Účet 378 - Jiné pohledávky

Výběr účetních případů s účtem 378

Přiznání dividend - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Prodej akcii prodejní cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zpětný odkup dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Prodej akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada za prodané akcie - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování nároků na dividendy z podílových CP po zdanění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Plnění pojišťovnou - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Příjem náhrady od pojišťovny - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté pokuty a penále -ostatní pohledávky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada příspěvku poskytovaný zaměstnavatelům na zřízení pracovních míst - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování náhrady za manka a škody odpovědné osobě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zálohový příděl do FKSP v průběhu roku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výnosy z poskytnuté záruky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Netpochybnitelný nárok na dotaci - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada náhrady od odpovědné osoby, přijaté podíly z účasti dividendy, úhrada dotace od poskytovatele dotace - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kurzové ziskové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nárok na náhradu škod od pojišťovny na finančním majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada od pojišťovny pokud uhradí celou pohledávku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Předpis pojistné náhrady - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 37

O Účtu 378 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste své znalosti v těchto účetních testech

Procvičte si účtování s účetní třídou 37

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=378&popis=Jine-pohledavky&i=151

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.