Články autora

Komentáře

Stránka Komentář
Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad http://www.mpsv.cz/files/clanky/16954/Vyhlaska_435_2013.pdf (vloženo: 12.01.2014, 20:47)
Účtování dotací Vedete-li DE, tak neúčtujete. Přijatá dotace je pro Vás příjem, který se řídí zákonem o daních z příjmů.Dotace jsou zpravidla od daně z příjmů FO osvobozeny (vloženo: 12.01.2014, 20:45)
Aktiva Barb:vydané směnky - vzhledem k tomu, že směnka může být vlastní i cizí, může fungovat pouze jako zajišťovací instrumet či ručení (podrozvaha), nelze proto jednoznačně určit... Nakoupené cenné papíry by měly být zásadně aktivum a vydané (emitované) jsou pasivum- např. emise akcií - zvýší se VK, emise dluhopisů - zvýší se závazky. Rozhodně z tak obecného popisu nelze rozpoznat na jaký účet účtovat :-) (vloženo: 12.01.2014, 20:43)
Účtování úvěru Dle vyhlášky pro podnikatele můžete(ale nemusíte) nákladové úroky zahrnout do pořizovací ceny DHM. Záleží na vnitřní směrnici v dané účetní jednotcce. (vloženo: 31.12.2013, 12:43)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Dobrý den, pro posouzeni zdali Váš manžel může uplatnit slevu na vyživovanou osobu - Vás je důležité sečíst všechny Vaše příjmy dle jednotlivých zdrojů(některé se totiž do rozhodujícího příjmu) nezapočítávají.. Až poté jde odpovědět na Váš dotaz.Sp Navrátil (vloženo: 30.12.2013, 19:08)
Účtování úvěru libor:Dobrý den, takto určitě nejde, Vaším výnosem jsou přece jen úroky,jelikož jistina (Vámi poskytnutá částka úvěru) se Vám vrátí zpět. úroky - 662, ostatní finanční výnosy(např. poplatky)668, poskytnutou částku úvěru lze účtovat např. na 256 (krátkodobé) a 065 (dlouhodobé) (vloženo: 26.12.2013, 10:06)
Jak účtovat odpisy Dobrý den, od jaké částky se dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek odpisuje si účetní jednotka stanoví svým vnitřním předpisem - např. ve vnitropodnikových směrnicích. Nyní mám na mysli odpisy účetní. Většina podniků v ČR má tyto hranice nastavené stejně jako je stanoví Zákon o dani z příjmů pro odpisy daňové. (zejména kvůli administrativnímu zjednodušení). v případě, že se za zdaňovací období u daného SW neseskládá pořizovací cena 60 000 Kč, ale méně, můžete dát rovnou do nákladů.V praxi se před zařazením použije účet 041 na kterém se sleduje cena, v případě zařazení kdy částka je menší než 60 000 můžete zaúčtovat na 518 - do nákladů. (vloženo: 05.10.2013, 20:09)
Účtování záloh Dobrý den, nárok na odpočet máte až budete mít k dispozici daný daňový doklad, tudíž to pravděpodobně bude 7.6.2013. Dodavatel však musí DPH odvést ze zálohy už v květnu (v květnu obdržel platbu). V případě, že by Vám dodavatel daňový doklad vystavil ihned po přijetí platby, mohli byste nárokovat DPH už v květnu :-) (vloženo: 08.06.2013, 13:08)
Jak se účtuje výsledek hospodaření 710 je účet zisků a ztrát --> na tento účet se převádí na konci účetního období nákladové a výnosové účty.Nákladové účty: 710/5xx, Výnosové účty:6xx/710.Je-li konečný zůstatek účtu 710 na straně MD (N>V) jedná se o ztrátu. Je-li konečný zůstatek účtu 710 na straně D(V>N) jedná se o zisk.Ať je zůstatek jakýkoliv, je třeba ho převést na účet 702 - Konečný účet rozvažný (aby se účet 710 "vynuloval").V rozvaze se jedná o položku : Výsledek hospodaření běžného účetního období.V dalším účetním období se při otevírání účetních knih tento výsledek hospodaření převede na účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) - doufám, že jsem odpověděl na Vaši otázku :-) Kdyžtak se ještě ptejte.JN (vloženo: 25.04.2013, 20:35)
Účtování mezd Ano, slevy se mohou uplatnit i kombinovaně. (vloženo: 15.03.2013, 18:57)
Aktiva No obecně, při jakékoliv účetní operaci, z hlediska účtování samotného je vždy důležité uvědomit jaký bude mít transakce dopad na rozvahu... a následně přiřadit vhodné účty a ,,zaúčtovat" na ně hodnotu dané transakce... Takže asi zásadní věcí je pochopit možné dopady transakcí na rozvahu, resp. možné rozvahové změny... Jak jsem již psal od dalšího dílu našeho seriálu plánujeme popisovat základní zásady účtování. :-) (vloženo: 06.01.2013, 16:40)
Aktiva No obecně, při jakékoliv účetní operaci, z hlediska účtování samotného je vždy důležité uvědomit jaký bude mít transakce dopad na rozvahu... a následně přiřadit vhodné účty a ,,zaúčtovat" na ně hodnotu dané transakce... Takže asi zásadní věcí je pochopit možné dopady transakcí na rozvahu, resp. možné rozvahové změny... Jak jsem již psal od dalšího dílu našeho seriálu plánujeme popisovat základní zásady účtování. :-) (vloženo: 06.01.2013, 16:40)
Aktiva V tomto případě bych Vám buď doporučil si zkoušet příklady na této stránce a zkusit tomu přijít na kloub, anebo sledovat náš seriál účetnictví pro začátečníky, kde se od dalšímu dílu začneme postupně věnovat základním technikám účtování ;-). Nejlepší by asi byla kombinace obojího :-). Mějte se krásně. (vloženo: 05.01.2013, 10:07)
Účtování kurzových rozdílů Dobrý den, ideální by bylo s dokladem ze směnárny zaúčtovat nakoupení cizí měny. (s vytvořením valutové pokladny ze které pak dané zboží uhradit). V případě, že nemáte doklad ze směnárny bych to asi normálně uhradil z korunové pokladny... (vloženo: 04.01.2013, 20:04)
Aktiva Co konkrétně Vám dělá problém ? :-) (vloženo: 04.01.2013, 20:02)
Účetnictví od A do Z, 2 díl - Význam a funkce účetnictví, uživatelé účetnictví Další článek vyjde již tento týden :-) (vloženo: 03.01.2013, 20:07)
Účetnictví od A do Z, 1. díl - Pojem účetnictví Vůbec nemáte zač. Přeji hodně štěstí a úspěchů v účetnictví :-) A také doufáme, že Vám k tomu pomohou tyto stránky. (vloženo: 07.11.2012, 20:22)
Účetnictví od A do Z, 1. díl - Pojem účetnictví Dobrý den, Co se týče literatury, osobně nejbližší je mi učebnice účetnictví od Ing. Pavla Štohla ( http://ucebnice.stohl-znojmo.cz/ ), podle této učebnice se učí na většině obchodních akademií.Prozatím doporučuji alespoň 1. díl, bude-li chtít účetnictví porozumět ještě více do hloubky, tak může sáhnout i po druhém.Ačkoliv je učebnic na českém trhu celá řada, vřele Vám doporučuji, resp. Vaší dceři zbytečně se nezahlcovat přemírou knížek. Jedna učebnice v kombinaci s dalším zdrojem (např. touto stránkou :-)) je naprosto dostačující. K veškeré praktičtější problematice, kterou v tomto seriálu budeme probírat, bude k dispozici celá řada příkladů(nad rámec stávajících příkladů), či případových studií, jež jsou ideální pro ověření si čerstvě nabytých znalostí. V případě, že by ji účetnictví začalo více zajímat, určitě bych uvažoval o absolvování nějakého kurzu, který by jí ještě více rozšířil obzory.(pokud byste někdy v budoucnu chtěla/y konzultovat vhodný výběr kurzu, také není problém), avšak určitě si myslím, že alespoň pro začátek dostatečným zdrojem informací je tato stránka v kombinaci např. s výše zmíněnou učebnicí. Rada na konec: Tak jako u všeho platí, nepodcenit začátky, neboť špatné návyky se těžko odstraňují :-) S přátelským pozdravem a hodně štěstí do světa účetnictví přeje J.Navrátil (vloženo: 02.11.2012, 23:36)
Účetnictví od A do Z, 1. díl - Pojem účetnictví Podle plánu budou články publikovány vždy zhruba s 2-týdenní prodlevou :-) (vloženo: 12.10.2012, 19:45)
Účtování reklamací a slevy z ceny Souhlasím s pí. Jílkovou, sama od sebe rozhodně nesnižujte fakturu o 2%, zřejmě Vám bude vystaven dobropis při uhrazení do 10-dnů. (vloženo: 08.10.2012, 12:32)
Účtování stravenek Místo výkonu práce není překážkou k poskytování příspěvku na stravování.Nárok zaměstnanci připadá splní-li obecné podmínky. Postavení zaměstnance se tedy v tomto ohledu žádným způsobem neliší. (vloženo: 02.10.2012, 21:14)
Účtování mezd vyplacení zálohy na mzdu zaměstnanci (hotovostně) : 331/211 předpis hrubých mezd : 521/331 nyní na účtu 331 máme závazek vůči zaměstnanci, který je nyní snížený o již dříve vyplacenou zálohu. (vloženo: 11.09.2012, 14:49)
Dlouhodobý finanční majetek - účtování & předkontace Dobrý den, z hlediska účetnictví a potažmo samotného účtování je důležité porovnat pořizovací cenu - ve vašem případě 27 000 (za předpokladu, že k nákupu nejsou žádné vedlejší pořizovací náklady) s hranicí určenou ve vnitropodnikové směrnici k posouzení zdali se jedná o dlouhodobý majetek. Pravděpodobně se bude jednat o drobný dlouhodobý majetek, který se zaúčtuje do nákladů, avšak bude sledován v operativní evidenci. Poznámka : většina společností si hranice pro DM do vnitropodnikové směrnice dává shodné se zákonem o daní z příjmů (hmotný 40k, nehmotný 60k). V návaznosti na toto, si také drtivá většina účetních jednotek stanoví odpisový plán shodný se ZDP, tudíž se účetní odpisy rovnou budou rovnat daňovým, což v budoucnu ušetří hodně práce. Avšak je nutné si uvědomit, že v některých případech to může ohrozit věrnost a poctivý obraz účetnictví. Z hlediska daně z příjmů, vzhledem k tomu, že částka je menší než 40 000, se bude jednat o daňově uznatelný náklad. Tudíž by se účtovalo např. takto : předpoklad : dodavatelský způsob pořízení 501/321 (cena bez DPH) 343/321 (DPH) V případě nějakých dalších, navazujících otázek, neváhejte a ptejte se, pokusíme se poradit :-) (vloženo: 02.09.2012, 09:44)
Účet 221 Přeplatku bych evidoval na účtě 315, resp. 378 :-) Poté zúčtujete proti dodavatelské faktuře až přijde 321/378(315) (vloženo: 31.12.2013, 12:39)
Účet 221 V případě, že uhradíte stejnou fakturu 2x, evidoval bych podruhé zaplacenou částku na účtě 315, resp. 378. Kdyžtak dotaz prosím podrobněji specifikujte ať Vám dokážeme co nejlépe odpovědět :-) Sp Navrátil (vloženo: 30.12.2013, 19:04)
Účet 121 Dohadné položky se používají je-li znám účel, období se kterým náklad souvisí, jen neznáme částku... Například - nevyfakturované služby, které však byli provedené (alespoň částečně) - dle odhadu: dohadná položka aktivní (MD)/ Výnos (DAL).V případě přijatých služeb na které nemáte od dodavatele fakturu provést obdobně: Náklad (MD) / Dohadná položka aktivní (DAL) - odhad částky - např. dle smlouvy, minulých dodávek apod... (vloženo: 10.12.2013, 21:55)
Účet 123 Ano byla zrušena ,důležité je poznamenat, že pouze v rámi účetnictví tzv. vybraných jednotek. (viz vyhláška 410/2009 Sb.) Každopádně je tato skupina právoplatně trnem v oku řady účetních vzhledem ke skutečnosti, že při účtování ve prospěch účtů skupiny se nejedná o skutečný výnos. (vloženo: 08.12.2013, 21:11)
Účet 261 účet 261 se používá hlavně z praktického důvodu. Je třeba si uvědomit např při převodu z jednoho účtu na druhý (ikdyž transakce proběhne ve stejný den), že v účetnictví účtujete na základě účetních dokladů - v tomto případě to jsou 2 bankovní výpisy. proto se při účtování jednoho provede zápis : 261/221 a na druhém 221/261. Teoreticky je možné zaúčtovat 221/221, kdy by účetním dokladem byly oba výpisy, avšak vzhledem k tomu jak funguje většina účetních SW je toto dosti nepraktické - účtujete každý výpis zvlášť :-) (vloženo: 08.12.2013, 21:07)
Účet 121 Veronika: O jaké služby se jedná? Proč dané služby nejsou vyfakturovány? Každopádně musíte respektovat princip přiřazování nákladů k výnosům ve shodném období, v tomto případě bych volil přes dohadné položky aktivní (vloženo: 08.12.2013, 21:00)
Účet 324 samotná "finální" faktura může mít tyto předkontace: 311/602 + 324/311 a v případě, že byla předplatbou uhrazena celková částka, tato finální faktura bude na 0.- Kč. Co se týče samotného párování záleží jaký SW používáte... (vloženo: 05.10.2013, 20:05)
Účet 252 Dobrý den, 252 je aktivní účet, děkujeme za upozornění :-) - už je to opraveno. (vloženo: 27.05.2013, 19:29)
Účet 544 Účtoval bych 544/325 (z hlediska DPH je to mimo předmět daně) + z hlediska daně z příjmů se jedná o daňově uznatelný náklad při jeho uhrazení. (vloženo: 27.05.2013, 19:03)
Účet 355 Dobrý den. účet 351 - např. v případě společnosti, která je vlastněná ("ovládaná") jinou společností - "matkou" - máme-li za touto osobou pohledávku použijeme účet 351. Účet 355 použijeme v případě pohledávek za společníky, členy družstva, viz název:-) (vloženo: 27.05.2013, 19:01)
Účet 518 Dobrý den, máte-li doklad od neplátce DPH, dáte si do účetnictví celou částku jako náklad... Na daném dokladu, ani nemůže být vypočtena částka DPH, ani uvedena sazba. (vloženo: 11.05.2013, 10:52)
Účet 321 Jatelák: 042/321 + 343/321 ... Předpokládám, že stavba bude pro vás dlouhodobým majetkem. Na účtu 042 budete kumulovat různé vedlejší pořizovací náklady, poté převedete na účet 021(stavby) - 021/042. (vloženo: 11.05.2013, 10:51)
Účet 321 morreluc: V případě přijaté faktury máte nárok na odpočet k DUZP za předpokladu, že máte již fakturu...Po DUZP můžete DPH nárokovat až s přijatou fakturou. Dodavatel má povinnost vystavit daňový doklad odběrateli do 15 dnů od DUZP. (vloženo: 11.05.2013, 10:49)
Účet 395 Dobry den, chcel by som poprosit o radu, ako zauctovat nasledovny priklad: 1. stredisko A vystavilo Fa za sluzby stredisku B - 395/699? 2.stredisko B prijalo Fa - 599/395? 3. ako bude vyzerat suvaha a VZS pre firmu ako celok? Dakujem pekne (vloženo: 04.04.2013, 13:41)
Účet 042 V roce 2012 jsme rekonstruovali budovu účtovali jsme předpis 042/321 a úhradu zápočtem pohledávky o proti závazkům. vyrovnání 321/311 7mil./7 mil. v roce 2013 byla podepsána smlouva dohoda o narovnání takto ponechat započtenou pohledávku vůči závazku ve výši 1 mil. a pak dodavatel vystavil dobropis 2 mil. a zbylý zůstatek uhradit na účet dodavatele 4 mil. domnívala jsem se, že vše vyřeším přes účet -042/-321 dobropis 2 mil. a 042/321 úhrada 4 mil. 321/231 ale stále nemohu přijít na to jak znovu nastavit zápočet ve výši 1 mil. Jak nastavit znovu předpis na 6 mil. (tj. částka bez 1 mil. kompenzace) 042/321 6 mil z toho dobropis 042 2 mil./-321 2 mil. a předpis 042/321 4 mil. a úhradu 321/231 Děkuji za odpověď (vloženo: 21.03.2013, 21:06)
Účet 568 Můžete zaúčtovat jako ostatní finanční výnosy.(221/668) Respektive jako snížení nákladů za poplatky (221/568). (vloženo: 04.03.2013, 20:25)
Účet 512 Dobrý den, daňově neuznatelné pouze ve výši přesahující daňově uznatelné. (vloženo: 10.02.2013, 21:15)
Účet 381 Dobrý den, Můžete zaúčtovat klidně 381/321 a vždy na konci měsíce poměrnou část dát do N. Nejdůležitější je, aby na konci účetního období bylo v nákladech jen ta část, co tam má být. A na NPO náklad spadající do násl. úč. období. :-) Záleží na Vašich vnitřních směrnicích, zdali máte předepsáno časově rozlišovat na měsíce.... (vloženo: 19.01.2013, 15:14)
Účet 336 Ano, tento účet může vskutku mít aktivní zůstatek, v tomto případě se jedná v podstatě o pohledávku. (vloženo: 28.10.2012, 15:17)
Účet 395 Dobrý den, ve skutečnosti použití účtu závisí zejména na vnitřní směrnici konkrétní účetní jednotky. Tudíž nelze jednoznačně říct : účet 395 se nepoužívá. Osobně jsem se s podobným ,,problémem" již také několikrát setkal. Hlavním účelem použití účtu 349(395) je aby se zaúčtovalo DPH jak na vstupu (MD), tak na výstupu (DAL) - aby se neúčtovalo rovnou 343/343, tak se použije jeden z těchto 2 účtů. Pro uspokojení kantorů používejte účet, který Vám oni radí, avšak důležité je abyste Vy věděla k čemu daný účet vůbec slouží :-) (vloženo: 26.10.2012, 23:17)
Účet 261 Tyto poplatky jsou finanční náklad- takže bych doporučil účet 568-ostatní finanční náklady. Platí-li Vám například host kartou 500 Kč, dalo by se zaúčtovat následovně : 500,- MD-315 D-60x , dle bankovního výpisu pak zjistíte, že z platby 500,- si provozovatel terminálu na karty strhne 20,- za tuto platbu, v tomto případě, zaúčtujete: 20,- MD-568 D-315 , 480,- MD-221 D-315 (vloženo: 22.10.2012, 10:17)
Účet 221 Dobrý den, máte zřejmě namysli případ, kdy jste omylem zaplatili více dodavateli. V tomto případě respektujte částku, která je na bankovním výpise, čili 321/221 a částku co Vám dodavatel zpátky zašle 221/321, jedná-li se o dodavatele se kterým spolupracujete častěji, můžete se například dohodnout, že příště zaplatíte méně. (vloženo: 12.10.2012, 20:04)
Účet 324 Je důležité si uvědomit, že pokladní kniha není účetní doklad. Tento příklad by měl více možných řešení. Například tento : Záloha zaměstnanci (VPD) : 335/211 1000 Kč. Zaměstnanec zaplatí 150 kč v obchodě, kde obdrží paragon(účtenku), na zbylých 850 kč se vystaví příjmový pokladní doklad - 211/335, oněch 150 kč (např za kanc. potřeby) zaúčtujeme na příslušný nákladový účet (jedná li se o náklad), v tomto případě 501/335. Stvrzenku samozřejmě musíme uschovat, abychom mohli případně dokázat výdej 150 kč. Snažší varianta je, že se účtuje pouze výdajový pokladní doklad : 501/211 (např. zaměstnanec zaplatí ze svého a pak mu to firma proplatí). Stvrzenku dáme společně k výdajovému pokladnímu dokladu. JN (vloženo: 14.09.2012, 20:43)
Účet 261 VPD svědčí o úbytku peněz z pokladny -tudíž : XXX/211 , V případě převodu na BÚ účtujeme na základě VPD takto : 261/221. Poté na základě bankovního výpisu ,,vynulujeme" účet 261 - 221/261 V případě platby kartou (peníze ubývají z BÚ) se účtuje takto : VÚD - nákup např. pohonných hmot - platba kartou : (neuvažuju DPH) : 501/325 +stvrzenka o platbě kartou bankovní výpis : 325/221 V případě dalších dotazů neváhejte a ptejte se :-) (vloženo: 02.09.2012, 20:13)
Účet 022 Stroje nikam přeúčtovávat nemusíte, jen je nesmíte zapomenout řádně odepisovat. JN (vloženo: 31.08.2012, 19:20)
Účet 421 Společnost vytváří rezervní fond povinně ze zákona (obchodní zákoník). Ve výši nejméně 10% z 1. čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě, nejméně však 5% z čistého zisku, až do dosažení výše určené ve společenské smlouvě (nejméně však do výše 10% ZK) O rozdělení zisku se účtuje až následující účetní, rozhoduje o něm valná hromada. Jako přílohu k daňovému přiznání dáte účetní výkazy za období, kterého se daňové přiznání týká. (Tam ještě tvorba rezervního fondu za tento rok vidět nebude) (vloženo: 30.08.2012, 22:21)
Účet 381 V prvé řadě není zaúčtovaná FA do správného účetního období, kterého se týkala. Pokud faktura nebyla doručena, měl být příslušný náklad zaúčtován prostřednictvím dohadné položky pasivní jako nevyfakturovaná dodávka. Pokud se tak nestalo, a účetní knihy jsou uzavřeny, nezbývá než uvedenou fakturu zaúčtovat do nového účetního období. Také by se mělo podat dodatečné daňové přiznání na daň z příjmů a v souvislosti se zaúčtováním faktury vyúčtovat i nárok na odpočet DPH. (vloženo: 30.08.2012, 22:12)
Účet 383 Ano, i zde můžou vzniknout kurzové diference. příklad : den A) FA na nájem 1000 € (1€=25 Kč) 25 000 Kč 518/321 (pro zjednodušení neuvažujeme DPH) den B) Úhrada FA nájem 1000 € (1€ = 24,90) 24 900 Kč 321/221 Nyní nám na účtu 321 zbývá ještě 100 Kč, přičemž jsme FA uhradili, jelikož jsme platili méně, než jsme čekali při vzniku závazku, vzniká nám výnos v hodnotě 100 Kč - 321/663 (tímto zápisem se nám účet 321 vynuluje) Pomohla Vám tato odpověď. S pozdravem JN (vloženo: 30.08.2012, 22:03)
Účet 710 Jsme rádi, že se Vám stránky líbí. V případě nějakých nápadů na vylepšení, neváhejte a pište :-) !!! Chybí-li Vám tu nějaký článek na konkrétní téma, také můžete posílat své tipy. Děkujeme JN (vloženo: 30.08.2012, 21:59)
Účet 604 Dobrý den, diference způsobené haléřovým vyrovnáním lze účtovat na ostatní provozní náklady - 548 (potažmo ostatní provozní výnosy - 648) JN (vloženo: 30.08.2012, 21:37)
Účet 549 Dobrý den, náklad je daňově uznatelný, je-li škoda způsobená živelnou pohromou, či je-li způsobená neznámým pachatelem.ZDP (§24 , ods. L) Dále je to náklad uznatelný do výše přijaté náhrady - příklad : Škoda na majetku 10 000 Částka předepsaná zaměstnanci k úhradě : 6 000 (335/648) - v tomto případě bude z 10 000, uznatelných pouze 6 000 . (V případě náhrady škody pojišťovnou, postupujeme stejně). V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice, neváhejte a napište, pokusím se odpovědět :-) JN (vloženo: 30.08.2012, 21:34)
Účet 563 V případě vzniku kurzové ztráty na konci účetního období, bych postupoval takto. Př. : mám závazek např. 1000 € (v kurzu 25 - vznik závazku 25 000 Kč) Kurz ČNB k 31.12. je 25,10 , proto musím provést přecenění. Nyní závazek bude mít hodnotu 25 100 Kč, avšak na účtě 321 mám pouze 25 000 Kč, proto musím zaúčtovat : 563/321 - Náklad/zvýšení závazku. (kdybychom teď tento závazek chtěli hradit, tak bychom platili více, proto je to náklad) Hradit se nic nebude, avšak dle ZoÚ, je toto přecenění nutné provést. (vloženo: 29.08.2012, 22:10)
Účet 221 Máte-li přeplatek, znamená to, že máte pohledávku. - např. na účtě 378. Bude-li vám přeplatek vrácen na BÚ, tak na základě bankovního výpisu zaúčtujete : 221/378 a tím se vám tato ,,pohledávka" vyrovná. (vloženo: 29.08.2012, 22:06)
Účet 551 Markéta : 551/081 - předkontace pro zaúčtování odpisu ke stavbě, budově,... (interní doklad) Jitka : Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek naopak odpisovat nemusí tyto účetní jednotky: bytová družstva, pokud tento majetek v jejich vlastnictví neslouží k podnikání, právnické osoby založené za účelem, aby se staly vlastníky domů s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů, a to za předpokladu, že majetek neslouží k podnikání. Mirka : V případě, že jste telefon měli zařazený v dlouhodobém majetku, je třeba ho v případě reklamace vyřadit z evidence (byl-li vrácen), v případě vrácení peněz dodavatelem, by se skutečně mělo jednat o výnos , jak uvádíte - 648 (vloženo: 29.08.2012, 22:02)
Účet 569 Dobrý den, ano je to tak, v případě potvrzení od policie, že škodu způsobil neznámý pachatel, se jedná o škodu daňově uznatelnou. (vloženo: 29.08.2012, 21:55)
Účet 082 Dobrý den, oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech) Při závěrkových operacích se oprávky, které mají zásadně pasivní zůstatek převádí podle této předkontace : 0XX (oprávky) / 702 , tudíž se objeví na konečném účtu rozvažném na straně MD. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, se ptejte, pokusím se odpovědět :) S pozdravem JN (vloženo: 29.08.2012, 21:33)
i)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD Emise kr. dluhopisů : 221/241 - 1200. Výměna dluhopisu za akcie: 1000 - 241/419(411-zápis v OR).200 241/412 - to je jedna z monžostí. Abstrahoval jsem účtování úroku :-) (vloženo: 10.12.2013, 22:02)
Silniční daň - VBÚ Jedná se o úhradu silniční daně z bankovního účtu. Nejdříve se samozřejmě účtoval předpis závazku: 531/345 (vloženo: 08.12.2013, 21:03)
Inventarizační rozdíl manko ve skladu zboží - VÚD standardně 343 na stranu DAL (vloženo: 08.06.2013, 13:08)
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPD, VBÚ Neuvažuji DPH. Záloha - 211/324 (PPD).. vystavení faktury - 311/602 (FAV)... Interní doklad - např. Zúčtování záloh za klienty - 324/311 - na účte 311 Vám zbyde to co klienti mají ještě doplatit.(doplatek).Ale možností je více :-) (vloženo: 27.05.2013, 18:58)
1) Hrubá mzda - VÚD 521/331 (vloženo: 15.03.2013, 18:44)
Spotřeba energii - PFA 2012 10 000 502/389 2013 8500 389/321 1500 389/502 (vloženo: 01.03.2013, 18:13)
Vnitropodniková faktura za výrobu dlouhodobého hmotného majetku, montážní práce, projektová práce, provedené ve vlastní režii - VÚD Dobrý den, nepočítá. (vloženo: 10.02.2013, 21:14)
Ztráta na kurzovním rozdílu při nákupu ze zahraničí. - VÚD Dobrý den, děkujeme za připomínku, předkontace je již upravena :-) 563/311 by bylo také možné, např. v případě, kdy máme pohledávku a z titulu kurzových rozdílů se nám hodnota pohledávky snížila. (vloženo: 30.01.2013, 19:22)
Smluvní pokuty za porušení hospodářských smluv a platných předpisů o fakturování a placení - PFA Dobrý den, smluvní pokuta není zdanitelným plněním z hlediska DPH - čili se na pokutu DPH nevztahuje. (vloženo: 17.11.2012, 18:07)
Úhrada provize v hotovosti za zprostředkování nákupu akcií k obchodování - VPD Například: Základ daně: 259/379 DPH: 343/379 Poté závazek na účtu 379 uhradí např. z BÚ, standardně: 379/221 379- klidně se může jednat o jiný závazkový účet, také záleží, jaký je předmět podnikání ve Vaší společnosti. (vloženo: 12.10.2012, 19:56)
Předpis daně z příjmu z běžné činnosti - VÚD Předkontace 591/341 slouží k vytvoření závazku vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmů právnických osob - jedná se o výslednou částku, která je na daňovém přiznání. V případě, že jste vznik tohoto závazku zaúčtovala ( ikdyž neměl být), měla byste nyní účetním protizápisem daný náklad ,,vyrušit". V případě placení daně a následného navrácení částky od FÚ, tak účtujte standardně na základě výpisu z BÚ. Omlouvám se, zdali jsem špatně pochopil Váš problém, když tak prosím zkuste problém více rozepsat a pokusím se odpovědět. Hezký den JN (vloženo: 08.10.2012, 12:38)
Přijaté krátkodobé finanční výpomoci od ostatních osob s výjimkou bank - VBÚ Dobrý den, při účtování zúčtovacích vztahů mezi společnostmi, které jsou si blízké je doporučeno používat speciální účty a všechny pohledávky, popřípadě závazky evidovat mimo standardní pohledávky/závazky z obchodního vztahu. Nic Vám nebrání vytvořit si svůj účet, případně využít analytiku např. tohoto účtu. (vloženo: 02.10.2012, 21:02)
proplacení povinné lékařské prohlídky - hotovostně - VPD §24 ZDP, ods. J(2) - čili odpověď zní ano, splňuje li prohlídka podmínky stanovené v této části paragrafu. Zdraví JN (vloženo: 04.09.2012, 19:44)
proplacení povinné lékařské prohlídky - hotovostně - VPD Na účet 527 účtujeme pouze daňově uznatelné náklady (koneckonců jedná se o účet ZÁKONNÝCH sociálních nákladů - tudíž daňově uznatelných). dle §24 ZDP, ods. J (2) (vloženo: 04.09.2012, 19:40)
1) Vklad peněz na Bankovní účet - VPD Dobrý den, co konkrétně vám tu chybí k účtu peníze na cestě? Každopádně plánujeme ke všem předkontacím přidat příslušné účetní doklady. Zdraví JN (vloženo: 02.09.2012, 20:14)
c)část hrazená organizací nad rámec příslušných předpisů - VÚD Dobrý den, Podle znění § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena: hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Na osvobození od daně z příjmů u zaměstnance nemá vliv výše daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) vynaložených zaměstnavatelem na stravování a to ani v případě, kdyby zaměstnavatel poskytl svým zaměstnancům stravování zdarma. V případě, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenky, a to buď za úplatu, která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je poskytuje bezplatně, pak celá nominální hodnota stravenky je na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti. V případě, že by zaměstnavatel zaměstnancům poskytoval peněžní příspěvek k úhradě stravování formou příplatku ke mzdě, musel by se tento příspěvek řádně zdanit. (Podléhal by i SP a ZP) JN (vloženo: 30.08.2012, 21:55)
Manko na výrobcích nad normu - VÚD Dobrý den, jelikož by účetnictví by mělo podávat věrný a poctivý obraz hospodaření společnosti, je třeba s ohodnocením Vámi zmiňovaných výrobků něco udělat. Máte-li za to, že skutečná současná tržní hodnota je významněji pod úrovní ocenění ve vlastních nákladech (800 000), je třeba provést korekci pomocí opravných položek : 559/191, v případě, že by hodnota výrobků opět stoupla, opačným zápisem by se opravná položka zrušila : 191/559. V žádném případě však tyto náklady nelze uznat jako daňově uznatelné. Tvorba opravných položek je uznatelná pouze u pohledávek, za splnění zákonem stanovených podmínek a postupů. (viz zákon o rezervách) Doufám, že jsem Vám odpověděl na náš dotaz, v případě, že něčemu nerozumíte, neváhejte napsat, pokusím se vám odpovědět. JN (vloženo: 29.08.2012, 21:48)
opravy a udržování - PFA Dobrý den, nejdříve je třeba zvážit jedná-li se o opravu. Opravou obecně se rozumí činnost, která majetek navrací do původního stavu a nějakým způsobem nemění parametry tohoto majetku či nezvyšuje jeho využitelnost. Mohlo by tím, totiž dojít k technickému zhodnocení, kde by se muselo postupovat jinak. Dle mého názoru : výměna brzdových destiček - oprava a udržování 511 Zakrytí odpadního potrubí (služba) : 518 Doufám, že jsem Vám alespoň trochu poradil, v případě, že máte nějaké další dotazy, či chcete dále rozvést diskusi, tak neváhajte a napište :) (vloženo: 29.08.2012, 21:41)
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/profil.php?jmeno=J--Navratil&id=166

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.