Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 331 - Zaměstnanci

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci. Zúčtováním mezd vzniká podniku závazek vůči zaměstnancům.

Výběr účetních případů s účtem 331


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Převod mezd na soukromé účety - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod mzdy a dávek NP na soukromý účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Sražené exekuční srážky zaměstnanci - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Výplata mezd, odměn v hotovosti za vynálezy, práce expertů, konzultantů,žákům konající práci - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 331 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
VBÚ - záloha na mzdu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úhrada stravenek zaměstnanci ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Předpis mezd - vyúčtávní hrubé mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Předpis mezd - zdravotní pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336
Předpis mezd - sociální pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336
Předpis mezd - daň ze mzdy po slevě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
Předpis mezd srážky na výživné a exekuce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Předpis mezd-ostatní srážky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Ostatní soc. pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 525Účet 525 - Ostatní sociální pojištění (Nákladový - nedaňový) 525 / 331
Soc. nákady individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 526Účet 526 - Sociální náklady individuálního podnikatele (Nákladový - nedaňový) 526 / 331
Předpis mezd dávky v nemoci(hradí zaměstnavatel) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528 / 331
Předpis mezd(srážka z mezd na podíl částečné úhrady stravenek) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Z BÚ bylo převedeno 100000 KČ zaměstnancům 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Daňový bonus 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 331

Inzerce ∇

Vyúčtování refundace mezd od jiných účetních jednotek za půjčené pracovníky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 331
Vyúčtování náhrad ušlého výdělku při pracovních úrazech zahrnutých do výplaty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 331
Vyúčtování na základě daňového přiznání na daň z příjmu, protože srážky daní v průběhu roku byly vyšší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 331
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 331
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Srážka nevrácených záloh k vyúčtování ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Předpis úhrady schodku k zaměstnanci za stravenky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Záloha na mzdu 331 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Daňový bonus - měsíční na dítě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 331
Náhrada za pracovní neschopnost - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Zúčtování nároku na hrubou mzdu zaměstnanců za odvedenou práci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Předpis hrubé mzdy zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Náhrada schodku srážkou ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

Výúčtování mezd

1) Hrubá mzda - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
2) Sociální pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100
3) Zdravotní pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200
4) Záloha na daň - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200
8) Výplata mzdy z BÚ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
9) Odvod SSZ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
10) Odvod ZP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
11) Odvod Finančnímu Úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
12) Odvod ostatních - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221


Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 331 píšeme také v těchto článcích

 Co je dobré vědět o ukončení pracovního poměru? Co je dobré vědět o ukončení pracovního poměru?

30. 09. 2021, Ing. Michaela Vetráková Pracovní poměr může být rozvázán jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době.... celý článek


 Kalkulačka: náhrady mzdy v pracovní neschopnosti Kalkulačka: náhrady mzdy v pracovní neschopnosti

23. 07. 2019, Tomáš Vojta, Michaela Vetráková Kalkulačka na výpočet náhrady mzdy v pracovní neschopnost od 1.7.2019... celý článekDalší účty z účetní skupiny 33


Procvičte si účtování s účetní třídou 33 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 331

Zásoby vlastní výroby - způsob B, 17 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování mezd, 10 příkladů spustit test »
Účtování mezd II, 12 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] Petra Žáčková 21.09.2010, 09:39

    Dobrý den, jak si měsíčně zkontroluji zůstatek účtu 331???Jaký má být jeho zůstatek???

  1. [ 2] Marie 29.10.2010, 20:11

    Zůstatek účtu 331 ke konci měsíce jsou nevyplacené mzdy.

  1. [ 3] Petra Horáková 20.09.2016, 09:09

    Dobrý den, jak zaúčtovat přeplatek dovolené na který neměl nárok. Přeplatek bude vrácen do pokladny. Paní už není našim zaměstnancem. Děkuji za odpověď Horáková

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=331&popis=Zamestnanci&i=120

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)