Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 111 - Pořízení materiálu

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtují se zde pořizovací cenou všechny nakoupené zásoby materiálu včetně nákladů souvisejících s pořízením - přepravné, externí vyúčtovaní jinými účet. jednotkami, přepravné interní, vyúčtovaní vnitropodnikovou službou, clo, provize, pojistné při přepravě, náklady na zpracování materiálu provedeno externě nabo vnitropodnikově.-kalkulační účet.

Výběr účetních případů s účtem 111


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Převzetí materiálu na sklad-příjemka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Dodavatelská faktura za materiál - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Náklady související s pořízením zásob např. provize, clo, pojistné, skonto - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Faktury dodavatelů za dodávky materiálu a paliva a zpracování materiálu účtují-li se při dojití a to do období, v němž došlo ke splnění dodávky - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Faktura za dopravu materiálu-vedlejší náklad - neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převzetí materiálu a paliva na sklad v ocenění cenou zjištěnou, váženým aritmetickým průměrem, metodou FIFO - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Vyúčtování faktury za materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151
Došlá fa. za materiál od dodavatele mimo EU - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování celního orgánu - clo - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Aktivace materiálu a zboží - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 , 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
Vyúčtování oběhových obalů pokud se nevedou jako dlouhodobý hmotný majetek podle faktur dodavatele - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho převzetí ze zpracování na sklad - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Částky reklamací uplatněných proti dodavatelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 111
Reklamace vůči dodavatelům za dodávky materiálu, které v přiměřené lhůtě nedošly - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 111
Dohadná položka pasivní. Nevyfakturované dodávky materiálu. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Přebytky materiálu zjištěné při převzetí(účtuje-li se o došlých fa.) - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho přijetí na sklad ze zpracování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Převod materiálu na cestě na účet pořízení materiálu po otevření účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119

Inzerce ∇

Převod počátečního stavu zásob materálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501
FAP - došlá faktura za materiál 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Faktury dodavatelů za dodávky materiálu a paliva a zpracování materiálu účtují-li se při dojití a to do období v němž došlo ke splnění dodávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471, 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479
Zásoby pořízené bezplatně oceněné podle odhadu -u individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 , 111 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413, 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491
Faktura dodavatele za pokusná zvířata - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převzetí materiálu a paliva na sklad - pořizovací cena, náklady s pořízením - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad, účtuje-li se prostřednictvím účtu 111 - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111
Vlastní dopravu materiálu - FA vnitropodniková 111 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585
VPD - doprava materiálu 111 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

Přepravné související s pořízením zásob

A)dodavatelským způsobem - PFAPFA = Přijatá faktura 111 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
B)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 111 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586

Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad

A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 111
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 111
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 111

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 111 píšeme také v těchto článcích

 Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby Účetnictví krok za krokem, 8. díl - Zásoby

06. 06. 2018, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle si popíšeme složky oběžného majetku a na příkladech si vypočítáme způsoby ocenění zásob při vyskladňování.... celý článek


 Účtování reklamací a slevy z ceny Účtování reklamací a slevy z ceny

01. 12. 2011, Jana Fučíková Jak zaúčtovat reklamaci, praktický návod, jak může firma účetně reagovat na uplatňování reklamace. ... celý článek


 Účtování materiálu Účtování materiálu

9. 10. 2011, Jana Fučíková Jak se účtuje materiál, teoretické znalosti + praktický příklad... celý článekDalší účty z účetní skupiny 11


Procvičte si účtování s účetní třídou 11 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 111

Účtování materiálu způsobem A, 19 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování o zásobách, 11 příkladů spustit test »
Zásoby vlastní výroby , 20 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=111&popis=Porizeni-materialu&i=62

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)