Videokurz jak na daně prakticky

Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy

Účtují se zde ostatní vklady společníků peněžních i nepeněžních, které při vkladu nezvyšují základní kapitál, např. vklady společníků s.r.o. Do 31.12.2015 se na tento účet zanášely i přijaté dary - ty se od 1. 1. 2016 účtují na 648 nebo 668.

Výběr účetních případů s účtem 413

Přijatý dar od s. r.o. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přijatý dar - SMV - v s.r.o. - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Obdržení zásob materiálu pro výrobu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí software v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí ocenitelných práv v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí (darování) budov, hal a staveb v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí samostatných movitých věcí a souborů v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí pěstitelských celků, trvalých porostů v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí dospělých zvířat a jejich skupin v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí ostatního dlouhodobého hmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí pozemku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí uměleckých děl a sbírek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Přebytek uměleckých děl a sbírek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí neopotřebovaného dlouhodobého majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zásoby pořízené bezplatně oceněné podle odhadu -u individuálního podnikatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatně převzaté zásoby materiálu na základě odborného odhadu -u individuálního podnikatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zásoby pořízené bezplatně podle odborného odhadu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výměna dluhopisů za vlastní akcie - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Použití příspěvku na bytovou výstavbu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování ostatních kapitálových vkladů, které nezvyšují základní kapitál účetní jednotky - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté dary v peněžní formě - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přijaté členské podíly na družstevní bytovou výstavbu - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přebytek neodepisovaného dlouhodobého majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada ztráty z minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výměna dluhopisů za akcie - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Předpis povinného příplatku mimo základní kapitál - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Dlouhodobý nehmotný majetek

1)Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
2) Nově zjištěný dlouhodobý nehmotný majetek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
3)Zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
4)Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v reprodukční pořizovací ceně - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
5)Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
6)Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku odepisovaného u nájmu po zániku nájemní smlouvy u pronajímatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
7)Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Zásoby pořízené bezplatně

A)oceněné podle odborného odhadu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B) u individuálního podnikatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Tvorba ostatních kapitálových fondů převodem z fondů tvořených ze zisku

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
G)upisování akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
H)vklady společníků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
J)z emisního ažia - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Úhrada ztrát minulých let

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 41

O Účtu 413 píšeme také v tomto článku

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste své znalosti v těchto účetních testech

Procvičte si účtování s účetní třídou 41

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (4)

#1  Hana Zoubková 28.02.2013, 12:54

Dobrý den, měla bych dotaz, mohu převést nerozdělený zisk minulých let na účet 413 po dobu splácení úvěru jako jistinu? Děkuji za odpověď

#2  Gecová 18.08.2014, 12:26

Dobrý den, v průběhu účetního období do s.r.o. na bankvoní účet byl vložen finanční dar od majitele podniku ze svých osobních peněz, za účelem rozvoje začínajícího podnikání. Mohu v tomto případě použít účet 413 (221/413) ? Taky mě zajímá zda by byl problém, v případě že se tento fond časem navýší, příp. jak se s nim vypořádat. Děkuji moc za radu

#3  Ing. Marie Bohdalová 16.09.2014, 08:44

Dobrý den, účet 413 použít můžete. Tento fond můžete nadále navyšovat.

#4  Eva Marešová 18.02.2015, 13:07

Dobrý den, s.r.o. dostala před lety darovanou menší nemovitost, kterou jsem zaúčtovala na 021/ 413. V roce 2014 jsme nemovitost prodali. Bude mít tento prodej vliv na pohyb na účtu 413 (snížení vlastního kapitálu)? Děkuji za radu.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=413&popis=Ostatni-kapitalove-fondy&i=166

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.