Účet 419 - Změny základního kapitálu

Výběr účetních případů s účtem 419

Vyúčtování pohledávky za upisovateli, společníky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Následné zrušení či zničení akcií, jestliže nesmí dle obchodního zákoníku předcházet dni zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení základního kapitálu vzetím určitého počtu akcií z oběhu a jejich vyplacením držitelům-předpis podle rozhodnutí valné hromady - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Při neúčinném upsání akcií jsou zakladatelé povinni vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku-předpis závazku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
V případě vysokého stavu rezervního fondu může rozhodnout valná hromada o převedení jeho části do základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod aktivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod pasivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod pasivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Použití zisku na zvýšení základního jmění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
S.r.o. zvyšuje základní kapitál upsáním obchodního podílu nového společníka
Zvýšení ZK z Emisního ažia
Snížení základního kapitálu

Použití statutárních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)ztráty minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)na zvýšení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)dodavatelským způsobem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
E)ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Použití ostatních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)ztráty minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)dodavatelským způsobem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
D)ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)na zvýšení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
G)upisování akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
H)vklady společníků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
J)z emisního ažia - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Použití zákonného rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami,rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, představenstva akciové společnosti

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 41

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste své znalosti v těchto účetních testech

Procvičte si účtování s účetní třídou 41

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

#1  Irena Mejzlikova 06.01.2021, 12:31

Dobrý den, v roce 2018 jsem se společníkem vložila do firmy 468tis.. Tato půjčka byla evidovaná na účtu 365. Pro lepší výkazy pro banku, byla tato částka přeúčtovaná na účet 413 ostatní kapitálové fondy. Moje otázka zní. Dá se z účtu 413 kapitálové fondy přeúčtovat zpět na účet 365? (chtěla bych si vyplatit neboli vrátit 100tis.) Nebo jak se dá jinak postupovat? Předem děkuji za odpověď

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=419&popis=Zmeny-zakladniho-kapitalu&i=170

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.