Videokurz jak na účtování od základů II.

Účet 211 - Pokladna

Účtuje se zde o stavu a pohybu peněz v hotovosti jak tuzemské měny tak i cizích měn-valut.

Výběr účetních případů s účtem 211

Záloha na nákup účetního programu+DPH zaplacená v hotovosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Úhrada provize v hotovosti za zprostředkování nákupu akcií k obchodování - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup akcií v hotovosti za účelem obchodování, které bude mít účetní jednotka v držení do 1 roku - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Uhrazena provize obchodníku s CP za nákup akcií určených k obchodování - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Ceniny - nákup do zásoby, poštovní známky, kolky, telef. karty, dálniční známky, jízdenky MHD, pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Zúčtování karet za soukromé hovory pokladnou - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Zaměstnanci hradili za stravenky hotově - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Spotřeba energii hrazena pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Opravy a udržování hrazeno pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Cestovné hrazené pokadnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Zaměstnanci vyplacená záloha na prac. cestu pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Záloha na nákup materiálu pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Úhrada na reprezentaci - pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Ostatní služby hrazené poklanou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Odměny společníkům vyplaceny pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Výplata mezd zaměstnancům pokladnou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Dary vyplacené poklanou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Schodek v pokladně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyloupení trezoru a odcizení hotovosti - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Tržba v hotovosti za prodané výrobky - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Prodej zboží za hotové - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Odtah auta po havárii. - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Ostatní provozní náklady - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Tisk pozvánek na valnou hromadu - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Osobní spotřeba podnikatele, v hotovosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup cenin za hotové - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Manko v pokladně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Konečný zůstatek v pokladně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup dluhopisů držených do splatnosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Pořízení dluhopisů - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup zboží za hotové - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám hrazené hotově a bankou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Ostatní poskytnuté půjčky - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vklad tichého společníka-účtování u něho - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada FV hotově
Pokuta od města za porušení vývozu odpadu
V hotovosti zaplacena pokuta - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup pohonných hmot v hotovosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup materiálu za hotové na sklad - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup zboží za hotové - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Tržby v hotovosti za opravy z toho 21% DPH - VFA   VFA = Vydaná faktura
Příjem šeků a poukázek k zúčtování tržby - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Vrácené nedoručitelné mzdy - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Přijaté náhrady od viníků za manka, škody, za zaviněné zmetky - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Vyúčtování přebytku pokladní hotovosti - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Schodek na pokladní hotovosti - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výplata mezd, odměn v hotovosti za vynálezy, práce expertů, konzultantů,žákům konající práci - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Výplata bolestného a odškodnění při pracovních úrazech, věrnostních přídavků, zřizovacích a vybavovacích příplatku pracovníkům vyslaných do zahraničí, studijních příspěvků, pro konzumaci při kontrolní činnosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Výplata společníkům - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Výběr hotovosti individuálním podnikatelem - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Odvod šeků a poukázek k zúčtování peněžnímu ústavu - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Přijaté provozní zálohy: přibyli mi peníze od odběratele za provozní zálohu - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Zálohy přijaté v hotovosti - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Úhrada závazků vůči obyvatelstvu v hotovosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Vrácení zálohy k vyúčtování v hotovosti - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Tržby za zboží uhrazené šeky a poukázky k zúčtování - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Jednorázové výpomoci nejbližším pozůstalým při havarijních katastrofách v hotovosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Prodej zboží způsob B - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků, včetně nákladů na letenky, výdajů za autotaxi, aerotaxi, nákup předplatních jízdenek, náhrada za vlastní dopravní prostředek, stravné a nocležné při pracovních cestách - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Náklady v souvislosti s neuskutečněnými pracovními cestami(storno poplatky za vrácení jízdenky, za rezervaci hotelu a pod,) - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Poplatky za převod motorových vozidel, úhrada poplatku za cejchování měr a vah, hrazené v hotovosti - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Náklady na konzumaci při kontrolní činnosti, hrazené pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Paušály vyplacené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní, žehlení, čistění a opravy pracovních oděvů - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Náhrady výdajů(paušálů) za krmení služebních psů - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nájemné přijaté v hotovosti v podnikových bytech, ubytovnách a za hmotný a nehmotný investiční majetek - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Pojištění automobilu -výplaceno pokladnou před příjmem předpisu pojistného - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
VPD - zaplacené poštovné
Prodej akcií hotově - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Proplacení povinné lékařské prohlídky - hotovostně - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Umytí automobilu (myčka) - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Vidimace, legalizace hrazené v hotovosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Skladník uhradil manko v hotovosti - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
Záloha na mzdu
Nákup drobného majetku VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Nákup akcií - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Mimořádná splátka hrazená v hotovosti - leasing - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
VPD - doprava materiálu
Úhrada dopravy (cestovného) z pokladny - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
PPD úhrada manka za kolky
Nákup cenných papírů za hotovost - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
FAP zaplacená dodavateli - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Schodek v pokladně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Příjem za daňové poradeství v hotovosti
Vklad individuálního podnikatele
Počáteční stav pokladna
Tržba
Přijatá platba od zaměstnance za manko u zboží
Přijatá platba od zaměstnance za manko u zboží

Výběr peněz z bankovního účtu

Vklad peněz na bankovní účet

1) Vklad peněz na Bankovní účet - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
2) Výpis z bankovního účtu - vložení peněz - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

Poskytnuté zálohy na materiál

Poskytnuté zálohy na zboží

Úhrada nedoplatku(vyúčtování je vyšší než poskytnutá zálohy)

Vydání stravenek

A)část hrazená zaměstnancem - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad
B)část hrazená organizací - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)část hrazená organizací nad rámec příslušných předpisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnutí zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Vrácení zálohy na zboží

Vrácené zálohy

A)pokladnou a běžným účtem - PPD   PPD = Příjmový pokladní doklad , VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Vrácení přeplatku

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

Tržby za práce a služby na něž se vybírají zálohy

Příplatek společníků mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu poskytované společníky s.r.o.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Směnky nakoupené jako cenné papíry

A)ostatní finanční majetek nákup pokladnou - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
B)dlužné cenné papíry - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

Vrácení zálohy

Vrácení přeplatku (vyúčtování je nižší než poskytnutá zálohy)

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

Poskytnuté zálohy na mladá zvířata

Vrácení zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Vrácená záloha na nákup zvířat

1) Výběr peněz z bankovího účtu. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
2) Výpis z bankovního účtu: zaúčtování úbytku peněz při výběru hotovosti do pokladny - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vrácení zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 21

O Účtu 211 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 211

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký
11 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a nedaňové zálohy - lehký
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 21

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

#1  Dotaz 21.07.2015, 13:51

Dobrý den, lze přijmout a zaúčtovat do pokladny firmy s.r.o. doklad o nákupu např. spotřebního zboží hrazený zaměstnancem z jeho soukromé platební karty a ne hotově? Děkuji za odpověď

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=211&popis=Pokladna&i=85

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.