Registrovat se

Účet 331 - Zaměstnanci

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci. Zúčtováním mezd vzniká podniku závazek vůči zaměstnancům.

Výběr účetních případů s účtem 331


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Převod mezd na soukromé účety - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod mzdy a dávek NP na soukromý účet - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Sražené exekuční srážky zaměstnanci - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 , 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Výplata mezd, odměn v hotovosti za vynálezy, práce expertů, konzultantů,žákům konající práci - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 331 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
VBÚ - záloha na mzdu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úhrada stravenek zaměstnanci ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Předpis mezd - vyúčtávní hrubé mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Předpis mezd - zdravotní pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336
Předpis mezd - sociální pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336
Předpis mezd - daň ze mzdy po slevě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
Předpis mezd srážky na výživné a exekuce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Předpis mezd-ostatní srážky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Ostatní soc. pojištění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 525Účet 525 - Ostatní sociální pojištění (Nákladový - nedaňový) 525 / 331
Soc. nákady individuálního podnikatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 526Účet 526 - Sociální náklady individuálního podnikatele (Nákladový - nedaňový) 526 / 331
Předpis mezd dávky v nemoci(hradí zaměstnavatel) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528 / 331
Předpis mezd(srážka z mezd na podíl částečné úhrady stravenek) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Z BÚ bylo převedeno 100000 KČ zaměstnancům 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Daňový bonus 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 331

Inzerce ∇

Vyúčtování refundace mezd od jiných účetních jednotek za půjčené pracovníky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 331
Vyúčtování náhrad ušlého výdělku při pracovních úrazech zahrnutých do výplaty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 331
Vyúčtování na základě daňového přiznání na daň z příjmu, protože srážky daní v průběhu roku byly vyšší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 331
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 331
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Srážka nevrácených záloh k vyúčtování ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335
Předpis úhrady schodku k zaměstnanci za stravenky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Záloha na mzdu 331 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Daňový bonus - měsíční na dítě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 331
Náhrada za pracovní neschopnost - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Zúčtování nároku na hrubou mzdu zaměstnanců za odvedenou práci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Předpis hrubé mzdy zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
Náhrada schodku srážkou ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335

Výúčtování mezd

1) Hrubá mzda - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331
2) Sociální pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100
3) Zdravotní pojištění zaměstnance - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200
4) Záloha na daň - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 / 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524 / 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200
8) Výplata mzdy z BÚ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 331 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
9) Odvod SSZ - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336100Účet 336100 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění (Pasivní) 336100 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
10) Odvod ZP - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 336200Účet 336200 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění (Pasivní) 336200 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
11) Odvod Finančnímu Úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
12) Odvod ostatních - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221


Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)bankovním účtem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 331 píšeme také v těchto článcích

 Silniční daň - kalkulačka Silniční daň - kalkulačka

08. 01. 2019, Tomáš Vojta Online kalkulačka výpočtu silniční daně 2019 (za rok 2018) - vypočítá silniční daň pro osobní i ostatní automobily... celý článek


 Výpočet čisté mzdy 2019 - kalkulačka Výpočet čisté mzdy 2019 - kalkulačka

07. 01. 2019, Tomáš Vojta Mzdová kalkulačka výpočtu čisté i hrubé mzdy v roce 2019... celý článek


 Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV Účetnictví krok za krokem, 9. díl - Krátkodobý finanční majetek, pohledávky a složky PASIV

12. 09. 2018, Bc. Lenka Kostihová Tento díl je poslední z dílů teoretických. Zde si popíšeme složky krátkodobého finančního majetku a složky pasiv.... celý článekDalší účty z účetní skupiny 33


Procvičte si účtování s účetní třídou 33 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 331

Zásoby vlastní výroby - způsob B, 17 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování mezd II, 12 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování a výpočet mzdy, 14 příkladů spustit test »« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] Petra Žáčková 21.09.2010, 09:39

    Dobrý den, jak si měsíčně zkontroluji zůstatek účtu 331???Jaký má být jeho zůstatek???

  1. [ 2] Marie 29.10.2010, 20:11

    Zůstatek účtu 331 ke konci měsíce jsou nevyplacené mzdy.

  1. [ 3] Petra Horáková 20.09.2016, 09:09

    Dobrý den, jak zaúčtovat přeplatek dovolené na který neměl nárok. Přeplatek bude vrácen do pokladny. Paní už není našim zaměstnancem. Děkuji za odpověď Horáková

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=331&popis=Zamestnanci&i=120

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)