Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Náklady spojené s pořízením investic - dodavateli nákupem, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím-darováním, po skončení leasingu, vkladem jiné osoby, přeřazením z osobního užívání do podnikání..

Výběr účetních případů s účtem 041

Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa. za nákup účetního programu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Instalace účetního programu ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Protokol o zařazení nehmot. majetku do užívání- licence - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Protokol o zařazení - účetní program - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktura za nákup DNM + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Snížení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku dobropisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku dobropisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení pořizovací ceny softwaru o částku dobropisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení softwaru jak u nákupu tak z vlastní výroby do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny software o částku dobropisů dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení ocenitelných práv do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku vrubopisu dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktury dodavatelů za dlouhodobý nehmotný majetek, včetně výdajů spojených s jeho pořízením - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktury dodavatelů za práce a služby spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - PFA   PFA = Přijatá faktura
Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku- nikoli pro budoucí provoz - PFA   PFA = Přijatá faktura
Vnitropodniková fa. za dlouhodobý nehmotný majetek, provedený ve vlastní režii např. přepravné - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nevyfakturované dodávky dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktury za dlouhodobý nehmotný majetek, které do konce roku nedošly do účetní jednotky, majetek na cestě - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zvýšení nákladů na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek s vrubopisy dodavatelů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nákladů na dlouhodobý nehmotný majetek při jeho prodeji - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vyúčtování u nabyvatele ve výši rovnající se rozdílu mezi oceněním nabytého majetku a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku znalce.sníženým a převzaté závazky

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

Dodávka zásob majetku od podniků ve skupině na dlouhodobý dodavatelský úvěr

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 04

O Účtu 041 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 041

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a daňové zálohy - střední obtížnost
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký
11 příkladů
Spustit test

Procvičte si účtování s účetní třídou 04

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

#1  Loblová 28.03.2011, 10:23

Jak zaúčtovat pořízení majetku po skončení leasingu ,(pořízení je 0 Kč ale má pro firmu hodnotu a firma chce dělat účetní odpisy (ne daňové)

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=041&popis=Porizeni-dlouhodobeho-nehmotneho-majetku&i=27

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.