Účet 325 - Ostatní závazky

Výběr účetních případů s účtem 325

Sražené exekuční srážky zaměstnanci - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtovaný závazek z titulu refundace mezd - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemníci nemovitostí nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitostí jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování oběhových obalů pokud se nevedou jako dlouhodobý hmotný majetek podle faktur dodavatele - PFA   PFA = Přijatá faktura
Přebytky materiálu zjištěné při převzetí(účtuje-li se o došlých fa.) - PFA   PFA = Přijatá faktura
Náklady související s pořízením zásob např. provize, clo, pojistné, skonto - PFA   PFA = Přijatá faktura
Částky reklamací uplatněných proti dodavatelům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Reklamace vůči dodavatelům za dodávky materiálu, které v přiměřené lhůtě nedošly - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převzetí materiálu a drobného hmotného majetku na sklad od dodavatele, účtuje-li se o zlikvidovaných fakturách - PFA   PFA = Přijatá faktura
Reklamace vůči dodavatelům u zjištění závad - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada ostatních závazků - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Postoupení pohledávky u postupníka - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Postoupení(odkoupení)směnky k inkasu u postupníka - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování náhrad stěhovacích nákladů, faktur na cestovní náklady za fyzické osoby od dopravních organizací - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nájemného za věci movité i nemovité, poplatků za čistění kanálů, odvoz odpadků, poplatků za cejchování měr a vah, nákladů za reklamní pořady a ostatní služby - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování závazků z náhrad škod - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě závazků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kurzové ziskové rozdíly při úhradě závazků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada nájemného za věci movité i nemovité, poplatků za čistění kanálů, odvozu odpadků, deratizaci, dezinfekci, přezkoušení kotlů a za cejchování vah a měr, úhrada závazků z náhrad škod, úhrada faktur ostatním dodavatelům - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada závazků vůči obyvatelstvu v hotovosti - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Odpis promlčených závazků s výjimkou konkurzu a vyrovnání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtovaný závazek z titulu refundace mezd - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Smluvní pokuta a úroky z prodlení podle smlouvy o úvěu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Vyúčtování faktura za dlouhodobý finanční majetek

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)směnky k úhradě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)přijaté provozní zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)vůči zaměstnancům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)jiné závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
G)dlouhodobé přijaté zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
H)Z obchodních vztahů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
CH)Ze směnek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
I)Z přijatých provozních záloh - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
J)Ostatní závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
K)Vůči zaměstnancům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
L)Se sociálním zabezpečením - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
M)Jiné závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
N)Přijaté zálohy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
O)Jiné dlouhodobé závazky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 32

O Účtu 325 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tento účetní test, kde se účtuje s účtem 325

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele
7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 32

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

#1  Jana Svatošová 19.08.2010, 14:26

Sražené exekuční srážky zaměstnanci bez dosud nabytí právní moci, do doby odeslání oprávněnému. Zůstávají zatím pro firmu závazkem. účtováno 331/325, po nabytí právní moci 325/221.

#2  Marie 13.12.2010, 16:47

Děkujeme a doplňujeme účetní případy.

#3  Fíla 09.03.2012, 16:54

Dobrý den, jakým způsobem by mělo docházet k peněžnímu či nepeněžnímu vyrovnání prostředníka mezi dvěma subjekty (věřitel - prostředník - dlužník). Má se účtovat s vlivem na DPH?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=325&popis=Ostatni-zavazky&i=118

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.