u kterého jsou v okamžiku jeho vydání o dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, známy alespoň tyto údaje:
 • sazba daně v případě zdanitelného plnění nebo skutečnost, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a
 • místo plnění.
Jednoúčelovým poukazem je např. poukaz na ubytování v hotelu XYZ v Brně.
 
Víceúčelovým poukazem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz. Jedná se o poukaz, u něhož není předem s určitostí známo, na jaké konkrétní plnění bude poukaz čerpán (např. stravenky). 
 
Také byly přidány následující související paragrafy:
 • § 15a: Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě jednoúčelového poukazu
 • § 15b: Dodání zboží nebo poskytnutí služby v případě víceúčelového poukazu
 
Nová pravidla se také promítají do ustanovení § 21, § 36, § 74, § 79a ZDPH.
 
Veškeré změny, které se týkají novely zákona o DPH naleznete na stránkách Finanční správy.

Autor: Michaela Vetráková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Změny v oblasti DPH pro rok 2018 Změny v oblasti DPH pro rok 2018

16. 01. 2018, Zuzana Bartůšková Jaké jsou novinky v roce 2018 v oblasti daně z přidané hodnoty - DPH? ... celý článek


 DPH a určení místa plnění při poskytování služeb v příkladech z praxe DPH a určení místa plnění při poskytování služeb v příkladech z praxe

06. 12. 2016, Zuzana Bartůšková Víte jaké je základní pravidlo pro určení místa plnění DPH při poskytování služeb? ... celý článek


 DPH na vstupu a na výstupu DPH na vstupu a na výstupu

18. 07. 2016, Ing. M. Bohdalová Základní orientace v teorii DPH na vstupu a na výstupu... celý článek


Kategorie: Daně

Rýchly přehled článků z kategorie Daně

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-zakone-o-DPH&idc=374

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.