Registrovat se

Účet 013 - Software

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Zachycuje se zde programové vybavení pokud není součástí dodávky hardware a jeho ocenění.

Výběr účetních případů s účtem 013


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Vlastní doprava softwaru - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Protokol o zařazení - účetní program - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Oprávky software - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
Snížení pořizovací ceny softwaru o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 013 / - 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Zařazení softwaru jak u nákupu tak z vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Nově zjištěný softwar - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
Zvýšení pořizovací ceny software o částku dobropisů dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
Bezplatné nabytí software v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přeřazené software z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Nákup softwaru(bez jiných pořizovacích výdajů)- PFAPFA = Přijatá faktura 013 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Aktivace softwaru, vytvořeného vlastní činností za účelem obchodování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Vyřazení softwaru z majetku v důsledku plného odepisování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
Převod konečného zůstatku při uzavírání knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 013
Vyúčtování pořizovacích cen softwaru likvidovaných v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
VÚD - výroba software vlastní činnosti 013 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587

Inzerce ∇

Úplatný převod softwaru -prodej-

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073

Likvidace softwaru v důsledku jejich úplného opotřebení,zničení,živelných pohrom,manka a škody zjištěné při inventarizaci

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
B)zůstatková cena při úplném opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
C)zůstatková cena při manku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
D)zůstatková cena-škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073

Přeřazení softwaru z podnikání do osobního užívání

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073

Vyúčtování oprávek k bezplatně předanému softwaru

A)oprávky nedosahující pořizovací ceny -pořizovací cena -zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 , 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 013 , 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073
B)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073 / 013

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 013 píšeme také v tomto článku

 Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek

02. 05. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle se podíváme podrobněji na dlouhodobý majetek a jeho složky.... celý článekDalší účty z účetní skupiny 01


Procvičte si účtování s účetní třídou 01 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 013

Účtování poskytnutých záloh, 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=013&popis=Software&i=7

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)