Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek

DHM se rozumí zejména pozemky, stavby včetně budov, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata

Výběr účetních případů s účtem 010

Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání za předpokladu, že je u nájemce odepisován - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku zjištěná mankem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přeřazení dlouhodobého nehmotného majetku z podnikání do osobního užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku po zániku nájemní smlouvy u nájemce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování závazku za ostatními účastníky sdružení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Majetek přenechaný k užívání nájemci(nájemce majetek odepisuje) - u pronajímatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku dobropisu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Tržby za úmrtí oken
Asefhztz

Bezplatný převod dlouhodobého nehmotného majetku k němuž je účetní jednotka povinna

Dlouhodobý nehmotný majetek

1)Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
2) Nově zjištěný dlouhodobý nehmotný majetek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
4)Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
5)Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
6)Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
7)Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku úplného opotřebení, zničení a živelných pohrom

Úplatný převod (prodej) dlouhodobného nehmotného majetku

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 01

O Účtu 010 píšeme také v tomto článku

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste své znalosti v těchto účetních testech

Procvičte si účtování s účetní třídou 01

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

#1  EvaM 27.02.2016, 11:10

od 1.1.2016 Zřizovací výdaje nebudou již dále považovány za samostatný DHNM, protože nesplňují stanovená kritéria pro vykazování majetku. Zřizovací výdaje se vypouští i z účetní osnovy a je zrušen i samostatný řádek v rozvaze

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=010&popis=Dlouhodoby-nehmotny-majetek&i=217

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.