Účet 378 - Jiné pohledávky

Výběr účetních případů s účtem 378

Přiznání dividend - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Prodej akcii prodejní cena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zpětný odkup dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Prodej akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada za prodané akcie - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování nároků na dividendy z podílových CP po zdanění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Plnění pojišťovnou - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Příjem náhrady od pojišťovny - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté pokuty a penále -ostatní pohledávky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Úhrada příspěvku poskytovaný zaměstnavatelům na zřízení pracovních míst - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování náhrady za manka a škody odpovědné osobě - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zálohový příděl do FKSP v průběhu roku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výnosy z poskytnuté záruky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Netpochybnitelný nárok na dotaci - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada náhrady od odpovědné osoby, přijaté podíly z účasti dividendy, úhrada dotace od poskytovatele dotace - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kurzové ztrátové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Kurzové ziskové rozdíly při úhradě pohledávek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nárok na náhradu škod od pojišťovny na finančním majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada od pojišťovny pokud uhradí celou pohledávku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Předpis pojistné náhrady - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 37

O Účtu 378 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste své znalosti v těchto účetních testech

Procvičte si účtování s účetní třídou 37

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

#1  Slováková 19.02.2023, 21:20

Dobrý den, prosím vás mohu účet 378 použít k účtování poskytnuté půjčky ve výši 1,5 mil kč mezi firmami? Jde o zápůjčku se splatností delší než jeden rok, kterou poskytneme jiné společnosti na kterou nemáme žádnou vazbu. Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=378&popis=Jine-pohledavky&i=151

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.