Registrovat se

Účet 021 - Stavby

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Zachycují se zde všechny budovy, haly a stavby a to bez ohledu na to, jakou mají trvanlivost či cenu. Patří sem např. stavby vymezené stavebním zákonem včetně budov, byty, nebytové prostory vymezené jako samostatné jednotky.

Výběr účetních případů s účtem 021


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Vklad DHM podnikatelem do majetku společnosti - zděný domek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Založení společnosti - nepeněžní vklad - budova - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Snižování pořizovací ceny budov, hal a staveb o dobropisy investičních dodavatelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 021 / - 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Zařazení nových i opotřebovaných budov, hal a staveb včetně dokončených investičních prací v cizích budovách, halách, stavbách, rekonstrukcí stávajících budov, hal a staveb včetně vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Bezplatné nabytí (darování) budov, hal a staveb v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Přeřazení budov, hal a staveb z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Nákup budov, hal a staveb bez jiných pořizovacích výdajů - PFAPFA = Přijatá faktura 021 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
Zařazení důlních děl a důlních staveb pod povrchem, vodních děl - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Zařazení bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 021
Vyúčtování pořizovacích cen budov, hal a staveb likvidovaných v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci a pod. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 021

Inzerce ∇

Úplatný převod budov,hal a staveb včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 021
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081

Likvidace budov,hal,staveb,včetně investičních prací v cizích budovách,halách a stavbách

A)pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 021
B)zůstatková cena v důsledku úplného opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081
C)zůstatková cena při zjištění mank - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081
D)zůstatková cena při zjištění škody zničení živelními pohromami - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081

Věnování budov,hal a staveb do tuzemských i zahraničních sdružení, formou daru

A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 021
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081

Stavební objekt nebo jeho část likvidovaný v důsledku stavby

A)pořizovací cena Dal b) oprávky MD c)zůstatková cena MD - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081, 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 021

Převod nákladů na dokončeném dlouhodobém hmotném majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
B)pořizovací cena pozemků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Převod převzatého nakoupeného opotřebeného dlouhodobého hmotného majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena -stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042
B)pořizovací cena umělecká díla - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Vyúčtování oprávek k bezplatně předaným opotřebovaným budovám,halám a stavbám

A)oprávky nedosahují pořizovací ceny -pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 021
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 / 021

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 021 píšeme také v těchto článcích

 Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek

02. 05. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle se podíváme podrobněji na dlouhodobý majetek a jeho složky.... celý článek


 Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy

16. 09. 2013, M. Bohdalová Jak poznáme kdy budeme účtovat o technickém zhodnocení a kdy o opravě? Metody účtování technického zhodnocení, praktické příklady... celý článekDalší účty z účetní skupiny 02


Procvičte si účtování s účetní třídou 02 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 021

Pořízení dlouhodobého majetku a nedaňové zálohy - lehký, 18 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení dlouhodobého majetku - střední obtížnost, 19 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] balákova 21.09.2010, 10:32

    zbourání starého domu cizí firmou? dům v majetku firny jak zaúčtovat?

  1. [ 2] šnejdová 17.07.2015, 09:28

    Zbourání staré administrativní budovy kvůli výstavbě nové admin.budovy.Jak účtovat?

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=021&popis=Stavby&i=16

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)