Videokurz jak na účtování od základů

Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál

Výběr účetních případů s účtem 353

Založení společnosti - nesplacená část peněžního vkladu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování pohledávky za upisovateli, akcionáři, - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování pohledávky za upisovateli, společníky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada pohledávky uskutečněné akcionáři, peněžním vkladem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převzatá aktiva ještě před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku při uzavírání účetních kni - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Při neúčinném upsání akcií jsou zakladatelé povinni vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku-předpis závazku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Tvorba nedělitelného fondu při vzniku družstva - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
S.r.o. zvyšuje základní kapitál upsáním obchodního podílu nového společníka

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
G)upisování akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
H)vklady společníků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
J)z emisního ažia - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 35

O Účtu 353 píšeme také v tomto článku

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste své znalosti v těchto účetních testech

Procvičte si účtování s účetní třídou 35

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

#1  M. Švejda 11.09.2013, 15:22

Jak je to s nedělitelným fondem družstva v novém Obč. zák. část o družstvech se od způsobu založení a použití nedělitelného fondu nezmiňuje. Termín je použit bez vysvětlení pouze jedinkrát v Sociálním družstvu. Přesunula se někam definice neděliteoného fondu?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=353&popis=Pohledavky-za-upsany-zakladni-kapital&i=133

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.