Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Náklady spojené s pořízením investic - dodavateli nákupem, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím-darováním, po skončení leasingu, vkladem jiné osoby, přeřazením z osobního užívání do podnikání..

Výběr účetních případů s účtem 041

Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa. za nákup účetního programu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Instalace účetního programu ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Protokol o zařazení nehmot. majetku do užívání- licence - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Protokol o zařazení - účetní program - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktura za nákup DNM + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Snížení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku dobropisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku dobropisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení pořizovací ceny softwaru o částku dobropisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení softwaru jak u nákupu tak z vlastní výroby do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny software o částku dobropisů dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení ocenitelných práv do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku vrubopisu dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktury dodavatelů za dlouhodobý nehmotný majetek, včetně výdajů spojených s jeho pořízením - PFA   PFA = Přijatá faktura
Faktury dodavatelů za práce a služby spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - PFA   PFA = Přijatá faktura
Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku- nikoli pro budoucí provoz - PFA   PFA = Přijatá faktura
Vnitropodniková fa. za dlouhodobý nehmotný majetek, provedený ve vlastní režii např. přepravné - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nevyfakturované dodávky dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktury za dlouhodobý nehmotný majetek, které do konce roku nedošly do účetní jednotky, majetek na cestě - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zvýšení nákladů na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek s vrubopisy dodavatelů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nákladů na dlouhodobý nehmotný majetek při jeho prodeji - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

Dodávka zásob majetku od podniků ve skupině na dlouhodobý dodavatelský úvěr

Vyúčtování u nabyvatele ve výši rovnající se rozdílu mezi oceněním nabytého majetku a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku znalce.sníženým a převzaté závazky

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 04

O Účtu 041 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 041

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný
23 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 04

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

#1  Loblová 28.03.2011, 10:23

Jak zaúčtovat pořízení majetku po skončení leasingu ,(pořízení je 0 Kč ale má pro firmu hodnotu a firma chce dělat účetní odpisy (ne daňové)

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=041&popis=Porizeni-dlouhodobeho-nehmotneho-majetku&i=27

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.