Registrovat se

Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cesty ,drobné nákupy a jiné účely.

Výběr účetních případů s účtem 335


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Zaměstnanci vyplacená záloha na prac. cestu pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 335 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Zúčtování karet za soukromé hovory pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Předpis úhrad pracovníkům za soukromé telefonní hovory, za odebranou energii - PFAPFA = Přijatá faktura 335 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vrácení zálohy k vyúčtování v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Zaměstnanci hradili za stravenky hotově - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Přijaté pokuty a penále od pracovníků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 335
Skladník uhradil manko v hotovosti - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 335
Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Vydání karet zaměstnanacům, které budou zúčtovány - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Zúčtování telef. karet, služeb. hovory - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 / 335
Částku za stravenky si hradí zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Úhrada stravenek zaměstnanci ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335
Vyúčtovaná záloha - nákup kanc. potřeb pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 335
Výplata mezd zaměstnancům pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Manko předepsané skladníkovi k náhradě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Předpis manka pokladníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Předpis mezd(srážka z mezd na podíl částečné úhrady stravenek) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335
Schodek na pokladní hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

Inzerce ∇

Schodek na ceninách - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Propadlé ceniny vinou odpovědných pracovníků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
Vyúčtování cestovních náhrad zahrnutých do výplaty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 / 335
Odpis nedobytné pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546 / 335
Srážka nevrácených záloh k vyúčtování ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 335
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Předpis náhrady schodku pokladníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Náhrada schodku srážkou ze mzdy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 / 335

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
B)pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
C)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Tržby za vlastní výrobky podle fakrury

A)zahraničním odběrateům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Vyúčtování slev a dobropisů z důvodů nižší kvality vrácení nebo zrušení zakázky

A)zahraničním odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
B)tuzemským odběratelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 335 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

Poskytnuté služby

A)zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
B)společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
B)od ovládací a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
C)hrazené pokladnou - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
D)fakturou - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

A)v hotovosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
B)bankovními účty - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
C)od zaměstnanců - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642
D)od ovládácí a řídící osoby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351 / 642Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 335 píšeme také v těchto článcích

 Účtování stravenek – příklad z praxe Účtování stravenek – příklad z praxe

19. 01. 2014, Zuzana Bartůšková Jak se účtují stravenky? Podívejte se na příklad z praxe... celý článek


 Účtování stravenek Účtování stravenek

01. 06. 2011, Petra Holíková Postup při účtování stravenek... celý článekDalší účty z účetní skupiny 33


Procvičte si účtování s účetní třídou 33 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 335

Účtování materiálu způsobem A, 15 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování materiálu způsobem A, 19 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] Jankavi 14.02.2017, 15:53

    Dobrý den, prosím Vás o radu,může být zůstatek 335 v mínusu? Zaúčtovali jsme doplatek na zdravotní pojištění do MVZ 366/335, tím mi za prosinec vznikl tento zůstatek. Je to v pořádku? Nebo jaký účet doporučujete.

  1. [ 2] Yvone 12.10.2017, 12:03

    Dobrý den, prosím Vás o radu,vyplatil jsme DPP přes banku a potřebovala bych jí vrátit zpátky do pokladny a nějak se my jí nedaří vrátit.Asi tam dělám chybu v nějakém účtu. Předem děkuji

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=335&popis=Pohledavky-za-zamestnanci&i=122

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)