Účet 112 - Materiál na skladě

Patří sem suroviny, základní materiál, pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly. Způsob účtování A

Výběr účetních případů s účtem 112

Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Došla fa. za materiál + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Dopravné materiálu od neplátce - PFA   PFA = Přijatá faktura
Reklamační nárok na materiál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Náhradní dodávka-reklamace - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál vydaný ze skladu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý dar materiál od individuálného podnikatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí materiálu na sklad-příjemka - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výrobek vyroben ve vlastní režii a převzat na sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Manko na materiálu zjištěné při inventarizacu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej nepotřebného materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý dar od s. r.o. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Opodstatněné trvalé snížení hodnoty materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Dočasné snížení se změnilo na trvalou částku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyskladnění materiálu z důvodu prodeje - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Obdržení zásob materiálu pro výrobu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí materiálu a paliva na sklad - pořizovací cena, náklady s pořízením - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí materiálu a paliva na sklad v ocenění cenou zjištěnou, váženým aritmetickým průměrem, metodou FIFO - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho převzetí ze zpracování na sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad, účtuje-li se prostřednictvím účtu 111 - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad od dodavatele, účtuje-li se o zlikvidovaných fakturách - PFA   PFA = Přijatá faktura
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku vlastní výroby - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod částek, o něž se zvyšuje cena materiálu po jeho přijetí na sklad ze zpracování - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod obalů fakturovaných se zbožím po vyprázdnění na sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup materiálu za hotové na sklad - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Druhotné suroviny získané při likvidací zásob v důsledku škod převzaténa sklad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí na sklad materiálu výrobků vlastní výroby určený pro režijní spotřebu v účetní jednotce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatně převzaté zásoby materiálu na základě odborného odhadu -u individuálního podnikatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování přebytku materiálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej materiálu nakupovaných polotovarů, výrobků, tiskopisů, kancelářských potřeb, plynu, ochranných pomůcek, neutralizačních nápojů do spotřeby - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Předání materiálu nenávratně k přezkoušení jakosti, atestaci a pod. Pokud je možno materiál po přezkoušení dále upotřebit, vyúčtuje se pouze rozdíl mezi původním oceněním a cenou možného použití - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla,že není dlouhodobý majetek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení cen materiálu z důvodu nezaviněného poškození nebo fyzického znehodnocení z přirozených přičin v rámci norem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Prodej materiálu v pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nezaviněná manka a škody na materiálu, nepřevyšující normy přirozených úbytků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Materiál na skladě zničený živelnými pohromami a jinými nahodilými událostmi - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nezaviněná manka a škody na materiálu, převyšující stanovené normy přirozených úbytků a veškerá zaviněná manka a škody - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdej materiálu(odpadu) ze skladu při prodeji v ocenění, v němž se vedou na skladě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Předaný materiál při bezplatných převodech - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Reklamace vůči dodavatelům u zjištění závad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - aktivní zůstatek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Věcný vklad do společnosti nebo družstva - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Náklady na přepravu materiálu uskutečněnou vlastní dopravou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Renovace náhradních dílů ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zjištěna škoda na mat. - povodeň - 15.000 - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování přebytku při náhradních dílech -VÚD
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků - pasivní zůstatek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Spotřeba materiálu ve výrobě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zaúčtování počátečního stavu při otevírání účetních knih
Manko které nebylo předepsáno k úhradě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vyfakturovaný nedodaný materiál

Výdaje za účelem reprezentace

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 11

O Účtu 112 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 112

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Účtování o zásobách
11 příkladů
Spustit test
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Zásoby vlastní výroby - způsob A
15 příkladů
Spustit test

Procvičte si účtování s účetní třídou 11

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

#1  blanka 14.02.2011, 08:26

prosím, může mi někdo napsat jak se zaúčtuje: PS způsob A u materiálu KZ způsob A u materiálu PS způsbo B u materiálu KZ způsob B u materiál

#2  Petr 01.03.2011, 00:24

U způsobu A i způsobu B se PS materiálu zaúčtuje stejně, tzn. 112/701. KZ se u způsobu A zaúčtuje 702/112. U způsobu B se nejprve k 31.12. převede PS materiálu na účet 501 (501/112) a následně se pracuje (shodně i způsob A) s účtem 112, kde dochází k nevyfakturovaným dodávkám materiálu (112/389), přebytku (112/648), atd. Následně předepíšeme KZ jako 702/112.

#3  Kamila 04.03.2011, 09:08

Petře, myslíte že způsob B je správně? já bych to zaúčtovala PS 501/112 KZ 112/501 budu ráda, pokud k tomuto problému někdo ještě napíše dotaz.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=112&popis=Material-na-sklade&i=63

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.