Účet 021 - Stavby

Zachycují se zde všechny budovy, haly a stavby a to bez ohledu na to, jakou mají trvanlivost či cenu. Patří sem např. stavby vymezené stavebním zákonem včetně budov, byty, nebytové prostory vymezené jako samostatné jednotky.

Výběr účetních případů s účtem 021

Vklad DHM podnikatelem do majetku společnosti - zděný domek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Založení společnosti - nepeněžní vklad - budova - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snižování pořizovací ceny budov, hal a staveb o dobropisy investičních dodavatelů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení nových i opotřebovaných budov, hal a staveb včetně dokončených investičních prací v cizích budovách, halách, stavbách, rekonstrukcí stávajících budov, hal a staveb včetně vlastní výroby do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí (darování) budov, hal a staveb v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přeřazení budov, hal a staveb z osobního užívání do podnikání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup budov, hal a staveb bez jiných pořizovacích výdajů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení důlních děl a důlních staveb pod povrchem, vodních děl - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování pořizovacích cen budov, hal a staveb likvidovaných v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci a pod. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Úplatný převod budov,hal a staveb včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

Likvidace budov,hal,staveb,včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

A)pořizovací cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)zůstatková cena při zjištění škody zničení živelními pohromami - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Věnování budov,hal a staveb do tuzemských i zahraničních sdružení, formou daru

A) pořizovací cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zůstatková cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Stavební objekt nebo jeho část likvidovaný v důsledku stavby

Převod nákladů na dokončeném dlouhodobém hmotném majetku při jeho zařazení do majetku

Převod převzatého nakoupeného opotřebeného dlouhodobého hmotného majetku při jeho zařazení do majetku

Vyúčtování oprávek k bezplatně předaným opotřebovaným budovám,halám a stavbám

A)oprávky nedosahují pořizovací ceny -pořizovací cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)zůstatková cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 02

O Účtu 021 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 021

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a nedaňové zálohy - lehký
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku - střední obtížnost
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 02

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

#1  balákova 21.09.2010, 10:32

zbourání starého domu cizí firmou? dům v majetku firny jak zaúčtovat?

#2  šnejdová 17.07.2015, 09:28

Zbourání staré administrativní budovy kvůli výstavbě nové admin.budovy.Jak účtovat?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=021&popis=Stavby&i=16

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.