Registrovat se

Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty

Typ účtu: Aktivní i Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Plátcem daňe je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje činnost za účelem získání příjmů.

Pohledávky k FÚ se zaznamenávají na stranu MD.

Závazky k FÚ se zaznamenávají na stranu D.

Převažujel-li na konci období zůstatek na straně MD, jedná se o nadměrný odpočet.

Převažuje-li na konci období zůstatek na straně D, jedná se o daňovou povinnost.

Výběr účetních případů s účtem 343


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Došla fa. za materiál + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 , 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Odvod DPH - Finančnímu úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Vydaná faktura za prodané výrobky - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601 , 343
Vydaná faktura za prodané zboží - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 604Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604 , 343
Tržby v hotovosti za opravy z toho 21% DPH - VFAVFA = Vydaná faktura 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602 , 343
Úhrada daně finančnímu úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Úhrada zálohy daně finančnímu úřadu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Dobropis od dodavatele + DPH - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 , 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Nárok na odpočet DPH - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 343
Úhrada nadměrného odpočtu ze státního rozpočtu - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 343
Faktura za nákup DNM + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 , 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vrácení přeplatku DPH - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 343
Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 , 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 , 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Samovyměření DPH - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349 / 343
Fa. za opravu střechy + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 , 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Došlá faktura za obráběcí automa - PFAPFA = Přijatá faktura 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 , 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Nárok na odpočet DPH při pořízení zboží z jiného členského státu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 343 / 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349

Inzerce ∇

Nadměrný odpočet DPH finančním úřadem použitý na nedoplatek daně jiné daně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 / 343
Nadměrný odpočet DPH finančním úřadem použitý na nedoplatek jiné daně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 343
Předpis DPH při dovozu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 343 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
Převod pasivního zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 343
Převod aktivního zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 343 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod pasivního zůstatku účt při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 343 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702
Převod aktivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 343
Doměrek DPH - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 343
Předpis vráceného DPH při změně režimu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 343 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
VÚD - dph z manka 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 343

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
DPH k zálohám- VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 343 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Účtování o energiích na konci roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Aktuální kalendářní rok - FAP 502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
DPH k energiím - FAP 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování zálohy - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314
Zúčtování DPH k zálohám - FAP 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 343
Vrácený přeplatek - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 343 píšeme také v těchto článcích

 Jak si vypočítat daně Jak si vypočítat daně

23. 09. 2020, Michaela Vetráková Jak správně spočítat přímé a nepřímé daně?... celý článek


 Účtování zádržného Účtování zádržného

10. 08. 2020, Michaela Vetráková Jaký je postup při účtování zádržného?... celý článekDalší účty z účetní skupiny 34


Procvičte si účtování s účetní třídou 34 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 343

Zásoby vlastní výroby - způsob A, 15 příkladů spustit test »
Účtování přijatých záloh, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování poskytnutých záloh, 13 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (7)

 1. [ 1] Korfina 11.02.2013, 13:29

  Dobrý den, nechci být šťoura, ale myslím, že na 15. řádku se vyskytla chyba, místo účtu 311 by měl být účet 211.

 1. [ 2] Administrator 13.02.2013, 23:43

  Děkujeme za upozornění, máte pravdu, příklad jsem opravil.

 1. [ 3] PetraJ 15.02.2014, 15:03

  Dobrý den, jak prosím zaúčtovat vrácení nadm.odpočtu DPH z roku 2012 v roce 2014. Bylo podáno dodatečné přiznání k DPH na základě zjištěné chyby. Děkuji za odpověď!

 1. [ 4] evina 20.04.2014, 10:09

  je možno samovyměření DPH při pořízení materiálu ze zahraničí účtovat přes účet 395 výklad učitele předmaturitní konzultace

 1. [ 5] AlenaK. 26.06.2014, 12:01

  Předpis vráceného DPH při změně režimu

 1. [ 6] Eva Löblová 25.06.2019, 14:44

  jak účtovat DPH vlastně úhradu odvod Fú , 343900/221001

 1. [ 7] Alena Klimovičová 25.06.2019, 15:35

  předpis vraceného DPH (343/xxx), nikoliv úhradu od FÚ (221/343)

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=343&popis=DPH-Dan-z-pridane-hodnoty&i=126

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)