Registrovat se

Účet 378 - Jiné pohledávky

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 378


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Plnění pojišťovnou - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 378
Příjem náhrady od pojišťovny - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 378
Přijaté pokuty a penále -ostatní pohledávky - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 378
Úhrada náhrady od odpovědné osoby, přijaté podíly z účasti dividendy, úhrada dotace od poskytovatele dotace - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 378
Přiznání dividend - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665
Prodej akcii prodejní cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Zpětný odkup dluhopisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065
Prodej akcií - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
Úhrada za prodané akcie - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 378
Vyúčtování nároků na dividendy z podílových CP po zdanění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665
Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Úhrada příspěvku poskytovaný zaměstnavatelům na zřízení pracovních míst - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347
Vyúčtování náhrady za manka a škody odpovědné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
Zálohový příděl do FKSP v průběhu roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423
Výnosy z poskytnuté záruky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Netpochybnitelný nárok na dotaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346
Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 378
Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 / 378

Inzerce ∇

Kurzové ziskové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 378
Nárok na náhradu škod od pojišťovny na finančním majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
Úhrada od pojišťovny pokud uhradí celou pohledávku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 378
Předpis pojistné náhrady - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
B)vůči společníkovi - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
C)vůči jiné osobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584
D)zúčtované do nákladů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

A)pohledávky z obchodních vztahů - VFAVFA = Vydaná faktura 311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
B)ostatní pohledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644
C)ostatní phledávky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 378 / 644Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 378 píšeme také v těchto článcích

 Dlouhodobý finanční majetek - účtování & předkontace Dlouhodobý finanční majetek - účtování & předkontace

24. 05. 2012, Jana Fučíková Podrobné informace o účtování dlouhodobého finančního majetku, vztahy, předkontace a další souvislosti... celý článek


 Jak se účtuje vznik ready made společnosti s ručením omezeným Jak se účtuje vznik ready made společnosti s ručením omezeným

27. 03. 2012, Firmus a.s. Mnozí z Vás si kladou dotaz, jak se náklady na vznik ready made společnosti zaúčtují v účetnictví. Zde najdete více informací ... celý článekDalší účty z účetní skupiny 37


Procvičte si účtování s účetní třídou 37 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=378&popis=Jine-pohledavky&i=151

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)