Michal Hanych

Michal Hanych

Web: http://www.simpletax.cz

Absolvent Ekonomicko-správní fakulty MU. Student magisterského studia Právo a právní věda na Právnické fakultě MU. Člen Svazu účetních Brno

Články autora

DPH a reklama na internetu

13. 09. 2015

Jak danit AdWords, AdSense a reklamu na Facebooku? A hlavně, jak se k tomu přiznat na finačním úřadu, včetně postupu vyplnění formulářů.

Komentáře

Stránka Komentář
Paušální výdaje pro živnostníky - praktická příručka Hezký den. Jestliže jsou příjmy z pronájmu jediné Vaše příjmy a uplatníte paušál, nelze uplatnit slevu na manželku. Jestliže jste ve starobním důchodu, nemůžete uplatnit ani slevu na sebe. Neznám složení Vašich příjmů a výdajů. Lze uvažovat např. o uplatnění skutečných výdajů a v rámci nich paušálního výdaje na auto - ve výši nejméně 48 tis./rok při jeho využití jak pro zabezpečování pronájmu, tak osobní účely. Opravdu záleží na skutečném stavu, takto obecně nejde příliš radit, co "odečíst". (vloženo: 17.12.2013, 17:48)
Náklady na reprezentaci Možná bych doplnil, že i výdaje na reprezentaci, které jinak nejsou daňovým výdajem, lze za jistých podmínek uplatnit jako daňové. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zjednodušeně říká, že i ty výdaje, které jsou vyloučené podle § 25, jsou daňovými výdaji do výše příjmů s nimi přímo souvisejícími. Akorát pozor, přímá souvislost je vždy prokazována daňovým subjektem. Michal Hanych SimpleTax.cz (vloženo: 15.07.2013, 11:26)
Paušální výdaje pro živnostníky - praktická příručka Dobrý den, ano můžete. Jen musíte pamatovat na to, že v paušálu jsou již zahrnuty veškeré výdaje, takže už nemůžete uplatnit nad paušální výdaje ani mzdy zaměstnanců, ani odvody. (vloženo: 17.04.2013, 20:39)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) ještě jsem zapomněl odpovědět ke lhůtě - daňové přiznání lze řádně podávat do 2. dubna včetně (úterý), bez sankce pak následujících pět pracovních dní (a to včetně připsání případné daně na účet správce); pak již se počítá sankce, která se nepředepisuje, pokud nedosáhne 200,- Kč. (vloženo: 30.03.2013, 12:50)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Adél: Podle § 38g zákona o daních z příjmů jste povinna podat daňové přiznání. Oproti příjmům ze živnosti můžete standardně uplatnit 60 % paušál, váš základ daně podle § 7 ZDP by byl 30 tisíc. S takovým příjmem se bohatě vlezete do své slevy na dani na poplatníka; můžete využít i slevy na studenta, 4020 Kč za rok. Na dani z příjmů nebudete doplácet nic, na soc také ne, na zdravotní ano - cca 2 tisíce. Daňové přiznání si určitě můžete vyplnit sama a můžu doporučit příručku, která je ke stažení na http://www.bit.ly/ZCcz45 (vloženo: 30.03.2013, 12:47)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) Tomáš K.: Vaše výdaje nelze použít k ponížení příjmu ze stálého zaměstnání. Můžete je použít pro ponížení příjmů z podnikání (podle § 7 zák. o daních z příjmů) a případně vykázat daňovou ztrátu, kterou lze opět uplatnit proti příjmům z podnikání v dalších letech. (vloženo: 30.03.2013, 12:27)
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2012 (vyplňované v roce 2013) wasermanka: ano, bohužel je, daňový subjekt musí prokazovat všechny skutečnosti, které povinně ve svých tvrzeních uvede (§ 92 daňového řádu) (vloženo: 30.03.2013, 12:25)
Institut nespolehlivého plátce a institut ručení za DPH Adriana: Institut ručení je akcesorický - zaniká, když bude splněn hlavní dluh. Nejde ale zapomínat na to, co je hlavní dluh. Tím je vždy neodvedená daň z konkrétního plnění. Podle mého by se mělo postupovat následovně: Když má dodavatel daň na výstupu ze 4 jednotlivých plnění, na vstupu si odečte 250, rozpočítá se odečtených 250 na poskytnutá plnění. Na každé by tak připadalo 187,5 Kč oprávnění správce daně z nezaplacené daně. Vzhledem k vazbě na konkrétní plnění není možné, aby tři zaplatili a čtvrtý měl "nulu". Nicméně jedná se o můj názor, s jistotou to budeme vědět, až proběhne první soud.
Blíže k institutu ručení v DPH sdělení GFŘ (nicméně bez komentáře k vámi položené otázce...) http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Ruceni.pdf
Michal Hanych; www.simpletax.cz (vloženo: 29.03.2013, 21:58)
Komunikace s FÚ v době podání daňového přiznání daně z příjmů Přehledný článek, chválím :) Jen bych upřesnil, že nově neplatí minimální pokuta při opožděném tvrzení daně. Minimální pokuta 500 Kč se předepíše jen pokud daňový subjekt vůbec nepodá přiznání. Při opožděném podání se pokuta platí jen přesáhne-li 200 Kč (§ 250, odst. 3 zák. č. 280/2009, daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to zejm. ve znění novel 458/2011 Sb. ve spojení s 399/2012 Sb.) Michal Hanych simpletax.cz (vloženo: 28.03.2013, 23:10)
logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/profil.php?jmeno=Michal-Hanych&id=3787

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.