Registrovat se

Účet 474 - Závazky z pronájmu

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 474


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Dlouhodobý nehmotný majetek přenechaný pronajímatelem k užívání za předpokladu, že je u nájemce odepisován - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 474 , 070Účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 070
Vrácení dlouhodobého nehmotného majetku po zániku nájemní smlouvy u nájemce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 474 / 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010
Majetek přenechaný k užívání nájemci(nájemce majetek odepisuje) - u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 / 474
Majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 474 / 010Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 474
Převod zůstku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 474 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702

Inzerce ∇

Rozdíl mezi hodnotou vráceného podniku

A)v případě, že nájemce vrací nižší hodnotu, účtuje nájemce - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 474 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
B)účtování u pronajímatele - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374
C)v případě, že nájemce vrací vyšší hodnotu-účtování u nájemce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 474
D)účtování u pronajímatele - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374 / 640Účet 640 - Jiné provozní výnosy (Výnosový - daňový) 640

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇


Další účty z účetní skupiny 47


Procvičte si účtování s účetní třídou 47 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu


Zatím žádný komentář, buďte první


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=474&popis=Zavazky-z-pronajmu&i=185

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)