Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Tento účet bude mít zůstatek od začátku účetního období do doby, kdy jednotka podle rozhodnutí provede rozdělení zisku popř.úhradu ztráty Na konci období už zůstatek v žádném případě obsahovat nesmí.

Výběr účetních případů s účtem 431

Převod na osobní účet, který nesouvisí s podnikáním - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Přiznání podílu na zisku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování zisku při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování daně z příjmu srážkou při výplatě dividend. tantiem - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování pohledávek za společníky ve společnosti s ručením omezeným ve výši předepsané úhrady ztráty - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Tantiemy členům představenstva a dozorčí rady - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Podíl na zisku tichého společníka - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Příděly ze zisku do nedělitelného fondu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zisku ve schvalovacím řízení nebo jeho části, o němž byly při respektování všech platných předpisů rozhodnuto ho nerozdělit - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Použití nerozděleného zisku na úhradu ztráty - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod ztráty ve schvalovacím řízení o níž bylo rozhodnuto ji zatím neuhradit - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada ztráty individuálního podnikatel - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod ztrát do dalších let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada ztráty minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zisku společníkům - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zisku individuálního podnikatele - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Použití zisku na zvýšení základního jmění - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zisku o němž bylo rozhodnuto ho nerozdělit - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Tantiemy členům správní a dozorčí rady - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyúčtování dividend - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod zisku do dalších let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování ztráty při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod ztráty individuálního podnikatele při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení vkladu tichého společníka - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod počátečního zůstatku zisk minulého období na účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převedení zisku na počátek roku
Ostatní fondy
Snížení základního kapitálu

Rozhodnutí valné hromady o zvýšení původního základního kapitálu

A)z kapitálových fondů-emisní ažio - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)z kapitálových fondů - ostatní kapitálové fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)ze zisku - nerozdělený zisk - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)ze zisku - výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)z fondů tvořených ze zisku - statutární fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
F)z fondů tvořených ze zisku - ostatní fondy - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
G)upisování akcií - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
H)vklady společníků - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Ch)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
I)vydání dluhopisů s právem výměny dluhopisů za akcie v hodnotě dluhopisů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
J)z emisního ažia - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Příděly zákonnému rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze,popř.představenstva akciové společnosti

Krácení původních přídělů

Použití zákonného rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami,rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, představenstva akciové společnosti

Použití statutárních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)ztráty minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)na zvýšení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
D)dodavatelským způsobem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
E)ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Příděly ze zisku do ostatních fondů

A)nerozdělený zisk minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)výsledky hospodaření ve schvalovacím řízení - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Použití ostatních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
B)ztráty minulých let - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
C)dodavatelským způsobem - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
D)ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
E)na zvýšení základního kapitálu - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad

Úhrada ztrát minulých let

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 43

O Účtu 431 píšeme také v těchto článcích

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 431

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření akciové společnosti
9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření - ztráta
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. VH v komanditní společnosti
9 příkladů
Spustit test

Procvičte si účtování s účetní třídou 43

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)

#1  ivana korseltová 04.11.2014, 21:25

Prosím o vyřešení těchto školních příkladů 1/ kolik peněz přibude ve společnosti pri popsaném navýšení základního kapitálu o 1OOO,- Kč? 2/ úhrada ztráty z minulých let vede k a/snížení peněz b/ snížení peněz nebo jiných aktivit c/ zvýšení vlastního kapitálu d/ jiná odpověď /

#2  filip korselt 04.11.2014, 21:28

v dotazech jsem uvedl dva příklady, s kterými si nevím rady děkuji za pomoc

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=431&popis=Vysledek-hospodareni-ve-schvalovacim-rizeni&i=177

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.